Historie – románová i skutečná

zajimava-historie
V dnešních tipech se podíváme do historie. Představíme vám jediný román R. M. Rilkeho, příběh o Marii Florkowské z pera Gabrielly Saabové, vědecky fundovaný životopis malíře Oskara Kokoschky a novinku irské autorky Claire Keeganové.

Rainer Maria Rilke se proslavil jako básník. Na svém kontě má však i jeden román: Zápisky Malta Lauridse Brigga. Přečtěte si zpověď osamělého básníka o jeho boji s existenciální úzkostí.

Zápisky Malta Lauridse Brigga lze označit za „dějiny duše“. Jediný román velikého básníka patří k nejvlivnějším a nejtrvalejším světovým beletristickým dílům. Vystavěn je na estetice smyslů – události a okamžiky jsou prožívány jako vizuální, akustické, hmatové a čichové vjemy, které probouzejí hluboko uložené zážitky a dávají vzniknout novým myšlenkám. Román se vyznačuje zvláštní směsicí poetiky a prozaičnosti, je to tichá, snovým dojmem působící próza s nezapomenutelnými scénami, které jsou podávány v přesných, analytických popisech, jindy v intenzivních lyrických líčeních. Je to próza, která zasahuje čtenáře podobně náhlými odhaleními a vědomím existence nadpřirozeného jako Rilkova poezie.
Rilkův jazyk je v pravém smyslu krásný. Překlad dokonale zprostředkovává znepokojivou krásu originálu, tlumočí do češtiny nejenom význam, ale i perleťový odlesk určitých pasáží, soumračné vyzařování Rilkových slov, a především melodii: teskný valčíkový rytmus vět, jenž se někdy ozývá z hloubky, jindy pulzuje zřetelně při samém povrchu.
Maltova křehká, vlastně zhýčkaná duše často myslí na smrt a na duchy své aristokratické rodiny, jejímž je Malte jediným žijícím potomkem. Pomyšlení na vlastní útrapy mu však pomáhá zahánět soucit se zavrženými a trpícími, jimž aktivně pomáhá, a tak se váha smrti a života postupně přechyluje ve prospěch života.
Rilke je evropský básník z Prahy, jeho Zápisky jsou skutečnou evropskou knihou, pro niž neexistují hranice mezi státy. Malte, jenž v mládí osiřel a žije v Paříži bez peněz, pochází z dánské šlechtické rodiny, do příběhu však vstupují i události z ruského kulturního okruhu. Genius loci hlavního dějiště – Paříže podněcuje génia autorova a je též kulisou tvořící pozadí Maltova příběhu.
Po Rilkově smrti vznikl mýtus, že zemřel, když na své zahradě nastříhal růže, kterými chtěl ohromit krásnou ženu. Píchl se do ruky o trn, rána se zanítila a on nakonec na následky zranění zemřel. Historka sice není pravdivá, ale ukazuje, že stejně jako Malte i jeho stvořitel žil a zemřel jako básník: s poetickým viděním světa a s tvůrčí nepoddajností.
Pojďme tedy a začtěme se do Rilkova příběhu…

Zápisky Malta Lauridse Brigga

Autor: Rainer Maria Rilke
Přeložil: Josef Suchý

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 125×195 mm
ISBN: 978-80-7335-846-4
Doporučená cena: 438 Kč

Knihu Zápisky Malta Lauridse Brigga vydalo nakladatelství Leda v edici Démanty literatury.

