Soupis přísedících komorního soudu Českého království v letech 1527–1620

zobrazit info o knize
Nakladatelství Národní archiv
Vydáno   9/2013
ISBN 978-80-7469-025-9
Vydání 1.
Počet stran 196
Vazba sešit
Doporučená cena 210 Kč

O knize

Předkládaná studie je definitivním soupisem přísedících komorního soudu v letech 1527–1620. Vychází ze starší edice Václava Schulze z roku 1904 a z prezencí přísedících zapisovaných do register komorního soudu, uložených v Národním archivu. Komorní soud se v předbělohorském období řadil na třetí místo za soudy zemský a dvorský. Jeho kompetence nebyly přesně stanoveny, překrývaly se s kompetencemi ostatních soudů. V předbělohorském období byl komorní soud personálně propojený se soudem dvorským. V roce 1534 ho stabilizoval král Ferdinand I. vydáním tzv. Zřízení o komorním, hejtmanském a dvorském soudu. Soupis přísedících je rozdělen do dvou bloků. V prvním jsou uvedeni přísedící za vlády Habsburků (1527–1619), v druhém přísedící za vlády Fridricha Falckého (1619–1620). Vnitřně jsou oba bloky rozděleny na přísedící v panském stavu a přísedící v rytířském stavu. Struktura záznamu o každém přísedícím je: a) příjmení a predikát, popř. jen predikát, b) počet přísedících v rámci jednoho rodu a jejich kategorie, c) křestní jméno, d) životopisná data, e) domicil, f) datum jmenování, g) datum složení přísahy, h) datum instalace, ch) datum/data účasti na jednotlivých soudních zasedáních, i) informace o individuální kariéře, j) datum rezignace a propuštění.

Doporučení:
Share