Zrada přišla z oblohy

Prototyp_zrady_nahled
Každý národ má své hrdiny, ale také ty, kteří v běhu událostí neobstáli. Hrdinové dostávali vyznamenání a jsou hodni hrdé vzpomínky, ti druzí rozsudky smrti a všichni se na ně snaží zapomenout…

Jan Němeček a Daniela Němečková si dali práci a sesbírali všechny dostupné podklady, aby pomohli odkrýt Prototyp zrady. Kniha s podtitulem Životní příběh Augustina Přeučila vyšla v nakladatelství Epochaedici Traumata války.

Pokud jste na tom stejně jako já, tak asi ani netušíte, kdo to Augustin Přeučil byl a co vlastně spáchal. Byl to člověk, který se vydal stejnou cestou jako mnoho našich letců po obsazení území nacistickým Německem. Přes Polsko, Francii až do Velké Británie. Bohužel však tuto obtížnou anabázi podnikal nikoli s vlasteneckým motivem, aby prospěl své okupované vlasti, ale s odhodláním dostát své konfidentské povinnosti, k níž se v Praze na gestapu zavázal.

Nestačilo mu jen posílat informace o počtu emigrantů a rozmístění leteckých základen, dokonce se rozhodl uletět s letadlem, aby jej vydal do rukou Němcům. Proto přistál 18. září 1941 poblíž belgické obce Ortho. Když mu místní lidé poskytli pomoc, odměnil se jim tím, že je vzápětí udal gestapu a oni za své vstřícné gesto zaplatili životem… Za svoji dezerci a únos letadla dostal finanční odměnu. Třicet stříbrných pro Jidáše bylo však po válce ohodnoceno po sečtení všeho, čeho se Augustin Přeučil dopustil jako konfident, trestem smrti.

Přeučil však nebyl sám, kdo se zachoval nečestně. Vyšetřování jeho případu se prolínalo s šetřením okolo dalších zrádců: Viliama Gerika a Karla Čurdy, dvou parašutistů, kteří svým jednáním pomohli odhalit pachatele atentátu na Reinharda Heydricha a rozdělili si odměnu vypsanou na jejich dopadení. Proto i příběhy těchto dvou mužů nalezne čtenář v knize Prototyp zrady.

Je zmíněno i jméno Antonína Vašíře, jehož případ není tak jednoznačný. V každém ohledu jsou však uváděny vždy všechny nyní dostupné informace. Některé válečné archivy se totiž teprve budou otevírat a možná právě na základě jejich záznamů vnikne světlo do míst nyní ještě zahalených tajemstvím.

Jisté je, že očití svědkové umírají a brzy již nebude nikdo, kdo by o době protektorátu, hrdinství i zradě v době druhé světové války mohl povídat. Proto je velmi důležitá práce historiků, kteří se snaží pátráním v archivech najít a přiblížit dnešnímu čtenáři všechny stránky jedné dějinné epochy.

Nebyli jen hrdinové, kteří si raději vzali život, než by padli do rukou nepříteli, byli i tací, kteří svým jednáním zavinili smrt mnohých. Co je k takovému jednání vedlo? Strach, zbabělost či vidina vysoké odměny? Můžeme je dnes vůbec pochopit? Odpustit jim jejich slabost, pokud opravdu šlo jen o slabost a ne o dobře promyšlený čin? I tyto otázky si může čtenář knihy Prototyp zrady položit.

Osobně si myslím, že dnes už můžeme jen velmi obtížně adekvátně posoudit jednání konfidentů a zrádců, protože si neumíme představit tehdejší život a vcítit se do paranoií postižených jedinců. Určitě jsme spíše nakloněni k jednoznačným a rychlým soudům. Ovšem, je to správné?

Kniha autorů Jana Němečka a Daniely Němečkové se snaží nejen poukázat na fakta, která jsou neoddiskutovatelná, ale také se snaží odhalit jejich příčiny. Oba badatelé operují velkým množstvím použité literatury, fotografií a dokladů dohledatelných v různých archivech, ať již českých nebo britských. Skládají s jejich pomocí barevnou mozaiku osudů s neveselým vyvrcholením. Zároveň se snaží vše podat čtivě, ale současně ve vědeckém nebulvárním duchu. A to se jim podařilo.

Chcete-li odhalit i temnou stránku působení Čechů v období protektorátu, máte dobrou příležitost díky knize Prototyp zrady.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePrototyp zrady
Příběh Augustina Přeučila

Němeček, Jan – Němečková, Daniela

Epocha, 2015

Napsat komentář