Knihy nabité vědomostmi

Tipy_lidsky faktor
Dnešní tipy přinášejí odpovědi na řadu otázek týkajících se rodičovství, vnitřního vývoje a víry v Boha, onkologických onemocnění, logiky a naší historie. Obohatí vás o nespočet zajímavých poznatků.

Přečtěte si zábavné příběhy americké rabínky nejen o tom, že ne vždy všechno vyjde podle našich představ. Kniha Lidé plánují, Bůh se směje vás posune k pravdivému životu.

Lidé plánují, Bůh se směje

Když se život nevyvíjí podle vašich představ
Autorka: Sherre Hirsch
Přeložila: Anna Vrbová

Počet stran: 144
Vazba: brožovaná
Formát: 145×205 mm
ISBN: 978-80-262-1314-7
Doporučená cena: 249 Kč

Knihu Lidé plánují, Bůh se směje vydalo nakladatelství Portál.

Newyorská rabínka v deseti kapitolách velmi dojemně, přesvědčivě a s humorem na mnoha příkladech z vlastní zkušenosti vypráví o vlastní cestě k Bohu, k pokoře a přijetí všech stránek života. Řešením je nalezení „božské jiskry“, tj. Božího úmyslu v sobě, a její udržování. Kniha je zajímavá i autentickým zachycením prostředí, v němž žijí newyorští Židé, a krátkými, zábavnými příběhy o chasidských mudrcích. Deset kapitol se zabývá vnitřním vývojem člověka zasaženého nepředvídanými životními událostmi, jeho posunem k pravdivému životu, uzavřením „partnerství“ s Bohem, nacházením obecného smyslu v životních událostech a s tím spojenými pochybnostmi.

 

Ukázka z knihy

V judaismu člověk vždycky studuje s partnerem, hebrejsky se tomu říká chavruta. Tento výraz znamená „přátelství“ a je odvozený od slova přítel. Vychází se z předpokladu, že plně porozumět můžeme pouze ve společnosti přítele. V pátém kroku najdeme svého ideálního partnera. Zjistíme, že na cestě k božskému životu nejsme sami.
V tomto kroku nalezneme povzbuzení i útěku. Možná vás to překvapí, možná jste dosud měli dojem, že se jedná o cestu jednotlivce. Jenže ve skutečnosti to po celou dobu byla chavruta a my v tomto kroku odhalíme, jak mocné toto vědomí může být. (str. 68)

Přečtěte si další ukázky.

 

Sherre Hirsch

Sherre Hirsch je americká rabínka, spisovatelka a spirituální koučka, mediálně velmi známá. Napsala ještě další knihu: Jak se vypořádat s životními změnami a žít bez strachu a výčitek svědomí (2015).

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Portál.

————————————————

Odborník na vztahy pomáhá lidem připravit se na manželství a v nové knížce Co jsem měl vědět dřív, než jsme se stali rodiči i na rodičovství. Kromě užitečných poznatků poskytuje dobré rady ohledně výchovy.

Co jsem měl vědět dřív, než jsme se stali rodiči

Autor: Gary Chapman

Počet stran: 128
Vazba: brožovaná
Formát: 138×205 mm
ISBN: 978-80-7255-408-9
Doporučená cena: 195 Kč

Knihu Co jsem měl vědět dřív, než jsme se stali rodiči vydalo nakladatelství Návrat domů.

Gary Chapman pomohl bezpočtu párů připravit se na manželství. Nyní mu dovolte, aby vás připravil na příchod dětí. Autor se v této knize dělí o poznatky, které by bývali s manželkou rádi znali dřív, než se jim narodily děti. Například to, že děti výrazně ovlivňují váš čas, vaše finance i vaše manželství – a to je jen začátek. Se svou obvyklou vřelostí nabízí praktické rady týkající se všech oblastí rodičovství, od toho, jak děti učit chodit na nočník, až po to, jak je důležité umět se dítěti omluvit. Všechny tyto rady vám pomohou udržet vaše manželství silné a budete díky nim zakoušet radost, kterou vám bude výchova dětí přinášet.

Přejeme si sdílet své vlastní zkušenosti a také to, co jsme poznali v průběhu let, kdy jsme se jako poradci věnovali stovkám rodičů. Doporučujeme vám přečíst si tuto knihu ještě předtím, než budete mít děti, a pak se k jednotlivým kapitolám vracet, až budete prožívat radosti a starosti rodičovství.

Gary Chapman

Gary Chapman

Gary Chapman patří mezi autory specializující se především na literaturu o vztazích. Mezi jeho díla z této oblasti náleží např. Pět jazyků lásky, Pět jazyků lásky pro mužeManželství, po jakém jste vždy toužili (můžete se začíst také do naší recenze na tuto knihu), Vztahy v digitálním světě či Když promiň nestačí.

