Dárky pod stromeček I.

Cekani na Vanoce
Vánoce už jsou opravdu za dveřmi a vy možná ještě přemýšlíte, co koupit svým blízkým pod stromeček. V takovém případě tu pro vás máme pár tipů – existuje snad lepší dárek než kniha? :) V našem dnešním článku najdete nadílku doslova pro celou rodinu.

A začneme něčím pro zvídavé tatínky či dědečky. Kniha o medicíně od Clifforda A. Pickovera obsahuje 250 milníků ve vývoji medicíny – budete si tak moci přečíst o tom, jak medicína vypadala před mnoha tisíci lety, jak se vyvíjela a jaké neuvěřitelné výkony se dnes provádí.

Kniha o medicíně

Od šamanů k robotické chirurgii. 250 milníků v historii lékařství
Autor: Clifford A. Pickover
Přeložil: Pavel Pecháček

Počet stran: 536
Vazba: vázaná
Formát: 158×230 mm
ISBN: 978-80-257-3619-7,978-80-7363-
Doporučená cena: 699 Kč

Knihu Kniha o medicíně vydalo nakladatelství Dokořán. Přečtěte si také ukázku z knihy.

Připojte se k autorovi C. A. Pickoverovi a prozkoumejte s ním 250 nejzajímavějších milníků ve vývoji medicíny za posledních 12 000 let. Vedle nečekaných výkonů, jako je úspěšná trepanace lebky v prehistorických časech nebo používání kokainu jako lokálního anestetika, se seznámíme s pestrou řadou témat: Hippokratova přísaha, biologické zbraně, klonování člověka, celková anestezie, transplantace obličeje, zážitky na prahu smrti, nebo role válek a násilí ve vývoji medicíny. Dočteme se i o díle mnoha vynikajících lékařů, kteří posunuli vývoj medicíny vpřed, například o největším chirurgovi francouzské renesance Ambroisu Parém nebo rakouském zakladateli psychoanalýzy Sigmundu Freudovi. Kniha je řazena chronologicky, ke každému milníku najdeme stručné shrnutí, odkazy na související kapitoly a celostránkový obrázek, který danou událost vystihuje.

O autorovi

Clifford Alan Pickover (* 1957) je autorem téměř 50 populárně naučných knih, které se převážně zabývají matematikou a přírodními vědami, k jeho tématům však patří i biologie, umění, náboženství, sociální psychologie, mimozemské civilizace, historie a další. Kromě psaní knih pracuje mimo jiné i pro IBM, CNN či Wired Magazine. Je také držitelem více než 40 amerických patentů. Mezi jeho tituly patří například Matematická kniha, Kniha o fyzice či Kniha o vědě

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

————————————————

Následující knihou určitě potěšíte všechny mladší ročníky. Pro ně je totiž typický velice rychlý způsob života. Kniha Nesnesitelná rychlost života přináší zamyšlení, jestli je tento způsob života správný, a nabízí alternativní cestu – možnost, jak vlastní život „zakořenit“, zpomalit a začít si užívat i jiných jeho aspektů, které kvůli oné rychlosti často nevidí.

Nesnesitelná rychlost života

Jak zpomalit ve světě, který se řídí kolem nás
Autor: Svend Brinkmann
Přeložila: Miroslava Jirková

Počet stran: 144
Vazba: brožovaná
Formát: 129×200 mm
ISBN: 978-80-262-1839-5
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Nesnesitelná rychlost života vydalo nakladatelství Portál. Podívejte si také ukázku z tohoto titulu.

Fastfood, speed dating, power naps, krátká terapie – všechny tyto moderní výrazy naznačují, jaký je duch doby. Existuje už i aplikace na zrychlování čtení. Poskytuje však toto kvantitativní zrychlování, neustálá „sebeoptimalizace“, i vyšší kvalitu zážitku?

Současnost nás nutí neustále se vyrovnávat s novými trendy a změnami a přizpůsobovat se jim. Klíčovým pojmem je „tekutá modernita“, i čas je vnímán jako neustále se přelévající substance a nejhorší, co se nám může přihodit, je nehybnost. Jak z toho ven?
Svend Brinkmann pojal svou nejznámější knihu jako antipříručku osobního rozvoje, v níž nabízí sedm kroků, jak se bránit „tekutosti“ života a zakořenit ve své existenci. Doporučuje například negativní vizualizaci (oproti obvyklé pozitivní), těšit se ze svých omezení (oproti bezbřehému využívání možností, ovládat a potlačovat své emoce (ne je neomezeně projevovat) či uvažovat o smrtelnosti a těšit se z daru života (oproti dnes běžné tabuizaci smrti). Řešení často přebírá z myšlenek stoických filozofů. Jeho průvodce v sedmi krocích se tak pokouší zpochybnit některé etablované pravdy o pozitivním myšlení a rozvoji.

