Kde domov můj

Tipy_Valasske Mezirici_Zulove krajiny strednich Cech
Česká země se může pochlubit mnoha skrytými poklady. Některé krajiny, daleko od dálnic a všeho moderního, působí na první pohled obyčejně, ale již na ten druhý odhalují své krásy. Prozkoumejte nejen tato zákoutí, ale i historii jednoho z našich měst – Valašského Meziříčí.

Poznejte méně známá a pro někoho možná i neatraktivní, leč kouzelná místa naší země. Řeč není o městech ani významných památkách, ale o krásách samotné přírody – o nenápadných, obyčejných krajinách, které mají svůj nesporný půvab.

Žulové krajiny středních Čech

Autoři: Václav Cílek, Ferry Fediuk, Zdeňka Sůvová a kol.

Počet stran: 216
Vazba: vázaná
Formát: 210×297 mm
ISBN: 978-80-7363-902-0
Doporučená cena: 499 Kč

Knihu Žulové krajiny středních Čech vydalo nakladatelství Dokořán v edici Mimo edice.

Tato kniha je návodem, jak se dívat v místech, kde jsme toho ještě nedávno mnoho neviděli. Je chválou nenápadně sloužících žul a oslavou obyčejných krajin. Praha je možná „zlatem“ této země, ale její „solí“ jsou nenápadné kraje ležící tam, kde nevede dálnice a nikomu nestojí za to postavit billboard. Při hlubším ponoru se projeví, že to, co vypadalo obyčejně, má ve skutečnosti své kouzlo, kterého si zpočátku ani nevšimneme, podobně jako nevidíme, co nosí indiánský náčelník ozdobený mohutnou čelenkou v kapse svých kožených kalhot. Na Petrovicku jsou takovým nezjevným tajemstvím staré cesty lemované suchými zídkami, jinde viklany a skupiny omšelých, prastaře působících balvanů, skalní misky či mechové zahrádky, žluť kvetoucích janovců a fialový vřes na žulovém písku.

 

Václav Cílek

Václav Cílek (* 11. května 1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře,religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů, např. Krajiny domova, Co se děje se světem?, Křivoklátsko, Krajiny srdce, Voda a krajina, Staré cesty v krajině středních Čech aj.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Dokořán.

 

Zdeňka Sůvová

Mgr. Zdeňka Sůvová (*1978) vystudovala zoologii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Zabývá se archeozoologií a paleoekologií, a to v prostoru evropském i blízkovýchodním. Je spoluautorkou knih Voda a krajina, Střední Brdy – hory uprostřed Čech ad.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Dokořán.

 

Ferry Fediuk

Geolog a spisovatel Ferry Fediuk se narodil 3. února 1929. Geologii vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK. Většinu života působil na katedře petrologie při Přírodovědecké fakultě UK. Jeden semestr byl hostujícím profesorem v Paříži, byl terénním geologem v Norsku, Vietnamu, na Sahaře, Tichomoří a Polárním Uralu. Kratší dobu působil jako geolog v průzkumné organizaci Geoindustria, v podniku Stavební konstrukce a jako profesor Pražského technologického institutu. V posledních letech se věnuje konzultační, recenzní, odborné publikační i literární činnosti. Je autorem knihy Hradní kámen přemyslovské doby v Čechách.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Dokořán.

 

Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001 a dosud vydalo více než 600 titulů, z nichž asi třetinu tvoří překlady z angličtiny, francouzštiny, němčiny, holandštiny, čínštiny, italštiny, polštiny a ruštiny. Od počátku se zaměřuje na populárně-naučnou a odbornou literaturu s výběrovými přesahy do kvalitní beletrie a poezie. Snaží se vydávat tituly nejen zajímavé, ale i profesionálně vyrobené.

————————————————

Seznamte se podrobně s bohatou historií Valašského Meziříčí díky publikaci z oblíbené edice Dějiny měst Nakladatelství Lidové noviny.

Valašské Meziříčí

Historie / kultura / lidé
Autoři: Ladislav Baletka, Tomáš Baletka, Eva Čermáková, Zdeněk Pomkla

Počet stran: 512
Vazba: vázaná
Formát: 125×243 mm
ISBN: 978-80-7422-575-8
Doporučená cena: 559 Kč

Knihu Valašské Meziříčí vydalo Nakladatelství Lidové noviny v edici Dějiny měst.

