Portrét umělce – něžného rváče

dvorak-uvod
„Mladý rebel, vzpurný darebák a výtržník, znalec pivnic a vináren, cynický ironik, vášnivý tanečník, svůdce žen a prokletý básník, jenž dlouho a bolestně hledal své místo v životě…“ O kom je řeč? Koho těmito přízvisky v dobrém slova smyslu častuje autor díla právě tomuto muži věnovanému?

V podvečerním čase mrazy sevřeného 6. března 2018 v útulném teple kavárny Paláce knih Luxor představuje svůj nový román spisovatel, scenárista a autor literárních průvodců po zapomenutých a tajemných místech českých krajů Otomar Dvořák. Touto knihou navazuje na svoje románové dílo předchozí, neboť i tentokrát – stejně jako ve své knize Vřeteno osudu, vyprávějící životní pouť Karla Jaromíra Erbena – si na mušku vzal jednu z výrazných uměleckých osobností 19. století, novináře, básníka, prozaika Jana Nerudu.

Proč román o Janu Nerudovi? S touto otázkou se na autora obrací Eva Kaiserová, ředitelka nakladatelství Fortuna Libri, v němž titul Srdce v kleci. Román o něžném rváči Janu Nerudovi v tomto roce vyšel.

„V hodinách literatury mi Neruda připadal jako starý nudný pán, trousící sarkasmy do novin. Když jsem ho objevoval později, zjistil jsem, jak krásný živočišný člověk to byl. A během psaní, když jsem se ponořoval do jeho deníkových zápisů, do jeho novinových článků a fejetonů, nalézal jsem mnoho a mnoho dalšího. Bylo to sice náročné, ale krásné,“

sdílí autor své pocity, jaké při svých setkáních s básníkem zažíval. A ještě o něco se s přítomnými posluchači chce podělit:

„Jednou z důležitých postav nejen románu, ale především uměleckého života 19. století je bezesporu hudební skladatel Bedřich Smetana. S „Frickem“ – tak mu říkali – prožíval Neruda podobné situace v mládí, jaké jsme prožívali i my. Ostatně Fricek byl takový zpotvořený John Lennon a i jeho hudba v té době byla provokativní. To všechno byly momenty, které mě silně zaujaly.“

zleva: Eva Kraisová, Otomar Dvořák, Leoš Procházka

zleva: Eva Kaiserová, Otomar Dvořák, Aleš Procházka

Otomar Dvořák nezapomíná vyzdvihnout grafickou, obrazovou výpravu knihy. Obálku s použitou ilustrací od Vincence Morstadta, na níž je zachyceno Malostranské náměstí tak, jak vyhlíželo v roce 1852, nazývá leitmotivem knihy. Taktéž upozorňuje na předsádky s dobovými portréty; na přední předsádce jsou vyobrazeny dívky a ženy, které do Nerudova života vstoupily, na předsádce zadní pak portréty umělce v proměnách času. A právě k tomu dodává:

„Devatenácté století je nazýváno stoletím páry. Bylo to však také století falešných obrazů. Na jeho sklonku se téměř v každé ulici nacházeli fotografové: panovala snaha zachytit pohyb, detaily a v nich hledat smysl, neilustrovat ideu, ale zachytit záchvěvy citů, dojmy, starosti…“

zleva: Nikol Fischerová, HeléN Rock Housle

zleva: Nikol Fischerová, HeléN Rock Housle

V tomto okamžiku nastává čas pro hudební vložku. Mezi vzácnými hosty, přáteli, které si Otomar Dvořák pozval, je herečka a zpěvačka Nikol Fischerová. Společně s houslistkou HeléN Rock Housle zahraje na kytaru a zazpívá svoji trochu nostalgickou a obsahově hodně nabitou píseň Dravé ryby.

Poté se návštěvníci díky sametovému hlasu herce a dabéra Aleše Procházky mohou zaposlouchat do krásné češtiny, jíž je kniha Srdce v kleci napsána. Společně s recitátorem vstupují do divadla, kde se chystá první představení Nerudovy hry Francesca di Rimini aneb Škaredý ženich a jeho nevěsta. Neruda pln obav i očekávání prochází šatnou herců, tuhne při prvním zvonění, „s odhodláním sebevraha“ vstupuje na balkon…

Následující ukázka – v podání Nikol Fischerové – evokuje Nerudovu návštěvu Paříže. Nejde však o ukázku poslední, ta zazní ústy autora.

„Dokončím textem,“ pronese dříve, než začne číst, Otomar Dvořák, „který překvapí zejména milovníky science fiction…“

V čem spočívá ono překvapení, ponechám zahaleno tajemstvím, tajemstvím, které lze rozkrýt ponořením se do samotné knihy.

Přece jen si na závěr neodpustím ocitovat zde část Epilogu, jímž autor nejen završil svoje románové dílo o Janu Nerudovi, ale také jeho přečtením uzavírá velmi milý a v tomto březnovém čase roku 2018 mnohými mrazy, doslovnými i v přeneseném smyslu slova, zkřehlou duši zahřívající podvečer.

zleva: Eva Zajícová, Eva Kraisová, Otomar Dvořák, Aleš Procházka

zleva: Eva Zajícová, Eva Kaiserová, Otomar Dvořák, Aleš Procházka

Svoji knihu bych chtěl věnovat také jedné z mladistvých ctitelek tohoto šarmantního básníka, šestileté holčičce Evičce, která v roce 1944, za dusných dnů Braniborů v Čechách, kradla květiny z hrobu Boženy Němcové a nosila je na nedaleký hrob Jana Nerudy, protože jí připadalo nespravedlivé, že on tam žádné nemá.

A onou holčičkou, jíž se zželelo chudičkého básníkova hrobu, je manželka Otomara Dvořáka, výtvarnice Eva Zajícová.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeSrdce v kleci
Román o něžném rváči Janu Nerudovi

Dvořák, Otomar

Fortuna Libri, 2018

Napsat komentář