O autorovi

Svend Brinkmann je profesorem psychologie na Katedře psychologie a komunikace v dánském Aalborgu. Zabývá se zejména filozofickými, morálními, etickými a kulturně kritickými tématy, o nichž napsal téměř dvacet knih. V Portále vyšla jeho kniha Umění uměřenosti.

Zdroj informací: nakladatelství Portál

————————————————

Pokud máte doma nadšence do ekologie, pořiďte mu novou knihu Petera Wohllebena, milovníka lesa, který celý život chrání přírodu. Hlavními hrdiny jeho nového titulu jsou stromy a jejich příběh. Autor popisuje poznatky o jejich životě, ale také fascinující schopnost reagovat na klimatické změny.

Než stromům dojde dech

Jak se stromy učí zvládat změnu klimatu a proč nás les zachrání, když mu to dovolíme
Autor: Peter Wohlleben
Přeložila: Dagmar Heeg

Počet stran: 252
Vazba: vázaná
Formát: 140×215 mm
ISBN: 978-80-7670-050-5
Doporučená cena: 369 Kč

Knihu Než stromům dojde dech vydalo nakladatelství Kazda. Určitě si přečtěte i ukázku z knihy.

Kniha Než stromům dojde dech je vyznáním lásky stromům a současně výzvou, abychom konečně začali chránit přírodu a pečovat o její nekonečnou mnohotvárnost, i když se nám doposud nepodařilo zcela pochopit její provázanost. A také cestou k pochopení, že to děláme ve vlastním zájmu.

STROMY SE BEZ LIDÍ HRAVĚ OBEJDOU, ALE MY BEZ STROMŮ NE
I kdybychom kvůli klimatickým změnám přivedli planetu na pokraj zkázy, stromy by se za každých okolností dokázaly vrátit. Dokonce i po obdobích sucha, ničivých požárech, rozsáhlých polomech a zpustošení lidskou činností znovu vyrostou.
Ve strhující a zároveň kritické knize Peter Wohlleben přímo navazuje na svůj bestseller Tajný život stromu (KAZDA 2016). Na jedné straně líčí nejnovější poznatky o životě stromů a o jejich schopnosti učit se a reagovat na klimatické změny. Zároveň neopomíjí ani omezenost některých ekonomických a politických subjektů, které mnohdy stromy vysazují jen kvůli těžbě dřeva či vytváření pozitivního mediálního obrazu, a přírodu tím vykořisťují. Jenže intenzivně obhospodařované smrkové plantáže přehřátí planety určitě nezabrání.

O autorovi

Peter Wohlleben (* 1964) se již od dětství chtěl stát ochráncem přírody. Studoval lesnictví a přes dvacet let pracoval jako úředník zemské lesní správy. Dnes vede Lesní akademii v německém regionu Eifel a usiluje o návrat pralesů do různých oblastí světa. Často vystupuje v televizních pořadech, pořádá přednášky a semináře a píše knihy na témata týkající se lesa a ochrany přírody. Svými bestsellery Tajný život stromůCitový život zvířatSlyšíš, jak mluví stromyTajemné pouto mezi člověkem a přírodouPřírodě na stopě a dalšími nadchl čtenáře po celém světě. V Německu před časem začal vydávat časopis Wohllebenův svět. V roce 2019 mu byla udělena Bavorská státní medaile za zásluhy při ochraně životního prostředí, a to za jeho citlivé a nekonvenční zprostředkovávání vědeckých poznatků.

Zdroj informací: nakladatelství Kazda

————————————————

A opět něco pro přemýšlivé ekologické aktivisty. Doplněné vydání titulu Skrytá pravda Země vás zavede mezi jednotlivé živly – oheň, vodu, vzduch a zemi, a jejich sílu, která nás ovlivňuje. Jde o filosofické zamyšlení o přírodě a okolním světě.

Skrytá pravda Země

Živly jako archetypy ekologického myšlení
Autor: Zdeněk Neubauer, Tomáš Škrdlant

Počet stran: 318
Vazba: vázaná
Formát: 155×215 mm
ISBN: 978-80-7530-291-5
Doporučená cena: 348 Kč

Knihu Skrytá pravda Země vydalo nakladatelství Malvern.

