Putování po historických cestách

Stare cesty v krajine strednich Cech
Odborníci se v posledních letech zaměřili i na systém budování dálkových komunikací, přičemž ukazují, že cesty nevznikaly náhodně, ale byly přesně naplánovány. Trojice autorů předkládá čtenáři zjištěné výsledky, doplněné mapkami a fotografiemi. 

Od doby po roce 2000 probíhá terénní výzkum starých a zejména dálkových komunikací, při kterém se ukazuje záměrný způsob vedení cest krajinou obvykle po přímých a vyvýšených trasách, které se dobře odvodňují, vyhýbají se bahnitým úsekům a řeky přecházejí na vhodných brodových místech. Některé z těchto cest vedou mimo středověká města, ale procházejí poblíž pravěkých hradišť, takže jejich základ je raně středověký či pravěký. Například uzel cest v okolí Levého Hradce je vyvinut podstatně výrazněji než v Pražské kotlině. Kniha je doprovázena 726 mapkami a fotografiemi, které dokumentují průběh významných reálných a v krajině doložených starých komunikací, jež mají klíčový význam pro poznání ekonomických i kulturních vztahů centra české kotliny.

Ukázka z knihy

První území, jemuž jsme se při výzkumu starých cest systematičtěji věnovali, je centrální část české kotliny, táhnoucí se mírně zvlněnou krajinou, zbrázděnou místy hlubokými údolími levostranných přítoků Vltavy, od mytické hory Říp přes Podřipsko a západní část Pražské plošiny k jihu po tok řeky Berounky, tedy až po hranici s méně úrodnou Středočeskou pahorkatinou. Vzhledem k centrální poloze tohoto kraje v rámci Čech jde o území dopravně velmi zajímavé, ačkoliv terénní pozůstatky starých cest nejsou v některých místech rovinatější krajiny tak výrazné jako v členitějších oblastech. (str. 469)
Stare cesty v krajine strednich Cech 1

Staré cesty v krajině středních Čech

Autoři: Pavel Bolina, Václav Cílek, Tomáš Klimek

Počet stran: 652
Vazba: vázaná
Formát: 278×265 mm
ISBN: 978-80-200-2831-0
Doporučená cena: 650 Kč

 

Knihu Staré cesty v krajině středních Čech vydalo nakladatelství Academia. A nezapomeňte na ukázku.

O autorech

Václav Cílek (* 11. května 1955) geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity, obor geologie ložisek. Přestože se ve své práci zabývá především změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře,religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů. Za Krajiny vnitřní a vnější a Makom. Kniha míst byl vyznamenán cenou Toma Stopparda za rok 2004. V roce 2007 získal Cenu ministra životního prostředí „za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie“. V roce 2009 mu byla udělena cena VIZE 97 Nadace Dagmar a Václava Havlových za to, že „svým dílem významně rozšířil lidský obzor, poukázal na méně známé jevy a souvislosti, napomohl včlenit výsledky vědy do obecné kultury a prohloubil alternativy lidského pohledu na svět, kosmos a základní otázky bytí“. Václav Cílek spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí, jako autor či spoluautor vydal přes třicet knižních titulů. Mezi jeho knihy patří např. Voda a krajina, Střední Brdy, Křivoklátsko či Krajiny srdce.

Zdroj informací: nakladatelství Dokořán

Archeolog Pavel Bolina je vůdčí osobností týmu s mnohaletou zkušeností z výzkumu fortifikací, starých cest a osídlení. Tomáš Klimek zajišťuje pramennou analýzu výzkumu a působí jako historik.


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeStaré cesty v krajině středních Čech

Bolina, Pavel – Cílek, Václav – Klimek, Tomáš

Academia, 2018

Napsat komentář