Ukázka z knihy Prokoukněte svého šéfa (Michaela Daňková)

Obálka Prokouknte svého šéfa.indd
Patříte mezi ty, kteří mají problémy se svými šéfy? Tak právě pro vás vznikl praktický průvodce, který pomůže, aby se vám společně lépe pracovalo. Odhalíte důvody, proč to mezi vámi a šéfem skřípe, a zjistíte, jak můžete tento stav napravit.

Knihu Prokoukněte svého šéfa od autorky
Michaely Daňkové  vydalo nakladatelství Grada
v edici Osobní rozvoj a poznání.

Úvod

Ikony v knize a co v nich můžete najít

PŘÍBĚH

Publikace líčí příběhy, které se staly, ale jsou v nich změněna jména a upraveny reálie, aby zveřejnění nemohlo nikomu ublížit. Možná vám některé z nich přijdou podobné tomu, co jste zažili nebo čím prošli vaši přátelé. Často si totiž myslíme, že se nám dějí unikátní věci, ale přitom žijeme podobné životy. Příběhy se udály převážně v českém prostředí (v továrnách, bankách, IT firmách, farmaceutických společnostech, logistice a službách). Občas zmiňuji příhody z amerického prostředí, které jsem měla možnost poznat. Zařadila jsem je do knihy, neboť situace při řízení lidí jsou si navzájem podobné bez ohledu na kulturní prostředí.

POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU

Někdy se stane, že člověk něco prožívá a okamžitě hodnotí, co bylo dobře a co špatně. Často přitom jen stačí si na ideální závěr počkat.

KOMENTÁŘ K PŘÍBĚHU

Za každým příběhem v této knize následuje můj komentář. Při hodnocení nemusíme být zajedno, život není černobílý. Neexistuje pouze jedno jediné řešení, které je možné použít na všechno a na každého. Musíme přemýšlet o své situaci, o tom, jací jsme a jací jsou naši šéfové, a o tom, co je nám vlastní. Teprve poté se můžeme rozhodnout. To, co je dobré pro někoho jiného, nemusí být přínosem pro nás. Řiďte se hlavou a srdcem.

CO JÁ S TAKOVÝM ŠÉFEM

Může se nám stát, že když prožíváme určitou situaci, nevidíme jiná řešení než to jediné, které se nám právě obsedantně usadilo v hlavě. Nabízím proto více variant, jak je možné se k danému člověku chovat.

CO JÁ SE SEBOU V TAKOVÉ SITUACI

Podobné je to s hodnocením vlastních možností v dané situaci. Existuje více variant. Nechme si tedy otevřené všechny cesty a sami si vyberme, která je pro nás nejlepší.

JAK TO MOŽNÁ VIDÍ ŠÉF

Každý z nás má přirozenou tendenci nahlížet situaci pouze ze své perspektivy. Stěžujeme si na tchyni, co nám provádí za nepravosti, nedokážeme pochopit, proč se naše matka chová příšerně. Příběh má ale vždy několik aktérů, z nichž každý ho vnímá ze svého úhlu pohledu a často jinak než ostatní. Nabízím vám pohled šéfa – je to jenom moje domněnka podložená dlouholetými zkušenostmi, jak může danou situaci vidět on. Má interpretace nemusí být správná, ale přesto doporučuji, pokusit se podívat na příběh jeho očima. Pomůže to hlavně vám.

Závěr kapitoly

V jednoduchých větách shrnuji to, k čemu jsem v kapitole dospěla. Vycházím z příběhů, které jsou v kapitole uvedeny, a proto doporučuji si nejprve přečíst příběhy, abyste shrnutí lépe porozuměli.

Klíčové myšlenky

Nemůžeme si zapamatovat všechny věty ve shrnutí, ale několik z nich nám zůstane v hlavě. Mají odlišnou grafickou podobu, aby se dobře pamatovaly.

Vaše psaní do knihy

Jestliže nemáte nic proti psaní poznámek do knih, pak vás prosím, udělejte to. Zachytíte tak řadu dobrých myšlenek, které vás při čtení napadnou, a díky tomu nad nimi budete moci později znovu a třeba důkladněji zapřemýšlet. Až se za čas do knihy znovu podíváte, uvidíte, kam jste se posunuli a co byste udělali jinak. Můžete porovnat, jak jste uvažovali dříve a co prosazujete nyní.

Místo pro vaše poznámky nebo obrázky k textu

Na konci kapitoly je část, která je určena pouze pro vás. Abyste si mohli do knihy zapsat nápady či postřehy k textu. Nebo si třeba něco namalovat (např. šéfa jako terč pro lukostřelbu).