Těžiště knihy představuje trojice esejů, z nichž každý se věnuje jednomu ze živlů.

Oheň se střetává s vodou, je oživován vzduchem, který ho rozdmýchává, a opírá se o zemi, která ho živí.
Oheň přetváří a proměňuje; ohňové tvary stoupají, zatímco vzdušné se vznášejí, vodní se snášejí, zemské padají. Ohnivé podoby se rozptylují a zemské rozpadají, zatímco vzdušné podoby se rozplývají a vodní odplývají.
Zkusme otevřít svou představivost řeči živlů, nabízí nám jazyk, jehož pojmy, pocity a obrazy už v sobě máme – a jenom proto někdy něčemu a někdy někomu (dokonce i sobě) můžeme porozumět.
Živly působí na naše smysly a uvádějí je do pohybu. Zrak je schopnost vnímání světla – a oheň světlo vydává, vzduch propouští, voda odráží a láme, země pohlcuje. Rovněž sluchu se každý z živlů ohlašuje jinak: oheň praská a hučí, vzduch vane, sviští a hvízdá, voda zurčí, šumí a šplouchá, země duní a hřmí. Jako jednoduché podoby tělesnosti – sómatičnosti, jsou však živly především hmatné – a v tomto smyslu – jak opět napovídá genius češtiny – skutečně hmotné.

Přepracované a doplněné vydání knížky Zdeňka Neubauera, českého přírodovědce a filosofa připravil její spoluautor Tomáš Škrdlant.

O autorovi

Zdeněk Neubauer je český filozof, biolog, vysokoškolský pedagog a autor mnoha odborných publikací. Studoval biologii na Přírodovědecké fakultě a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Koncem 60. let strávil tři roky v Itálii. V roce 1970 získal titul doktor přírodních věd (RNDr.) a o rok později titul doktor filozofie (PhDr.). Pracoval v laboratořích Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, později jako programátor. Významně se podílel na neoficiálních a polooficiálních seminářích, přednáškách, sbornících věnovaných filosofii, vědě, technice a přírodě. Ve svém díle se zabýval zejména epistemologií, vztahy mezi vědou a filosofií, hermetismem, křesťanskou filosofií. Je autorem nebo spoluautorem titulů jako Hledání společného světaListy o biologii či Neapolské listy.

Zdroj informací: www.kosmas.cz

————————————————

Další titul nazvaný Pět jazyků lásky je ideální pro všechny ženy i muže. Přináší totiž návod na to, jak si vzájemně doplňovat citovou nádrž a utužit tak své vztahy s druhými. Protože jestli je něco společné pro všechny lidi na světě, tak je to potřeba lásky a harmonických vztahů – jedná se totiž o základ pro spokojený život.

Pět jazyků lásky

Autor: Gary Chapman
Přeložila: Jana Bucková

Počet stran: 208
Vazba: vázaná
Formát: 110×180 mm
ISBN: 978-0-7255-441-6
Doporučená cena: 390 Kč

Knihu Pět jazyků lásky vydalo nakladatelství Návrat domů. Na jejich webu najdete i ukázku z knihy.

Práce Gary Chapmana je určena těm, kdo chtějí ve svém manželství prožít skutečné naplnění a hluboké porozumění. Gary Chapman provází čtenáře pěti základními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal vztahem obohacujícím a harmonickým.

Jakými jazyky lásky tedy máme ke svým drahým promlouvat:

  • slovy ujištění, jimiž oceníme hodnotu toho druhého;
  • pozorností, kdy se dokážeme vcítit do vnitřních prožitků druhého a vyjádřit svou duševní blízkost;
  • jazykem darů, kdy druhého zahrnujeme drobnými maličkostmi, jež ho potěší;
  • skutky služby, kdy druhého obklopíme praktickou péčí;
  • fyzickým kontaktem, kterým můžeme vyjádřit svou fyzickou blízkost a něhu.

Potřeba cítit lásku, mít naplněnu citovou nádrž, není pouze dětský fenomén. Potřeba být milován stojí ve středu manželství. Smyslem této práce není upozornit na všechny nesprávné významy a interpretace slova láska, ale spíše se zaměřit na konkrétní projevy lásky, nezbytné pro naše emocionální zdraví.

