Je náš svět jen stínem jiného světa?

Ctvrty rozmer
Dnes vám představíme knihu, která se zabývá úvahou, zda neexistuje i čtvrtá dimenze. Tím pádem by náš svět byl součástí vícedimenziálního světa. Autor nejdříve osvětluje základní pojmy a poté se vrhá do dějin geometrie a finišuje nástinem možnosti přecházení mezi dimenzemi.

Fascinující myšlenka, že naše trojrozměrná skutečnost je jen jakousi „plošší“ součástí světa o více dimenzích, vyžaduje velkou představivost. Čtenář je proto nejprve pozván mezi dvourozměrné bytosti z pozoruhodného románu Plochozemě Edwina A. Abbotta z 19. století, které se podobným způsobem snaží představit si náš trojrozměrný svět. Po výkladu pojmů rozměr a prostor kniha pokračuje popisem bouřlivého vývoje geometrie v devatenáctém století, který vyústil v objev neeukleidovských geometrií, zabývá se pojetím časoprostoru a uvádí další příklady současného využití vícerozměrných prostorů například v matematice, fyzice a informatice. Rozebírá různé přístupy k pojetí čtvrté dimenze, její reprezentace a vlastnosti i nejrůznější způsoby, jak čtyřrozměrné objekty znázornit tužkou na listu papíru. Vážné úvahy dokreslují zábavné myšlenkové konstrukce založené na představě, že lze vystoupit ze třetí do čtvrté dimenze, využít nového stupně volnosti a vrátit se ve zcela změněné podobě zpět do našeho světa. Kniha je určena širokému okruhu čtenářů a nevyžaduje hlubší znalosti matematiky.

Ukázka z knihy

Plochozemě je bez nejmenších pochyb knihou, která nejvíce přispěla k rozšíření a popularizaci čtvrtého rozměru jak mezi matematiky, vědci a studenty, tak mezi mysliteli, umělci a širokou veřejností. Vydána byla v roce 1884 a od té doby je stále velmi populární. Dodnes se tisknou nová vydání, přestože je již volně přístupná na internetu. (str. 8)
Zaujalo vás toto téma? Jeho pokračování naleznete ve zbytku ukázky.

Čtvrtý rozměr

Je náš svět jen stínem jiného světa?
Autor: Ibánez Raúl
Přeložila: Marie Rákosníková

Počet stran: 144
Vazba: vázaná
Formát: 165×235 mm
ISBN: 978-80-7363-843-6
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Čtvrtý rozměr vydalo nakladatelství Dokořán. A nezapomeňte si přečíst další ukázku.


Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi 1/3 tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeČtvrtý rozměr
Je náš svět jen stínem jiného světa?

Raúl, Ibánez

Dokořán, 2017

Napsat komentář