Kniha Valašské Meziříčí zevrubně představuje dějiny území, které vstoupilo do psané historie na konci 13. století, kdy zde existovala ves Krásno (poprvé zmíněna 1299) a městečko Meziříčí (1297 Mezersicz, 1377 Schönstadt), nazývané také Meziříčí nad Bečvou nebo Meziříčí pod Rožnovem. Publikace z populární edice Dějiny měst přibližuje nejstarší historii Valašského Meziříčí a přes období třicetileté války se dostává až k starostování JUDr. Aloise Mikyšky, během nějž se Valašské Meziříčí stává „valašskými Athénami“, jelikož zde bylo v roce 1871 založeno gymnázium a další střední odborné školy. Samozřejmostí je i přiblížení novodobé historie města. Po překonání poválečného rozvratu se Valašské Meziříčí rozvíjelo velmi dynamickým tempem, stavěly se nová, rozsáhlá sídliště a vyrostly další moderní průmyslové závody. Daní za tento pokrok však byla asanace zastaralé a nevyhovující zástavby, čímž město ztratilo malebné staré čtvrti a romantická zákoutí, která socialistická výstavba nemohla nahradit. Přestože Valašské Meziříčí přestalo být v roce 1960 správním centrem okresu, zachovalo si status rozvinutého kulturního i hospodářského střediska i po společenském převratu v roce 1989.

 

Ukázky z knihy

Valasske Mezirici_ukazka1Valasske Mezirici_ukazka2

Prolistujte si celou ukázku.

 

Ladislav Baletka

PhDr. Ladislav Baletka (1944–2011) byl archivářem a historikem. Soustředil se na regionální dějiny Valašska, dějiny průmyslu, městskou a obecní heraldiku. Kromě toho se zabýval dějinami vystěhovalectví do Spojených států amerických. Byl také ředitelem Státního okresního archivu Vsetín.

 

Tomáš Baletka

Historik PhDr. Tomáš Baletka je synem Ladislava Baletky. Pracuje jako ředitel Státního okresního archivu ve Vsetíně. Je též autorem knihy Páni z Kravař: Z Moravy až na konec světa, kterou v roce 2004 vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Informace byly čerpány ze stránek Nakladatelství Lidové noviny.

 

Eva Čermáková

Mgr. Eva Čermáková (* 1980) studovala archeologii, antropologii a historii. Pracovala jako kurátorka archeologické a historické sbírky v Muzeu regionu Valašsko.

 

Zdeněk Pomkla

Zdeněk Pomkla pracuje jako archivář. Má na svém kontě i několik publikací z oblasti regionální historie Valašska a východní Moravy. Napsal také knihy o českých legionářích.

 

Edice Dějiny měst

V edici Dějiny měst vyšly např. také zajímavé knihy o historii Liberce, Hradce Králové, Ostravy, Mikulova, Rokycan a dalších českých a moravských měst.

 

Nakladatelství Lidové noviny vzniklo v roce 1993 v deníku Lidové noviny. Tento původ do jisté míry předurčil vydavatelský směr NLN. Tituly a projekty mají převážně odborný, vzdělávací a informační charakter s důrazem na mimořádnou náročnost, kvalitu a novost obsahu i zpracování. Nakladatelství se cítí odpovědné za obsah textů, které připravuje, i za myšlenky, které svou prací podporuje. Je pro něj důležité správné a bohaté užívání českého jazyka a váží si toho, že s ním spolupracuje řada vynikajících odborníků.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete další knihy za skvělé ceny.

Líbily se vám naše české tipy? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŽulové krajiny středních Čech

Cílek, Václav – Fediuk, Ferry – Sůvová, Zdenka

Dokořán, 2018

zobrazit info o knizeValašské Meziříčí
Historie / kultura / lidé

Baletka, Ladislav – Baletka, Tomáš – Čermáková, Eva – Pomkla, Zdeněk

Nakladatelství Lidové noviny, 2018

Napsat komentář