O autorovi

Gary Chapman je americký manželský poradce a autor knih o vztazích – nejznámější z nich je série Pět jazyků lásky. Je ředitelem poradenské organizace Marriage and Family Life Consultants, Inc., a mezinárodně uznávaným řečníkem. Vystudoval antropologii na Wheaton College a Wake Forest University, odkud si odnesl bakalářský (B.A.) a magisterský (M.A.) titul. Absolvoval také Moody Bible Institute a Southwestern Baptist Theological Seminary, kde dosáhl titulu Ph.D. Od roku 1971 působí jako jeden z pastorů v Calvary Baptist Church ve městě Winston-Salem v Severní Karolíně, kde má na starosti především spirituální vyučování a péči o rodinu. Je mezinárodně uznáván jako biblický učitel a odborník na vztahy. Jeho první kniha, Pět jazyků lásky, byla vydána v roce 1992. V angličtině se jí prodalo přes 8 milionů výtisků, zařadila se mezi nejprodávanější knihy na Amazonu i v žebříčku New York Times, a byla přeložena do 49 jazyků.

Zdroj informací: www.kosmas.cz

————————————————

A na závěr něco pro mladé dívky. Blogerky Lucie a Nicole Ehrenbergerovy totiž i letos vydaly svůj diář A Cup of Style 2022, díky kterému si můžete skvěle naplánovat své úkoly, povinnosti, ale i volný čas. A protože nejde o obyčejný diář, najdete zde i texty obou autorek, ilustrace a motivační citáty.

A Cup of Style 2022 – Diář velký

Autorky: Nicole Ehrenbergerová, Lucie Gránová Ehrenbergerová

Počet stran: 192
Vazba: vázaná
Formát: 150×215 mm
ISBN: 9788027602568
Doporučená cena: 349 Kč

Diář A Cup of Style 2022 – Diář velký vydalo nakladatelství #BOOKLAB. Na webu nakladatelství můžete také nahlédnout do diáře.

Také pro rok 2022 připravily Lucie a Nicole z blogu A Cup of Style stylový diář. Nejdete v něm spoustu místa pro plánování úkolů, povinností i volnočasových aktivit, seznamy, to do listy a další vychytávky. A kromě toho také krátké autorské texty a ilustrace a motivační citáty, které nakreslila Bára z Nikolajky. Obálku v pastelových barvách tradičně doplňuje praktická gumička.

O autorkách

Sestry Nicole a Lucka Ehrenbergerovy odmalička dělají všechno spolu. Když před víc než desetiletím objevily možnost založit si blog, nenapadlo je, že by se mohly dostat takhle daleko. Tehdy psaly internetový deníček pro pár lidí z okolí. Jak dospívaly a měnily se jejich zájmy, promítalo se to i na jejich blogovacích aktivitách. V roce 2009 se rozhodly zkusit psát blog o svém osobním stylu v oblékání. Lucka založila A Cup of Style a Nicole vlastní blog s názvem Let it inspire you. Po chvíli se ale rozhodly spojit síly a blogovat společně. Ukázalo se to jako skvělý nápad, protože to mnohem víc baví jak je, tak čtenáře. V létě roku 2014 ke svým článkům přidaly videa a založily si YouTube kanál. K módním tématům se přidalo i cestování, jejich zážitky, a celkově se více vyprofilovaly do A Cup of Style, jak ho znáte nyní. Jejich hlavním cílem je předávat sledovatelům pozitivní energii, inspirovat je k tomu, aby šli za svými sny, zkoušeli nové věci a byli sami sebou. Zní to možná trochu jako klišé, ale podle nich je i to někdy potřeba! Kromě diářů stojí například za knihou Móda, krása a životní styl či Deset let se ségrou.

Zdroj informací: acupofstyle.com


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKniha o medicíně
Od šamanů k robotické chirurgii. 250 milníků v historii lékařství

Pickover , A.

Dokořán, 2021

zobrazit info o knizeNesnesitelná rychlost života
Jak zpomalit ve světě, který se řítí kolem nás

Brinkmann, Svend

Portál, 2021

zobrazit info o knizeNež stromům dojde dech
Jak se stromy učí zvládat změnu klimatu a proč nás les zachrání, když mu to dovolíme

Wohlleben, Peter

Kazda, 2021

zobrazit info o knizeSkrytá pravda Země
Živly jako archetypy ekologického myšlení

Neubauer, Zdeněk – Škrdlant, Tomáš

Malvern, 2021

zobrazit info o knizePět jazyků lásky

Chapman, Gary

Návrat domů, 2021

zobrazit info o knizeA Cup of Style 2022 – Diář velký

Ehrenbergerová, Nicole – Gránová Ehrenbergerová, Lucie , Gránová

#BOOKLAB, 2021

Napsat komentář