Objevte tajemství fyziky v dvě stě padesáti kapitolách

kniha_o_fyzice
Jak vznikl prehistorický jaderný reaktor? Jakou skutečnost dokazuje Foucaultovo kyvadlo? Co je to antropický princip? Je možné, že žijeme ve virtuální realitě? Na tyto otázky a mnohé další odpovídá kniha Clifforda A. Pickovera.


Populárně vědecká publikace Kniha o fyzice s podtitulem Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky, kterou vydalo roku 2015 nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Dokořán, je dílem Clifforda Alana Pickovera, autora téměř padesáti populárně naučných knih zabývajících se převážně matematikou a přírodními vědami. Clifford Alan Pickover je držitelem více než sedmdesáti amerických patentů a kromě psaní knih na různá témata (od již zmíněné matematiky a přírodních věd přes biologii, umění, náboženství, sociální psychologii a historii až po mimozemské civilizace) pracuje i pro IBM, CNN či Wired Magazine. U nás již vyšla Pickoverova publikace Matematická kniha, na kterou si můžete na našich stránkách přečíst recenzi.

Kniha o fyzice je rozdělena na dvě stě padesát kapitol, které se v chronologickém pořadí věnují těm největším, nejvýznamnějším a nejbizarnějším objevům fyziky. Začíná velkým třeskem před 13,7 miliardami lety a končí teorií kvantového znovuzrození, na jejíž realizaci si budeme muset počkat více než sto bilionů let. Mezi těmito hraničními událostmi jsou včleněna témata zařaditelná do částicové i kvantové fyziky, astronomie, kosmologie, filosofie a dalších oborů. Čtenář se dozví nejen o složitých teoriích a fyzikálních jevech, jakými jsou například Dopplerův jev, Buys-Ballotův zákon počasí, Casimirův jev, Fermiho paradox nebo Boseův-Einsteinův kondenzát, ale i o otázkách, které jej mohly trápit už v dětském věku. Mezi takové problémy by se dalo zařadit například vysvětlení vzniku duhy a polární záře nebo způsob, jakým funguje stetoskop. Zvídavé čtenáře bude jistě zajímat i odpověď na otázku, jaký význam má pro fyziku populární dětská hračka hopík.

Kromě zajímavých a poučných informací kniha obsahuje velké množství fotografií a ilustrací, které doplňují a názorně ilustrují probíraná témata. Prostřednictvím publikace si čtenář uvědomí, že fyzika je všude kolem nás a denně ovlivňuje naše životy způsobem, který si dříve nepřipouštěl. Díky tomu, že autor zvolil stručný, nenáročný a čtivý způsob výkladu, jenž nezatěžuje čtenáře nepochopitelnými vzorci a definicemi, ale naopak probouzí chuť do dalšího poznávání, je kniha skvělým úvodem do světa fyziky. Skrze odkazy na konci každého tématu, upozorňující čtenáře na související kapitoly, lze knihu číst způsobem, kdy si čtenář vybírá problémy, které jej zaujmou, aniž by nutně musel respektovat chronologické uspořádání publikace. Knihu o fyzice mohu doporučit zvídavým čtenářům všech věkových kategorií, kteří si chtějí rozšířit povědomí o světě kolem sebe.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKniha o fyzice
Od velkého třesku ke kvantovému znovuzrození: 250 milníků v dějinách fyziky

Pickover, Clifford A.

Argo, 2015

Napsat komentář