O autorovi

Celým jménem René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke byl německý básník, spisovatel a dramatik. Jako první z pražských Němců si vydobyl světovou proslulost. Pro své temné, spirituální básně byl nazýván mágem sensibility nebo také básníkem smrti. Jeho matka Sophie ho až do pěti let nutila nosit dívčí šaty a oslovovala jménem Sophie, čímž se vyrovnávala se ztrátou starší dcery. Rodinné zázemí v dětství mělo vliv na jeho pozdější psychiku a Rilke se celý život nechával vydržovat staršími, zámožnými dámami. Vystudoval literaturu, dějiny umění a filozofii na univerzitách v Praze a Mnichově. V roce 1896 odejel do Mnichova a od té doby strávil svůj život na cestách – navštívil Itálii, Rusko, africké země, Španělsko, Francii i Švýcarsko. Po odchodu z Prahy v roce 1896 si změnil jméno René na Rainer. Během 1. světové války byl nucen narukovat jako rakouský voják. Díky svým četným známostem však několikaměsíční službu strávil ve vídeňském vojenském archivu. Po 1. světové válce, kdy vznikla Rilkova vrcholná díla, žil převážně ve Švýcarsku.

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

Jaké to je, když vás před jistou smrtí zachrání šachová figurka? O osudu Marie Florkowské, vášnivé hráčky šachů, vypráví v knize Poslední šachmat spisovatelka Gabriella Saabová.

Maria Florkowská, vězeňkyně číslo 16671 a vášnivá hráčka šachů. Po vpádu německých vojsk do Polska se s rodiči a sourozenci ocitla zavřená ve varšavském ghettu, kde se zapojila do protinacistického odboje. Poté co na ně přišlo gestapo, je i s rodinou odvlečena do osvětimského tábora. Při selekci v ruce zoufale svírá šachovou figurku, poslední věc, která jí zbyla z dřívějšího života a která ji nečekaně zachrání před okamžitou smrtí. Sadistický vedoucí tábora si usmyslí, že by šachové partie s mladičkou dívkou mohly být pro jeho znuděné dozorce vítaným rozptýlením… Maria musí hrát o život, zároveň však spřádá svůj vlastní plán…

Poslední šachmat

Autorka: Gabriella Saabová
Přeložila: Olga Bártová

Počet stran: 336
Vazba: vázaná
Formát: 152×210 mm
ISBN: 978-80-257-3992-1
Doporučená cena: 488 Kč

Knihu Poslední šachmat vydalo nakladatelství Argo.

Ukázka z knihy

Před třemi měsíci jsem utekla z vězení, které drželo mé tělo, ale z vězení, jež drží moji duši, jsem se ještě nevysvobodila. Jako bych se nezbavila šedomodře pruhovaného mundúru ani nevykročila za plot s ostnatým drátem nabitým elektřinou. Hledám svobodu vyžadující úplně jiný druh útěku a dosáhnout jí můžu až teď, když jsem se sem vrátila.
Kolem mě mží a do šedého mlhavého rána se vkrádá tajuplný opar. Podobně to vypadalo, když jsem přesně na tomhle místě stanula poprvé a upřeně hleděla na tmavý kovový nápis, který na mě volal už z dáli.
ARBEIT MACHT FREI.
Vyndám z kabelky dopis a znovu si přečtu slova vrytá do paměti, pak vytáhnu pistoli a prohlédnu ji. Je to Luger P08, přesně takovou pistoli si táta přivezl jako trofej ze světové války. Přesně takovou mě naučil používat.
Upustím kabelku na mokrou zem, upravím si halenku a strčím si pistoli do kapsy v sukni. Při každém mém kroku na štěrkové cestě se vůně čerstvé hlíny smísí s deštěm, ale přísahala bych, že cítím i tlející mrtvoly, kouř z cigaret, pušek a krematorií. Chvěju se, obejmu se rukama kolem pasu, nadechnu se a ujistím se, že se ve vzduchu žádný pach nevznáší. (str. 9)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorce

Gabriella Saabová pochází z Mississippi, kde vystudovala obchodní administrativu a marketing, v současnosti se živí jako instruktorka baletu. Odmalička ji ale přitahovalo psaní a zajímala se o historii. Její románová prvotina jí u kritiky vynesla srovnání s tituly jako Tatér z Osvětimi či Dámský gambit.

Zdroj informací: nakladatelství Argo

————————————————

Nyní potěšíme milovníky rakouského malíře Oskara Kokoschky. Jeho soukromý i profesní život shrnul ve své knize Rüdiger Görner. Chcete vědět, jak se Kokoschka stal mezinárodně uznávaným umělcem? Pusťte se do čtení.

