Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost

Nepratelske prevzeti
Německý ekonom opět obrátil svou pozornost na islám a udělal z něj hlavní téma své nejnovější knihy. Popisuje sociální a kulturní poměry panující v muslimské menšině žijící v Německu a předkládá i návrhy řešení týkající se přistěhovalecké politiky.

Ve všech dosavadních knihách se Thilo Sarrazin zaobíral obtížemi, které pro německou společnost vyplývají ze soužití s muslimskou menšinou. V nejnovější práci učinil islám dokonce hlavním tématem a přistoupil k němu s obvyklou analytickou důkladností.
V první kapitole předkládá obraz tohoto náboženství, jak se jeví poučenému čtenáři Koránu, a ve druhé nabízí široce podložený historický, demografický a hospodářský exkurs do současného islámského světa. Jádro jeho knihy však spočívá v důkladné analýze sociálních a kulturních poměrů panujících v těchto společnostech, které jsou – a to je stěžejní autorovo sdělení – zásadním způsobem předurčeny Koránem, respektive jeho doslovnou interpretací, k níž se uchyluje převážná většina reprezentantů islámské věrouky. Korán je podle Sarrazina základním zdrojem muslimské mentality, nepřátelské vůči západním hodnotám a neslučitelné s euroatlantickou politickou demokracií, která důsledně oddělila moc světskou od sféry náboženství. Ve svaté knize muslimů je rovněž předepsána rozpínavost tohoto učení, což je nyní umocněno vysokou porodností islámského světa, podmíněnou především nerovnoprávností a nízkou vzdělaností tamních žen.
Při pohledu na střet islámu s postupně slábnoucí a vymírající západní společností autor není optimistou, nicméně v závěru předkládá návrhy, jak uspořádat věcnou přistěhovaleckou politiku, oproštěnou od ideologických tabu multikulturalismu. Zásadním předpokladem úspěchu je otevřená kritika islámského náboženství, jíž se dnešní západní elity ve jménu boje proti takzvané islamofobii snaží zabránit.

Ukázka z knihy

V posledních deseti letech se ukázalo, že jsem znovu a znovu četl knihy, které se nějakým způsobem dotýkaly islámského náboženství. Křesťanská kultura, v níž jsem vyrostl, je pro mě domovem duchovním, avšak nikoli náboženským. Jsem spíš agnostik než nábožensky založený člověk a vznáším výhrady proti utopiím všeho druhu. S nepochopením jsem třeba koncem šedesátých let minulého století sledoval, jak se mnozí vrstevníci honosili levicovým smýšlením, jako by to byl módní účes – potřebovali se utvrdit v ceně a zároveň dát světu na vědomí, že patří k těm dobrým, moderním, pokrokovým. (str. 9)

Neváhejte pokračovat v čtení ukázky.

Nepřátelské převzetí

Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost
Autor: Thilo Sarrazin
Přeložil: Aleš Valenta

Počet stran: 536
Vazba: vázaná
Formát: 162×240 mm
ISBN: 978-80-7335-601-9
Doporučená cena: 448 Kč

 

Knihu Nepřátelské převzetí vydalo nakladatelství Leda.

O autorovi

Thilo Sarrazin je známý německý ekonom a odvážný kritik politických poměrů ve Spolkové republice. Ve funkci finančního senátora Berlína (od roku 2002) razantně snížil zadlužení této spolkové země. V letech 2009–2010 působil v představenstvu Spolkové banky, odkud však byl na pokyn kancléřky Merkelové po vydání své první knihy Německo páchá sebevraždu (česky 2011) odvolán. V další knize podrobil kritice koncept eura (česky 2013 pod názvem Evropa euro nepotřebuje: Jak nás politické vizionářství zavedlo do krize).
Bestsellerem se stala i jeho práce o úpadku svobody myšlení a projevu, který Německo prožívá v důsledku politické korektnosti (česky 2015 pod názvem Teror ctnosti: O hranicích názorové svobody v Německu). Navzdory četným nepřátelským kampaním, jež proti němu vedou vládnoucí levicově liberální elity, se v posledních letech stal jedním z nejvlivnějších německých intelektuálů.

Zdroj informací: nakladatelství Leda


Nakladatelství Leda se zaměřuje na vydávání slovníků a jazykových učebnic v knižní i elektronické podobě. V nabídce najdete kromě učebnic také výukové programy. Nakladatelství vydává také zajímavé tituly z oblasti beletrie a literatury faktu. Zaregistrovaní návštěvníci v LEDA klubu mohou získat na knihy výhodné slevy a neomezený přístup do on-line slovníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNepřátelské převzetí
Jak islám brání pokroku a ohrožuje společnost

Sarrazin, Thilo

Leda, 2019

Napsat komentář