Objevujme svět!

Jurgen Sarnowsky_Objevovani sveta
Vydejte se po stopách Marka Pola a jiných významných objevitelů! Sledujte cesty těch, kteří tvořili naše dějiny a poznávali nové země. Objevte Indii (nebo Ameriku?) a prožijte velké dobrodružství.

Cestování, objevování nových zemí a neznámých míst patří k lidským dějinám odpradávna. Kniha profesora středověkých dějin na hamburské univerzitě přibližuje objevitelské cesty evropských cestovatelů od pozdního středověku až po počátek moderní éry. V této době, před velkými objevitelskými cestami moderní doby, expanze evropských zemí teprve začínala. Pozdní středověk byl obdobím velké mobility, značná část tehdejších obyvatel byla v pohybu po pozemních i vodních cestách. V tomto dynamickém období sledujeme cesty benátských a janovských kupců, poutníků, misionářů a dobrodruhů zlákaných bohatstvím a divy Asie. Záběr knihy je skutečně široký: plavby podél pobřeží Afriky, pronikání do Indie, objev „Indií“ na západ od evropského světa, první obeplutí světa i pátrání po tajemném jižním kontinentu, Japonsko uzavírající se západnímu světu i hledání cesty Severním ledovým oceánem. Sarnowsky nabízí nejen líčení známých i méně známých objevitelských cest, ale ve světle dobových cestovních deníků, cestopisů a kronik otvírá také pohled do neméně fascinujícího vnitřního světa tehdejších obyvatel Evropy, jejich představ, snů a fantazií.

 

Objevování světa

Od Marka Pola po Humboldta
Autor: Jürgen Sarnowsky
Přeložil: Jan Hlavička

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 130×200 mm
ISBN: 978-80-7429-816-5
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Objevování světa vydalo nakladatelství Vyšehrad.

 

Ukázka z knihy

Člověk cestoval odedávna, usedlý způsob života je jev historicky spíše pozdější. K cestování jej často hnala už snaha přežít, a to buď proto, že ve svém sídlišti již nenacházel dostatek potravy, nebo že mu kontakt s  jinými lidskými společenstvími sliboval výhody, ať materiální či nemateriální. Vedle obchodu a směny jej k tomu v průběhu času vedly též různé formy uspořádání společnosti a vlády, jež mohly probíhat násilně nebo pokojně. Hovoříme-li o „objevných cestách“, musíme alespoň ve  třech starých světadílech, v  Africe, Asii a Evropě, vycházet z toho, že ledacos už bylo nějak známo a že se lidé jen zřídka vydávali zcela novými cestami. Tito „objevitelé“ byli spíše ti, kdo jako první zanechali o svých cestách písemná svědectví, případně jejichž cesty jsou dnes známy díky jiným autorům. Většinou si vědomě volili určité cíle, aby se o nich dozvěděli něco bližšího, nebo plnili politicko-ekonomická zadání těch, kdo jim cesty financovali. (str. 11)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Jürgen Sarnowsky

Jurgen SarnowskyJürgen Sarnowsky je profesorem středověkých dějin na hamburské univerzitě. Zabývá se sociálními a hospodářskými dějinami středověku, dějinami měst, duchovními dějinami, křížovými válkami a poutnictvím, dějinami obchodu, středověkým dějepisectvím a přírodní filosofií. Je mimo jiné autorem monografie o středověké Anglii (England im Mittelalter, 2002). Zvláštní pozornost věnuje rytířským řádům středověku, především johanitům a německým rytířům, jimž věnoval dvě monografie (Die Johanniter, 2011 a Der Deutsche Orden, 2. vydání 2012). Je členem několika historických společností.

Informace a fotografie byly čerpány ze stránek nakladatelství Vyšehrad.


Nakladatelství Vyšehrad od založení v roce 1934 sídlilo na Karlově náměstí v Praze 2. Dnes má své sídlo na Žižkově, poblíž nepřehlédnutelného televizního vysílače a kostela sv. Prokopa. Se svými zhruba 80 tituly ročně se řadí mezi dvacítku největších českých nakladatelů. V řadě tematických oblastí – v historii a literatuře faktu, ve filosofii a teologii, v beletrii, zahrnující jak prózu, tak poezii, v dárkových publikacích, v kuchařkách a knihách věnovaných otázkám zdraví – se snaží nabízet kvalitní literaturu novou i léty prověřenou.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeObjevování světa
Od Marka Pola po Humboldta

Sarnowsky, Jürgen

Vyšehrad, 2017

Napsat komentář