Vědecky fundovaný životopis významného rakouského malíře Oskara Kokoschky. Autor sleduje jeho životní a uměleckou dráhu od skromných začátků ve Vídni po postavení mezinárodně uznávaného umělce. Všímá si rovněž jeho politických postojů a nemalou pozornost věnuje i jeho pražskému pobytu, během něhož portrétoval prezidenta Masaryka a poznal svou životní družku. Jako přesvědčený antifašista Kokoschka za války emigroval do Anglie a po válce žil převážně ve Švýcarsku. Kromě geneze jeho výtvarného díla si autor všímá i Kokoschkova neméně významného literárního a dramatického díla.

Oskar Kokoschka

Umělec století
Autor: Rüdiger Görner
Přeložili: Vladimír Čadský a Radek Malý

Počet stran: 356
Vazba: vázaná
Formát: 140×207 mm
ISBN: 978-80-200-3284-3
Doporučená cena: 465 Kč

Knihu Oskar Kokoschka vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Kokoschka tak poněkud drasticky vyjádřil, že už mu jsou Drážďany těsné; měl totiž za to, že už přerostl sám sebe. Svého otce přesvědčoval, že je nejvýznamnějším žijícím umělcem. S Annou Kallinovou, jeho „kočovnicí srdce“, ho to táhlo do ciziny. (Br II, 55) Na jedné z četných kreseb v dopisech ho vidíme (jen hlavu a ruku), jak píše slovo touha, nad tím jsou naznačeni tažní ptáci, kteří letí přes moře směrem k palmám. Stále více se soustředí na možnost cesty do Afriky. Vážně uvažuje o (francouzském) Švýcarsku či Paříži jako o dosažitelnějších cílech a možná dokonce jako o místech, kde by se chtěl usadit. Ale zatím je ještě vyžadována jeho přítomnost v Drážďanech. 12. prosince 1922 je uvedena opera Paula Hindemitha podle Kokoschkovy hry Vrazi, naděje žen, v jeho režii, v jeho scénografii a s čárkou v názvu – pod hudebním vedením Fritze Busche –, spolu s Arlequinem od Ferruccia Busoniho a Petruškou od Igora Stravinského. V této souvislosti Kokoschka naposledy osnuje plány týkající se Almy Mahlerové-Gropiové. (str. 113)

Dočtěte si ukázku.

O autorovi

Rüdiger Görner (1957) je profesorem novější německé a srovnávací literatury na Queen Mary University v Londýně. Zakladatel Ingeborg Bachmann Centre for Austrian Literature a zakládající ředitel Centre for Anglo-German Cultural Relations. V nakladatelství Zsolnay už vyšla jeho díla Rainer Maria Rilke. Im Herzwerk der Sprache (2004) a Georg Trakl. Dichter im Jahrzehnt der Extreme (2014).

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

Claire Keeganová vás ve své knize Takové maličkosti zavede do Irska, které v 80. letech 20. století bojovalo s ekonomickou i sociální krizí. Jak si povede hlavní hrdina Bill Furlong? Dokáže v komplikované době zabezpečit své dcery?

