Osud německy mluvících Židů po válce

Zide nebo Nemci
Kolektiv autorů spojil síly a zmapoval osudy německy mluvcích Židů nejen v Československu. I oni byli vystaveni útlaku po skončení druhé světové války, jelikož se s nimi jednalo stejně jako s nežidovskými Němci a museli se podrobit protiněmeckým nařízením. 

„Pro tyto lidi ještě válka a s ní spojené utrpení neskončily“ napsali zástupci německy mluvících Židů z českého pohraničí v březnu 1947.
Německy mluvící Židé byli často rutinně považováni za Němce a mnohdy byli vystaveni stejnému ponižování jako nežidovští Němci nejen ze strany občanů, ale i vládnoucích představitelů. Kniha Židé, nebo Němci? mapuje osudy německy mluvících Židů v Československu, Dolním Slezsku, Haliči i Německu. Publikaci doplňuje edice nově objevených dokumentů v archivu Spojených národů v New Yorku. Oficiální listiny i korespondence přibližují každodenní diskriminaci německy mluvících Židů v poválečném Československu a jejich snahu se ze země vystěhovat a dále zaznamenávají reakce mezinárodních organizací i jednotlivců na politiku československého státu.

Ukázka z knihy

„Jedno pracovní místo jsem ztratila, poněvadž jsem míšenkou,“ napsala Hilda Elsnerová do své žádosti o pomoc do organizace UNRRA v roce 1946 a „druhé pak před rokem pro německou národnost. Dnes jsem bez peněz a moje svršky jsou zajištěny.“ Elsnerová, která se narodila křesťanské matce a židovskému otci v Podbořanech v severozápadních Čechách v roce 1901, byla jednou z několika tisíců německy mluvících osob, které za války trpěly kvůli rasovým zákonům a po válce kvůli protiněmeckým nařízením. (str. 12)

Můžete si přečíst zbytek ukázky.

O edici

Ediční řada ŽIDÉ – DĚJINY – PAMĚŤ zachycuje období mimořádných změn v židovské (i nežidovské společnosti): emancipaci Židů, jejich kulturní, sociální, politickou inkluzi do společnosti a její limity, proměny židovského náboženství, vzestup moderního antisemitismu a holocaust, migraci a problematiku židovských uprchlíků, stejně jako postavení židovské komunity v období komunistického režimu. V řadě vycházejí práce českých odborníků i překlady zahraničních studií. Podporuje multidisciptinární přístup, se zvláštním důrazem na sociální a kulturní dějiny.

zobrazit info o knize   zobrazit info o knize

Židé, nebo Němci?

Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu
Editoři: Kateřina Čapková, David Rechter

Počet stran: 240
Vazba: vázaná
Formát: 167×219 mm
ISBN: 978-80-7422-576-5
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Židé, nebo Němci? vydalo Nakladatelství Lidové noviny. A pokud vás téma zajímá, můžete si přečíst knihu Peníze od Hitlera.

O editorce

Kateřina Čapková působí v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky a specializuje se na moderní židovské dějiny v 19. a 20. století ve střední a východní Evropě, národnostní a náboženské menšiny v 19. a 20. století a problematiku uprchlíků a migrace.


Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽidé, nebo Němci?
Německy mluvící Židé v poválečném Československu, Polsku a Německu

Čapková, Kateřina (ed.) – Rechter, David (ed.)

Nakladatelství Lidové noviny, 2019

Napsat komentář