Růže mezi plevelem

MladsiSestraIII
Emma Watsonová je nejen krásná, ale i inteligentní mladá žena. Její půvab mezi croydonskými klevetnicemi však vzbuzuje takovou závist, že se brzy stává terčem pomluv. Jejich lži mohou nemajetné dívce zničit to jediné, co jí po otcově smrti zbylo – její dobrou pověst…

Jedna z nejslavnějších autorek všech dob, Jane Austenová zasvětila literatuře celý svůj život.  Když v pouhých dvaačtyřiceti letech zemřela, zanechala po sobě nejen několik dnes již legendárních románů jakými jsou Rozum a cit, Pýcha a předsudek nebo Emma, ale také pár nedokončených rukopisů.

Jedním z nich byl i román Watsonovi, jehož dopsání se ujala její neteř, Catherine Anne Austenová Hubbacková a publikovala ho jako třídílnou sérii v roce 1850 pod novým názvem Mladší sestra. Nakladatelství Čas ho poprvé vydalo v českém překladu. Román Mladší sestra (díl III.) přímo navazuje na předchozí dva díly a uzavírá tak spletitý příběh mladičké Emmy Watsonové a jejích pěti sourozenců.

Zatímco Emma na svém ryze přátelském vztahu ke croydonskému lékaři panu Morganovi nevidí nic nevhodného, mezi paničkami se začne šuškat, že se tomuto proutníkovi podařilo získat srdce nejmladší slečny Watsonové. Když se pomluva donese až k Emmě, dívka je z ní natolik rozčarovaná, že se rozhodne Croydon opustit. Obává se, že jakékoliv další setkání s panem Morganem by mohlo pomluvy jen přiživit, a tak s radostí přijímá nabídku pastora Bridge, aby se na chvíli uchýlila k jeho neprovdané sestře do Burtonu.

Vlídné a přátelské prostředí u slečny Bridgeové má na Emminu ztrápenou duši blahé účinky a dívka opět nabývá klidu. Panu Morganovi, jenž jejich domnělý vztah veřejně nijak nepopírá, nemůže Emma přijít na jméno, a do Croydonu se vrací jen na svatbu své sestry Margaret. Té se podařilo ke sňatku přinutit rozmarného nevěrníka Toma Musgrovea, o jehož upřímných citech pochybuje snad každý kromě nevěsty. Po svatbě se Emma na čas vydává navštívit svou přítelkyni, čerstvě provdanou lady Gordonovou. V sídle Gordonových na ni čeká spousta překvapení, ale ne všechna budou pro Emmu příjemná…

Catherine Anne Austenová Hubbacková skvěle navázala na práci své slavnější tety.  Mladší sestra dodržuje tradici austenovských románů, jejímiž hrdinkami jsou inteligentní mladé dámy, pro které znamená opravdový cit víc, než titul nebo vysoká roční renta. Stejně jako v Janiných předešlých románech jsou hlavním tématem vdavky a intriky, kterých se protagonisté dopouštějí, aby dosáhli svého cíle.

Přestože se autorka velmi snažila rukopis své tety napodobit, je patrné, že se nejedná o čistě „austenovské“ dílo. Přestože si i Janiny hrdinky musely projít mnohými úskalími, než došly svého štěstí, Catherine se nebála trochu přidat na dramatičnosti. V románu Mladší sestra se tak setkáte s mnohem napínavějšími zlomovými okamžiky, než na jaké jsme byli zvyklí v dílech její tety.

Trojsvazkový román Mladší sestra stejně jako další díla Jane Austenové nastavuje společnosti zrcadlo, a tak se v něm setkáte jak se ctihodnými hrdiny, tak i arogantními snoby. Catherine podobně jako Jane přistupuje k poctivým, mravně skálopevným postavám velmi idealisticky, zatímco se nebojí ukázat na ty, jež si neosvojili ani dobrotu, a ani vlídnost.

Podobně jako Jane se i Catherine vyjadřuje velmi květnatým způsobem, avšak občas v textu narazíte i na přímé, metaforami nepřikrášlené dialogy, jež se nejvíce objevují v několika názorových rozepřích postav románu.

Mladší sestra (díl III.) je brilantním závěrem celé trilogie, jež jistě potěší všechny fanoušky Jane Austenové. Příběh šesti sourozenců Watsonových je ve finále a vy se konečně dozvíte, jaký osud si pro ně Jane, respektive Catherine připravila.

Přestože od smrti Catherine Anne Austenová Hubbackové uplynulo bez mála sto čtyřicet let, ráda bych jí poděkovala nejen za to, že v díle své tety pokračovala a dala tak světu trilogii Mladší sestra, ale také za to, že romány Jane Austenové společně se svou rodinou dále šířila, aby nezůstaly zapomenuty.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMladší sestra (díl III.)

Hubbacková, Catherine Austenová - Austenová, Jane

Čas, 2014

Napsat komentář