O mozku se světovým neurovědcem

mozek
Jak vnímáme realitu? Jakým způsobem se náš mozek rozhoduje? A jak může vývoj našeho mozku narušit nedostatečně láskyplné rodinné prostředí? Na tyto i jiné otázky odpovídá na základě svého mnohaletého výzkumu neurovědec David Eagleman.

Autorem knihy Mozek: Váš příběh, kterou vydalo roku 2017 nakladatelství BizBooks, patřící do společnosti Albatros Media, je David Eagleman. David Eagleman je neurovědec specializující se na otázky plasticity mozku, synestezie a vnímání času. Je autorem více než devadesáti publikací a držitelem několika patentů. Kromě toho je autorem dvou mezinárodních bestsellerů: novely Suma a knihy Inkognito, aneb tajný život mozku. Také píše scénáře a uvádí televizní pořad The Brain.

Neurologie je velmi dynamicky se rozvíjejícím oborem, jehož výsledky však nejsou pro svou složitost předkládány veřejnosti způsobem, jakým jsou prezentovány například nové objevy historiků nebo archeologů. Kniha Davida Eaglemana se snaží tento nedostatek napravit tím, že na přibližně dvou stech stranách předkládá čtenářům relativně jednoduše, ale přesto přísně vědecky vyložené výsledky práce neurologů. Jednotlivé kapitoly publikace jsou uvedeny otázkami, které si lidé běžně pokládají a které zároveň nějakým způsobem souvisí s činností našeho mozku. Jde například o otázky „Kdo jsem?“, „Co je realita?“ nebo „Co z nás bude?“, na které se David Eagleman snaží odpovědět za pomoci empiricky ověřených faktů.

Ačkoli je kniha de facto souhrnem současného stavu bádání v neurologii, je psána v rámci možností srozumitelným a přístupným jazykem. Čtenář se tak doví nejen fakta o stavbě mozku a o procesech, které v něm probíhají, ale přečte si rovněž zajímavosti a kuriozity. Jednou z takových kuriozit je například informace, že v šedesátých letech se rumunská vláda snažila zvýšit porodnost (a zajistit tak dostatečnou pracovní sílu) zavedením tzv. „menstruační policie“, kdy státem řízení gynekologové sledovali ženy plodného věku, mají-li dostatek potomků. Rodiny mající méně než pět dětí musely platit tzv. daň z celibátu. Porodnost se sice rapidně zvýšila, ale zvýšil se i počet dětí v sirotčincích. Díky této smutné skutečnosti vědci zjistili, že mozky dětí, kterým chybí rodičovská láska, se vyvíjejí jiným způsobem než mozky dětí, které vyrůstají v láskyplných rodinách.

Kniha Mozek je zajímavou publikací pro všechny, kteří se zajímají o fungování našeho těla a o novinky z oblasti lékařství, především pak neurologie. Kniha je psána jazykem okleštěným od krkolomných lékařských formulací, čtenáři si navíc jejím prostřednictvím opráší znalosti ze středoškolské biologie a doplní je dalšími poutavými fakty.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeMozek
Váš příběh

Eagleman, David

BizBooks, 2017

Napsat komentář