Struktura osídlení v období popelnicových polí na střední Moravě

zobrazit info o knize
Nakladatelství Archeologické centrum Olomouc
Vydáno   4/2014
ISBN 978-80-86989-25-9
Vydání 1.
Počet stran 128
Vazba lepená brožura
Formát 210x297
Edice Archaeologiae Regionalis Fontes
Doporučená cena 242 Kč

O knize

Hlavním tématem této publikace je problematika sídelní struktury a využití krajiny člověkem mladší a pozdní doby bronzové a doby halštatské v regionu střední Moravy. Výběr území byl ovlivněn zejména velikostí a stavem pramenné základny, předchozím bádáním autorky i charakterem krajiny na střední Moravě. Vzhledem k faktu, že v regionu střední Moravy nelze najít žádnou poměrně jednoznačně geograficky vymezitelnou oblast, byl pro studium zvolen zcela uměle vymezené krajinný transekt o rozloze 20×20 km, jehož severojižní osu tvoří řeka Morava a v centru se nachází město Olomouc. Obecným cílem práce je bližší identifikace faktorů podílejících se na formování a charakteru osídlení lidu popelnicových polí ve zvoleném území.

Doporučení:
Share