Podmanivý příběh nominovaný na prestižní Man Bookerovu cenu 2022 lze číst jako báji o dobru a zlu nebo podobenství o laskavosti. Přivádí nás do irského města poloviny osmdesátých let sužovaného prosincovými mrazy a vrcholí na Štědrý den, kdy skutečným zázrakem je tiché hrdinství a odvaha jednoho obyčejného muže.
V předvánočních týdnech čeká Billa Furlonga, obchodníka s uhlím a dřevem, nejrušnější období. Irsko skličované recesí ještě nevkročilo do moderní doby a fronty na podporu jsou pořád delší. Furlong ví, jak snadné je přijít o všechno, a jako otec pěti nezletilých dcer je odhodlaný tvrdě pracovat se sklopenou hlavou, aby si nenadělal nepřátele a mohl sledovat, jak všechny jeho děti dostudují na jediné dobré dívčí škole ve městě.
Mezi Furlongovy klienty patří místní klášter spravovaný jeptiškami, provozujícími také prádelnu. O klášteru se vedou různé řeči, krom jiného že jsou tam zavřené padlé dívky, které se mají napravit. Furlong ničemu z toho věřit nechce, ovšem jednou večer dorazí do kláštera s nákladem o hodně dřív, než ho čekali, a odhalí temné tajemství. Když o chvíli později zabloudí v mlze a ptá se staříka na cestu, dostane se mu symbolické odpovědi: „Tahle cesta vede tam, kam chceš jít, chlapče.“
Nesentimentální novela je psána průzračně čistým stylem. Chválí ji i taková jména ostrovní literatury jako Hilary Mantelová či Colm Tóibín. A lze ji zařadit hned vedle Vánoční koledy Charlese Dickense a Vánoční vzpomínky Trumana Capoteho, děl slavných a u nás důvěrně známých.

Takové maličkosti

Autorka: Claire Keeganová
Přeložila: Hana Ulmanová

Počet stran: 112
Vazba: brožovaná
Formát: 120×195 mm
ISBN: 978-80-7260-558-3
Doporučená cena: 297 Kč

Knihu Takové maličkosti vydalo nakladatelství Prostor.

Ukázka z knihy

Většina lidí počasí nešťastně snášela: majitelé krámků a obchodníci, muži a ženy na poště a ve frontě na podporu, na trhu, v kavárně a v samoobsluze, v herně, v hospodách i před bistrem se smaženými rybami a hranolky. Každý po svém komentoval, jak je chladno a jak prší, a ptal se, k čemu je to dobré – a může to snad být k něčemu dobré –, protože kdo by chtěl věřit, že na něj zas čeká další sychravý den? Než děti vyrazily do školy, přetáhly si kapuce, kdežto jejich mámy, které si teď přivykly sklánět hlavu, kdykoli vyběhly ke šňůře na prádlo, pokud se tedy vůbec odvážily venku něco pověsit, už málem nedoufaly, že jim do večera uschne aspoň košile. A pak nastaly noci a vlády se pro změnu chopil mráz, a zpod dveří se draly studené žiletky a řezaly do kolen těm, kdo si ještě klekali, aby odříkali růženec. (str. 13)

Nezapomeňte se podívat na celou ukázku.

O autorce

Claire Keeganová (1968) vyrostla ve velké katolické rodině na farmě v chudém irském hrabství Wicklow. Vystudovala anglickou literaturu a politologii na Loyola University v New Orleans a následně získala magisterský titul v oboru tvůrčí psaní na University of Wales a titul z filozofie na dublinské Trinity College. Už její první kniha povídek Antarctica (Antarktida, 1999) se stala čtenářskou senzací a byla vyznamenána několika prestižními literárními cenami v Evropě i v USA. Mnohých ocenění se dočkala také následující sbírka Modrá pole (česky 2009) a kratší novela Třetí světlo (česky 2011), zařazená britským deníkem The Times mezi padesát nejlepších beletristických děl vydaných v 21. století. Zatím poslední autorčin titul Takové maličkosti (PROSTOR 2023) se probojoval na seznam šesti knih nominovaných na Man Bookerovu cenu 2022 – coby nejkratší próza v historii jejího udílení. Díla irské spisovatelky byla přeložena do třiceti jazyků včetně čínštiny, hebrejštiny a turečtiny.

Zdroj informací: nakladatelství Prostor


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeZápisky Malta Lauridse Brigga

Rilke, Rainer Maria

Leda, 2022

zobrazit info o knizePoslední šachmat

Saabová, Gabriella

Argo, 2023

zobrazit info o knizeOskar Kokoschka
Umělec století

Görner, Rüdiger

Academia, 2023

zobrazit info o knizeTakové maličkosti

Keeganová, Claire

Prostor, 2023

Napsat komentář