Bramborová nebo švestková válka?

Sedivy_O svestky a brambory
Kniha Miroslava Šedivého pojednává o nepříliš známém konfliktu Marie Terezie s Fridrichem II. Velikým. Připomeňme si významný střet, jemuž se začalo přezdívat „válka o švestky“ či také „o brambory“. Proč? Čtěte a uvidíte!

Navzdory zájmu české veřejnosti o vládu Marie Terezie je její poslední ozbrojený konflikt s Fridrichem II. Velikým o bavorské dědictví z let 1778–1779 dnes téměř neznámý. Příčin je vícero – válka netrvala ani rok, v jejím průběhu nebyla vybojována jediná velká bitva, o výsledku nerozhodli generálové na bojišti, nýbrž diplomaté u kulatého stolu, a vojáci se více než válčení věnovali shánění potravin, zejména brambor a švestek. Odtud také pramení přízvisko „bramborová válka“ či „válka o švestky“. Přesto si tento střet zaslouží, aby byl připomenut, a to nejen kvůli desítkám tisíc obětí, ale také s ohledem na skutečnost, že vojenské operace se odehrály téměř výhradně na území Čech, Moravy a Slezska. Cílem předkládané monografie je proto komplexní analýza této války v širším kontextu evropských i světových dějin.

 

O švestky a brambory

Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779
Autor: Miroslav Šedivý

Počet stran: 208
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-7557-101-4
Doporučená cena: 215 Kč

Knihu O švestky a brambory vydalo nakladatelství Epocha v edici Polozapomenuté války.

 

Ukázka z knihy

Jestliže každý příběh má mít pevně stanovený počátek, pak v případě války o bavorské dědictví je to 30. prosinec 1777. Právě v tento den zemřel v Mnichově ve věku dvaapadesáti let bavorský kurfiřt Maxmilián III. Josef. Jelikož po sobě nezanechal legitimního potomka, vymřela s ním i bavorská linie významného říšského rodu Wittelsbachů. Pro klid a mír na starém kontinentě to byla nebezpečná situace, což v dosavadním průběhu 18. století ukázaly války o dědictví španělské (1701–1714) a dědictví rakouské (1740–1748), kdy vymření Habsburků po meči ve Španělsku a později i v habsburské monarchii (Rakousku) vedlo k velkým evropským konfliktům. (str. 13)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Miroslav Šedivý

Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (* 1980) studoval na univerzitách ve Vídni, Mnichově a Newcastlu, aby nakonec v roce 2008 získal doktorát na FF UK, kde také o pět let později habilitoval v oboru obecné dějiny a světové dějiny. Od roku 2008 působí na FF ZČU. Vědecky hostoval na Ruské státní univerzitě humanitních věd v Moskvě a opakovaně na Vídeňské univerzitě, kde rovněž na jaře 2017 přednášel. Na podzim téhož roku vyučoval na univerzitě v Klagenfurtu. Je autorem anglicky psaných knih Metternich, the Great Powers and the Eastern Question (Plzeň 2013), Crisis among the Great Powers: The Concert of Europe and the Eastern Question (Londýn 2017) a The Decline of the Congress System: Metternich, Italy and European Diplomacy (Londýn 2018). V českém jazyce dosud vydal odborné monografie Krvavá odyssea: Řecký boj za nezávislost 1821–1832 (Praha 2011) a Zrod německého nacionalismu (Plzeň 2013), je spoluautorem publikace Egypt v době Muhammada Alího (Praha 2010).

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Epocha.


Nakladatelství Epocha ve stávající podobě existuje a vydává od října roku 2002. Navazuje na činnost stejnojmenného subjektu, který vznikl roku 1996. Jeho ediční profil byl tehdy vyhraněný, soustředil se na historii prezentovanou životopisnými monografiemi významných postav českých, ale i světových dějin. V roce 2002 se Epocha rozšířila, a to nejen personálně, ale především koncepčně. Její ediční záběr se rozrostl o další žánry a s tím se rozšířila i autorská základna, která se neomezuje jen na domácí zdroje. Dominantním směrem ediční koncepce zůstává i nadále literatura faktu a historie, nově je velký prostor v edičních plánech věnován fantastice.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeO švestky a brambory
Prusko-rakouská válka o bavorské dědictví 1778–1779

Šedivý, Miroslav

Epocha, 2018

Napsat komentář