Proč lidé páchají masové vraždy?

psychologie_masových_vrahů
Před dvěma roky vyšla kniha Psychologie sériových vrahů, která se stala oblíbeným bestsellerem. Nyní mohou čtenáři sáhnout po stejně vydařeném pokračování, jež se tentokrát týká problematiky masových vražd.


Knihu Psychologie masových vrahů, opatřenou podtitulem Příběhy temné duše a nemocné společnosti, vydalo roku 2015 nakladatelství Grada. Jejím autorem je behaviorální patolog Andrej Drbohlav. Andrej Drbohlav vystudoval behaviorální patologii na univerzitě v Hradci Králové, kde pak tentýž obor po léta učil. Spolupracuje na výzkumu genetických markerů impulzivity. Ve svém vlastním výzkumu se zaměřuje na vývoj patologie chování a osobnosti u dětí a dospělých. Věnuje se nejhorším formám deformace osobnosti a chování. Předmluvu ke knize napsal MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA, který je známý především díky své knize Vzpoura deprivantů.

Kniha Psychologie masových vrahů je přehledně rozčleněna na třináct kapitol, které se věnují takovým tématům, jako jsou například mýty a fenomény obklopující masové vrahy, masové útoky na školách či ženám, které milují vrahy. Samozřejmě nechybí kazuistika, v kapitolách „Vybrané příklady masových vražd“, „Masové vražedkyně“, „Napodobitelé fiktivních příběhů“, „Napodobitelé skutečného zločinu“ a „Slavné nevyřešené případy“ autor rozebírá ty nejznámější či nejcharakterističtější masové vraždy a jejich pachatele. Mnohým čtenářům možná bude nejzajímavější připadat kapitola „Masové útoky na školách“, jelikož tento subfenomém masových vražd je světově statisticky nejrychleji rostoucím, s čímž souvisí i časté upozorňování na tyto případy ve sdělovacích prostředcích.

Titul Andreje Drbohlava rozhodně není jednou z „laciných“ publikací o vrazích, primárně se snažících šokovat a nalákat čtenáře na morbidní téma. Na druhou stranu nejde ani o nudnou, odbornou studii plnou akademických termínů, jimž by běžný čtenář bez slovníku cizích slov nerozuměl. Autor se, jak sám uvádí v úvodu knihy, snažil vytvořit knihu s populárně naučným obsahem, díky které čtenář získá představu o co nejširší paletě odstínů vybraných patologických fenoménů. To však neznamená rezignaci na relevantní fakta, autor ve své publikaci hojně využívá tabulky a bibliografické citace, odkazující na odbornou českou i zahraniční literaturu.

Čtenář dostává s knihou Psychologie masových vrahů do rukou základní obraz jednoho psychopatologického a sociálně patologického fenoménu. Publikace nejen že poučuje o zlu ve společnosti, se kterým je nutno bojovat, ale navíc to činí velmi čtivou a poutavou formou. Titul doporučuji všem zájemcům o toto temné téma a navíc i těm, kteří chtějí získat fundované informace.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizePsychologie masových vrahů
Příběhy temné duše a nemocné společnosti

Drbohlav, Andrej

Grada, 2015

Napsat komentář