Nápady a návrhy pro vás a váš tým

V závěru knihy je vyhrazen prostor, kde můžete shromáždit všechny vaše poznámky na jednom místě. Tato kniha by se díky tomu mohla stát vaším „deníkem“, průvodcem na manažerské cestě. Přeji vám, ať je to „jízda“ plná atraktivních zážitků.

Genderové oslovování

V knize píši o nadřízeném a šéfovi. Nemyslím tím jenom muže, ale samozřejmě také ženy. Nechci psát všude šéfová/šéf, nadřízený/nadřízená. Mými klienty jsou ženy i muži a myslím, že obě pohlaví jsou zastoupena stejně. (Přiznávám, že v určitých situacích na muže častěji.)

———-

Nespravedlnost – šéf mě nemusí mít rád

Není nad to, začít kapkou skepse. Pak už nás nemůže nic rozhodit. Je pravda, že vztah s nadřízeným nebývá jednoduchý. I když mi na šéfovi něco vadí, nemohu mu říkat, jak se má chovat a co má dělat. Zároveň náš vztah není dán pouze tím, jak dobře a usilovně pracuji a jestli chodím do práce brzy či naopak příliš pozdě. Náš vztah ovlivňuje také to, nakolik mě šéf potřebuje nebo třeba koho mu připomínám. Svou roli hraje to, jestli jsem „jeho typ“.

Vzpomínám si, jak jsem začala spolupracovat v rámci diplomové práce s obávaným panem primářem. Neudělala jsem nic zvláštního, a přesto jsem u něho měla dveře otevřené ve všem, co jsem si vymyslela. Nikdo včetně mě to nechápal, až vrchní sestra poznamenala: „Vždyť ta studentka vypadá přesně jako jeho dcera z prvního manželství!“

Ve vztahu s nadřízeným existuje mnoho neracionálních důvodů, proč mě má nebo nemá v oblibě. Řadu z těchto důvodů si ani jeden z nás nemusí uvědomovat, protože i nám může šéf někoho připomínat. Může vyvolávat staré vzpomínky a probouzet „staré modely“ chování, které kdysi při nějaké příležitosti zabraly. (Až časem jsem si uvědomila, že jsem se k panu primáři nevědomky chovala jako k otci a fungovalo to výborně.)

S některým šéfem to třeba nepůjde

S některými nadřízenými si neporadíme lehce. S některými šéfy to možná nepůjde vůbec. Nemá smysl se prosazovat u nadřízeného, když nemáme šanci. Řekneme si, to je přece jasné. Ne, všem to jasné není. Často při koučování řeším, že klient chce nadřízeného zlomit, přesvědčit ho, že je výborný. Chce ho donutit, aby ho „bral“, a dokonce aby ho měl svým způsobem „rád“. Klient v tu chvíli neslyší žádné argumenty, které by to mohly zpochybnit. Možná je to na začátku knihy tvrdé zjištění, ale nechci vám slibovat, že když se budete inspirovat mými radami, zvládnete jakéhokoliv šéfa. Něco můžete změnit zcela, něco částečně. Jenže jsou věci a lidé, které nezměníte, a proto je lepší, když se budete orientovat na někoho jiného. Na někoho, u něhož to půjde lehce a „samo“.

—————

O autorce

Michaela Daňková více jak patnáct let se věnuje lektorství a koučování. Specializuje se na rozvoj manažerských dovedností. Mezi její klienty patří významné firmy z oblasti telekomunikací, bankovnictví, dopravy a farmaceutického průmyslu. V roce 2010 založila vzdělávací a poradenskou firmu MD training. Vystudovala sociologii, následně psychologii se specializací na psychologii práce a organizace. Absolvovala konzervatoř Jaroslava Ježka, dramatický obor pod vedením Ivana Vyskočila. Pracovala jako manažerka v Českém rozhlase a v Telecomu. Michaela Daňková žije s rodinou v Praze.

Zdroj informací: nakladatelství Grada


gradaKnihy s logem Grada vycházejí v České republice již od roku 1991. Nabídka společnosti pokrývá široké spektrum odborné literatury z nejrůznějších oblastí lidské činnosti. Vydává např. tituly s právní tematikou, ekonomické, z oblasti financí a účetnictví, psychologické, zdravotnické, s počítačovou tematikou, o architektuře a stavebnictví atd.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeProkoukněte svého šéfa
Praktický průvodce

Daňková, Michaela

Grada, 2017

Napsat komentář