Rozvedená, popravená, zemřela, rozvedená, popravená, přežila

sest_zen_jindricha_viii
Jindřich VIII. je ikonickou postavou anglických dějin. Známe ho jako velmi vášnivého a impulzivního muže, který pro lásku ke dvorní dámě riskoval schizma, jehož důsledkem byl vznik anglikánské církve.

Knihu Šest žen Jindřicha VIII. opětovně vydalo v roce 2019 nakladatelství BB/art. Její autorkou je Alison Weirová, anglická spisovatelka popularizační literatury orientující se na tudorovskou dynastii. Kromě velmi úspěšného díla, které je předmětem této recenze, napsala tituly Děti Anglie, Jindřich VIII.: Král a dvůr, Normanské královny Anglie a dále například románovou sérii Šest tudorovských královen, ze které u nás zatím vyšly knihy Kateřina Aragonská: Pravá královna, Anna Boleynová: Králova posedlost a Jana Seymourová: Laskavá královna. Na některé uvedené knihy si můžete po kliknutí na jejich názvy přečíst na našem webu recenzi.

Anglický král Jindřich VIII., vládnoucí v 16. století, během svého panování vykonal mnoho důležitých rozhodnutí, která zásadně ovlivnila dějiny jeho země. Známý se stal především kvůli vzniku anglikánské církve a roztržce s papežem. Tento spor vznikl jako důsledek rozvodu Jindřicha VIII. s jeho manželkou Kateřinou Aragonskou, jež byla starší než její manžel a už mu nedokázala porodit dědice. Na trůnu ji nahradila její dvorní dáma Anna Boleynová, která si však ve svém úkolu nevedla o nic lépe – svému manželu a králi povila „pouze“ dceru, pozdější královnu Alžbětu I. Král ji proto nechal ve zinscenovaném procesu odsoudit k trestu smrti a oženil se s Jane Seymourovou. Ta mu konečně porodila dlouho očekávaného dědice, krátce po porodu však zemřela. V pořadí čtvrtá Jindřichova manželka, Anna Klevská, se dočkala krátce po svatbě rozvodu, protože králi nevyhovoval její vzhled. Vystřídala ji krásná a mladičká Kateřina Howardová, jež se však na trůnu „ohřála“ pouhé dva roky. Následně byla popravena pro nevěru s královým společníkem Thomasem Culpepperem. Poslední králova manželka, Kateřina Parrová, již fungovala spíše jako jeho pečovatelka než manželka. Svého manžela přežila.

Kniha Šest žen Jindřicha VIII. je velmi úspěšným titulem, který se u nás dočkal už několikátého vydání. O zájmu čtenářů hovoří i skutečnost, že titul byl dlouho nedostatkovým zbožím, v antikvariátech dostupným za cenu několikrát vyšší, než je běžná prodejní cena. Čtenářský zájem lze hodnotit jako plně oprávněný – Weirová postupovala při svém historickém bádání poctivě, pročetla všechny dostupné prameny a na tomto základě došla k několika zjištěním, která jsou pro dějiny tudorovské Anglie nová. Ve spolupráci s lékaři například dospěla k závěru, že Jane Seymourová pravděpodobně nezemřela na horečku omladnic, jak se obvykle uvádí v odborné literatuře, ale spíše na selhání srdce způsobené dehydratací a embolií.

Kniha je psána poutavým jazykem, autorka dokáže i o relativně nudných historických faktech pojednat zajímavým způsobem. Další předností publikace je skutečnost, že autorka dává přednost ověřitelným faktům před domněnkami. O těch se sice v textu zmiňuje, ale vždy je důsledně označuje jako nepodložené. Knihu doporučuji nejen čtenářům, kteří se historii věnují na odbornější úrovni, ale i lidem zajímajícím se o jedinečné lidské příběhy.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŠest žen Jindřicha VIII

Weirová, Alison

BB/art, 2019

Napsat komentář