Vášnivé příběhy středověkých anglických královen

normanske_kralovny_anglie
Alison Weirová je odbornicí na tudorovskou dynastii. Ve své nové knize se však soustředí na období středověku, kdy v Anglii panovali normanští králové a jejich královny. Právě normanských královen a jejich osudů se nová kniha týká.

Autorkou knihy Normanské královny Anglie, kterou vydalo roku 2018 nakladatelství BB/art, je Alison Weirová. Alison Weirová je známou popularizátorkou historie, která se soustředí především na tudorovskou dynastii, jenž vládla Anglii na počátku raného novověku. Na našich stránkách najdete recenze na její romány Anna Boleynová: Králova posedlost, Kateřina Aragonská: Pravá královna a Královna Alžběta i na její popularizační práci Jindřich VIII.: Král a dvůr.

Po mnoha knihách, ve kterých Alison Weirová dopodrobna popisovala osobní život anglického krále Jindřicha VIII. a jeho šesti žen, se ve své nové publikaci zaměřila na období, kdy Anglii vládli Normané (tedy na dobu mezi lety 1066 a 1167). Ačkoli manželky normanských králů nejsou příliš známé, jejich životy jsou plné vzrušení, tragédií i komedií. Autorka v životopisech jednotlivých normanských královen popisuje jejich lásky, vášně, intriky, zrady i smutky. Hlavním cílem Weirové bylo shromáždit všechny dostupné prameny a vylíčit životy anglických královen bez legend či předsudků. Bohužel ne vždy to bylo možné právě kvůli nedostatečným zmínkám v archivních materiálech – i přesto se však autorka pokusila příběhy žen zrekonstruovat.

Prvním životopisem je logicky příběh Matyldy Flanderské, která stála po boku Vilému Dobyvateli při jeho vpádu na území Anglie roku 1066. Naopak posledním biografickým líčením je kapitola o císařovně Maud, která sama sebe považovala za samostatně vládnoucí anglickou královnu. Weirová zrekonstruovala životy celkem pěti normanských královen, přičemž se soustředila nejen na jejich dramatické osudy, ale i například na to, jak konkrétní panovnice vycházela s církví, se šlechtou a podobně. Tyto pasáže by se někomu mohly zdát až nudné, ale pro odborně poučeného čtenáře jsou velmi cenné.

V úvodu autorka poskytuje jakési zasvěcení do světa středověkého anglického královského dvora. Jde o základní rámec, do kterého jsou poté jednotlivé biografie zasazovány. Tento výklad považuji za velmi hodnotný, protože je úvodem do středověkého myšlení. Bez těchto znalostí by čtenář nemusel některé záležitosti, které autorka později popisuje, dobře pochopit. Ačkoli Weirová zmiňuje, že jejím cílem je předložit historii zbavenou mýtů a legend, právě mýty a legendami si pomáhá, když nemůže použít historických pramenů. Jelikož je však v textu vždy zřetelně odděleno, co je fakt a co legenda, nejde ze strany autorky o mystifikaci.

Knihu Normanské královny Anglie doporučuji všem čtenářům, kteří si zamilovali živý vypravěčský styl Alison Weirové a její smysl pro detail. Její líčení historických událostí nepostrádá poutavost, i když popisuje například jen to, které dary královna zaslala místnímu klášteru.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNormanské královny Anglie (1066–1167)

Weirová, Alison

BB/art, 2018

Napsat komentář