Duchové mezi námi

Butlerorova_DuchZaOponou
Věříte v existenci duchů? A pokud ano, jak si jejich pobyt mezi námi představujete? Literatura od nepaměti nabízí různé modely světa sdíleného lidmi i nehmotnými bytostmi. Přesto se nedávno objevil zcela nový pohled na toto téma. Takže pozor, i za oponou školního divadla by mohl být duch.

Rok 2017 byl u nakladatelství Fragment, člena skupiny Albatros Media, mimo jiné rokem představení Dori Hillestad Butlerové českému literárnímu světu, během něhož vyšly překlady prvních tří dílů série Strašidelná knihovna (The Haunted Library). V listopadu 2017 to byl příběh s názvem Duch za oponou (The Ghost Backstage, 2014) v překladu Václava Soukupa.

Dori Hillestad Butlerová je současná americká autorka (*26. 8. 1965) orientovaná převážně na literaturu pro děti a mládež. Svoji profesionální spisovatelskou kariéru nastoupila těsně po střední škole a to způsobem, jenž by mohl být pro mnohé autorky takřka snovým. Byvši již v té době provdána, využila nabídky a pobídky svého manžela, aby zkusila psát, zatímco on se postará o jejich zaopatření. A tak se Dori dala do práce. Poměrně rychle se uchytila s povídkami pro časopisy, případně sbírky (například v roce 1994 třeba antologie Not the Only One, či o rok později The Green Umberella and Other Sports Stories), ale první knihu se jí do tisku podařilo prosadit až v roce 1996. Šlo o pohádkový příběh chlapce licitujícího s vílou Zubničkou pod názvem The Great Tooth Fairy Rip-Off určený pro věkovou skupinu od tří do zhruba sedmi let. Další úspěchy pak už ale na sebe nedaly dlouho čekat a z dílny Dori Hillestad Butlerové se dodnes podařilo vydat více než čtyřicet titulů. Pro naše dnešní povídání je nejzajímavější série Strašidelná knihovna, jež se zatím dočkala celkem deseti titulů. První díl vyšel v roce 2014 pod původním názvem The Haunted Library, přičemž českému překladu přidalo nakladatelství Fragment ještě podtitul Ztracený duch. Ve stejném roce stihla vyjít ještě další dvě pokračování s podtituly Na půdě je duch (The Ghost in the Attic) a Duch za oponou, o němž si dnes budeme krátce povídat. V roce 2015 vyšly další tři příběhy (The Five o’Clock Ghost, The Secret Room a The Ghost at the Fire Station), zatímco v následujících dvou letech vycházely už jen dva tituly ročně (roku 2016 to byly The Ghost in the Treehouse a The Hide-And-Seek-Ghost, v roce 2017 pak The Ghost at the Movie Theater a zatím poslední The Underground Ghosts).

Příběhy Strašidelné knihovny stojí na jednom dobrém nápadu a dvou zcela výjimečných jedincích. Na jedné straně jde o chlapce ducha jménem Kaz, jehož vítr doslova a do písmene zanese do knihovny, v níž žije s rodiči a babičkou lidská holčička Klárka. Ta je výjimečná tím, že jako snad jediný „pevňák“ (tedy člověk ne-duch) vidí duchy, i když se zrovna sami nezviditelní (nezjeví). Setkání těchto dvou dětí z různých konců paranormálního světa je předmětem prvního z příběhů série. Od druhého pokračování se rozjíždí činnost zvláštní detektivní kanceláře K&K, jejímž hlavním zaměřením je právě cokoli spojeného s výskytem (či alespoň podezřením na) nějakého ducha. Během řešení svých dvou prvních případů sice naši hrdinové na mnoho skutečných duchů nenarazí (až na nález Kazova duchového psa Kosmy), ale i tak obě pátrání dokončí s úspěchem. Tématem dnes představovaného třetího pokračování série Strašidelné knihovny s názvem Duch za oponou je pátrání po příčinách podivných úkazů na Klárčině základní škole, stejně jako po Kazově ztracené rodině.

První, co vás na knihách Strašidelné knihovny, a Ducha za oponou nevyjímaje, upoutá, je velikost fontu. Velká písmena jsou jasným indikátorem cílové skupiny začínajících čtenářů. Hned vedle nich pak samozřejmě i ještě skvělé ilustrace Aurory Damantové. Typicky obrovské hlavy postaviček naprosto přesně odpovídají trendu proporcí pro čtenáře prvního stupně základních škol. Jazykově je Duch za oponou, stejně jako jeho předchůdci, uchopen s příjemnou lehkostí. Převládají jednoduché věty či větná souvětí a k rychlému spádu děje nemalou měrou přispívá i přímá řeč. Situovat děj do školního prostředí navíc napomáhá i ke snazšímu ztotožnění se malých čtenářů s knižními hrdiny. Jak se dá očekávat, ačkoli to v dnešní dětské literatuře překvapivě přestává být pravidlem, použitý jazyk je naštěstí prost jakýchkoli vulgarit či známek násilí.

Sto dvacet osm stránek malého formátu je rozděleno do deseti pojmenovaných kapitol. Přidělit kapitolám kromě pořadového čísla i stručný popis jejich obsahu je dobrým zvykem u knih určených právě této věkové skupině. Určitě to usnadňuje orientaci malých čtenářů i zmírňuje jejich nedočkavost dozvědět se, co bude dál.

Duch za oponou je příjemným zážitkem sám o sobě, ale určitě přinese svým obdivovatelům mnohem více radosti, bude-li chápán jako součást celé série Strašidelné knihovny. Proto se i já budu těšit na to, že nakladatelství Fragment připraví v letošním roce pro děti i jejich zvědavé rodiče překlady dalších knih této série, případně i jiných sérií u nás teprve před rokem objevené Dori Hillestad Butlerové.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeStrašidelná knihovna: Duch za oponou

Butlerová, Dori Hillestad

Fragment, 2017

Napsat komentář