Odkopnutá manželka anglického krále

Anna_Klevska

Anna Klevská byla čtvrtou manželkou Jindřicha VIII., anglického krále z tudorovské dynastie, a zároveň první německou královnou Anglie. Příliš dlouho se však na trůnu neohřála a jen díky své inteligenci neskončila na popravišti.

Kniha Anna Klevská: Královna s tajemstvím, kterou vydalo roku 2019 nakladatelství BB/art, je čtvrtým pokračováním série Šest tudorovských královen známé spisovatelky a historičky Alison Weirové. Alison Weirová se tématu Tudorovců věnuje na profesionální úrovni. Výsledky svého bádání prezentuje nejen v populárně-naučných publikacích, ale i v historických románech, ve kterých se za pomoci historických pramenů a své kreativity snaží zobrazit historické osobnosti jako obyčejné lidi s vášněmi a charakterovými vadami. Na našich stránkách si můžete přečíst recenze na některé její knihy, jmenovitě Šest žen Jindřicha VIII., Normanské královny Anglie, Královna Alžběta, Jindřich VIII.: Král a dvůr a tři předcházející díly série Šest tudorovských královen, romány Kateřina Aragonská: Pravá královna, Anna Boleynová: Králova posedlost a Jana Seymourová: Laskavá královna.

Anna Klevská se narodila jako německá princezna, dcera klevského vévody Jana III. Klevského. Poté, co Jindřichovi krátce po porodu jeho prvního syna zemřela manželka (Jana Seymourová), nechtěl se král zprvu znovu oženit. Jeho rádci však cítili nutnost zařídit Anglii dalšího královského dědice, protože dětská úmrtnost byla vysoká a jeden následník trůnu zdaleka nedostačoval pro udržení dynastie. Královi věrní vybrali Annu Klevskou, která vypadala jako vhodná politická i náboženská partie. Na základě portrétu se do ní Jindřich zamiloval a se sňatkem souhlasil. Jaké však bylo jeho překvapení, když do Anglie přijela žena, která vůbec nerozuměla anglickým dvorským způsobům a tradičnímu kavalírství. Kulturní rozdílnost krále rozlítila a začal si u svých rádců stěžovat, že jeho nová královna je nehezká, nepřitažlivá, a že rozhodně není panna. Jindřich začal usilovat o rozvod…

Weirová si na svá bedra naložila nesnadný úkol – napsat román, který by se svým rozsahem rovnal předcházejícím dílům série, o ženě, která byla Jindřichovou manželkou necelý rok. Autorka tak musela popustit uzdu své fantazie o něco více, než tomu bylo v předchozích knihách (linie Otty z Wyllichu a syna Johanna je vymyšlená), ačkoli jádro příběhu zůstalo historicky podložené. Mohu konstatovat, že výsledný příběh mne překvapil – na základě populárního seriálu Tudorovci, který zobrazoval Annu Klevskou jako poměrně nevýraznou a nudnou (i když inteligentní) postavu, jsem nečekala, že mě tato historická osobnost tak zaujme. Weirová však čtenářům ukazuje, že Anna Klevská byla nejen zajímavou ženou, ale že si po rozvodu dokázala užívat nového typu svobody a realizovat se i mimo manželství. Dalo by se říci, že ze všech manželek Jindřicha VIII. dopadla nejlépe – sice se s ní král rozvedl, ale přiznal jí pravidelný příjem (který ji zbavil nutnosti najít si dalšího manžela) a udržoval s ní přátelské vztahy.

Knihu doporučuji čtenářům, které zajímají poutavé osudy skutečných historických osobností. Čtivý a kvalitně napsaný historický román Anna Klevská: Královna s tajemstvím lze číst i bez znalosti předcházejících dílů série.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeAnna Klevská: Královna s tajemstvím

Weirová, Alison

BB/art, 2019

Napsat komentář