Tomáš Garrigue Masaryk

Masaryk_politik_na_evropske_urovni
Tomáš Garrigue Masaryk patří k nejvýraznějším osobnostem československé historie. Pokud se o prvním československém prezidentovi chcete dozvědět více, nenechte si ujít sborník Masaryk: Politik na evropské úrovni.

Sborník Masaryk: Politik na evropské úrovni vznikl na základě stejnojmenné mezinárodní konference pořádané 26. 9. 2017 u příležitosti 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí ČR. Sborník představuje Masaryka z mezinárodní perspektivy. Využívá k tomu popis vzájemného vztahu Masaryka a vybraných evropských států. Obraz je doplněn představením Masaryka prostřednictvím studií dosud méně známých knih rozhovorů německého spisovatele Emila Ludwiga a biografie od sudetoněmeckého novináře Josefa Hofbauera, kterými do sborníku přispěli němečtí historici Swen Steinberg a Thomas Oellermann.

Masaryk: Politik na evropské úrovni

Sborník z konference konané u příležitostí 80. výročí úmrtí TGM
Editoři: Patrik Eichler a Daniel Ort

Počet stran: 180
Vazba: vázaný blok
Formát: 133×206 mm
ISBN: 978-80-200-3163-1
Doporučená cena: 265 Kč

Knihu Masaryk: Politik na evropské úrovni vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

T. G. Masaryk přišel do Prahy v roce 1882, kdy získal povolání na místo profesora filozofie nově vytvořené české univerzity. Jednalo se o jeho první intenzivnější kontakt s českým prostředím, respektive s českou národní společností a jejími elitami. Do té doby totiž studoval buď v převážně německém Brně nebo ve Vídni na Akademickém gymnáziu a později i na zdejší univerzitě, kde krátce působil i jako soukromý docent. Masarykova etnicita sice byla česká, byl aktivní např. v českém Akademickém spolku ve Vídni, ale přímý kontakt s centrem českého nacionalismu mu dlouho chyběl. Mladý docent tehdy volil mezi profesurou v Praze a v Černovicích, v nejvýchodnější zemi mocnářství. Prahu asi vcelku přirozeně vyhodnotil jako zajímavější akademickou destinaci. Preferencí jazykově české univerzity před německou univerzitou v Bukovině se ale Masarykovi výrazně zmenšovala vyhlídka na obvyklé profesorské peregrinatio academica, tedy rozvíjení kariéry postupným povoláváním na lepší, respektive prestižnější rakouské a říšskoněmecké univerzity. (str. 53)

Přečtěte si celou ukázku.

O editorech

Patrik Eichler je novinář a politický komentátor, redaktor dvouměsíčníku Listy. V letech 2007–2009 byl redaktorem Literárních novin, spolupracoval na přípravě expozice Muzea německy mluvících obyvatel českých zemí v Ústí nad Labem, v letech 2016–2017 byl mluvčím ministra pro lidská práva. Je mimo jiné spoluautorem sborníku a výstavy Jan Palach ’69 (Praha 2009) a výstavy a katalogu Za svobodu, spravedlnost a solidaritu. Dějiny sociální demokracie v českých zemích (Praha 2013, 2016, 2018).

Daniel Ort je student bakalářského oboru na Fakultě humanitních studií. Předtím studoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je fotograf na volné noze. Od roku 2017 člen ČSSD. V letech 2014–2016 předsedal Spolku studentů historie FF UK, mezi roky 2015–2017 byl místopředsedou Celocírkevního poradního odboru mládeže Českobratrské církve evangelické.

Zdroj informací: Masarykova demokratická akademie


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMasaryk: Politik na evropské úrovni
Sborník z konference konané u příležitostí 80. výročí úmrtí TGM

Eichler, Patrik – Ort, Daniel

Academia, 2022

Napsat komentář