————————————————

Zvládnout zhoubná nádorová onemocnění není jednoduché ani pro pacienty, ani pro jejich rodiny. Zlepšit svůj somatický vztah však mohou pomocí vlastní psychiky a publikace Nemoc jako křižovatka.

Nemoc jako křižovatka

Rady onkologickým pacientům
Autorka: Olga Dostálová

Počet stran: 352
Vazba: brožovaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-755-3454-5
Doporučená cena: 259 Kč

Knihu Nemoc jako křižovatka: rady onkologickým pacientům vydalo nakladatelství Triton.

Publikace se obrací k onkologickým pacientům a jejich rodinám ve snaze jim jednoduchým výkladem poskytnout pomoc při zvládání zhoubné nádorové nemoci. Pacient je vystaven náročné léčbě a jejím následkům, což vyžaduje, aby si udržel dobrou psychickou kondici nejen on, ale k jeho podpoře i osoby, které ho obklopují. Pro tento úkol je nezbytné, aby si obě skupiny – jak pacienti, tak jejich rodiny – vypěstovaly účinnou obranu, což vyžaduje motivaci, snahu a úsilí. Kniha představuje možnosti, jak se naučit pracovat sám se sebou a podpořit tak prostřednictvím vlastní psychiky i zlepšení somatického stavu.

 

Ukázka z knihy

Ke vztahu mezi onemocněním zhoubným nádorem a lidskou psychikou si můžeme položit dvě otázky:
První otázka: „Uplatňuje se psychický stav jako rizikový faktor při vzniku zhoubného nádoru?“
Druhá otázka: „Ovlivňuje psychický stav člověka se zhoubným nádorem průběh jeho onemocnění nebo jeho léčbu?“
Obě tyto otázky jsou předmětem zájmu spíše psychologů než lékařů. Psychologickým přístupem k medicíně se zabývá psychosomatika (Přikrylová–Kučerová, 2011), která hlásá nedělitelnou jednotu somatických i  psychických dějů, sleduje člověka, nikoliv pouze jeho nemoc, v souvislostech celého jeho životního příběhu. (str. 51)

Přečtěte si celou ukázku.

————————————————

Co je vlastně logika, jak se vyvíjí a prolíná s jazykem, matematikou, fyzikou a dalšími obory? To vám prozradí kniha Co je nového v logice.

Co je nového v logice

Autor: Jaroslav Peregrin

Počet stran: 100
Vazba: vázaný blok
Formát: 132×203 mm
ISBN: 978-80-906751-5-5
Doporučená cena: 240 Kč

Knihu Co je nového v logice vydalo nakladatelství Nová beseda.

Přehledný a srozumitelný vhled do logiky, která se na počátku jednadvacátého století rozvětvuje a je používána v mnoha oblastech. Zjistěte, jak logici pracují a k čemu jim slouží složité rovnice plné úsudků. Jakými způsoby je tato vědní disciplína propojena s jazykem, matematikou, informatikou či psychologií a jak se prolíná s metafyzikou či jaké filozofické problematiky otevírá. Uvidíte také, že současná logika prohlubuje i kritickou reflexi toho, co jí matematika a matematické modely reálného usuzování skutečně přinášejí.

 

Ukázka z knihy

Jedním z podstatných problémů, které v současné době řeší ti, kdo nevymýšlejí nové logické systémy, ale snaží se spíše promyslet podstatu logiky, je otázka, v jakém smyslu a do jaké míry je logika normativní; tj. do jaké míry stanovuje nějaké předpisy. Už jsme konstatovali, že od ní stěží můžeme chtít předpisy pro postupy, jak se ve své mysli dopracovávat ke „správným“ či cenným výsledkům; ale přesto se zdá být nepochybné, že něco nám logika předepisuje. Kolem problému, co přesně to je, tj. problému normativity logiky, se točí mnoho současných diskusí v rámci filozofie logiky. Máme-li tedy logický zákon, jako je třeba MP, co přesně nám předepisuje?

 

Jaroslav Peregrin

Jaroslav Peregrin získal profesuru v oboru logika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy; v současné době pracuje v oddělení logiky ve Filosofickém ústavu AV ČR a přednáší na Karlově Univerzitě a na Univerzitě Hradec Králové. Zabývá se především sémantikou, analytickou filozofií a filozofií logiky. Je autorem řady odborných článků a knih (Jak jsme zkonstruovali svou vlastní mysl, Člověk a pravidla) a také například populární Filozofie pro normální lidi (2008).

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Nová beseda.

————————————————

Které události vedly ke vzniku Charty 77 a ovlivnily její podobu? Vraťte se zpátky do minulosti díky publikaci Prvních 100 dnů Charty 77, doprovázené řadou dobových fotografií.

Prvních 100 dnů Charty 77

Průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana Patočky
Autoři: Petr Blažek, Radek Schovánek

Počet stran: 452
Vazba: brožovaná
Formát: 180×248 mm
ISBN: 978-80-200-2787-5
Doporučená cena: 650 Kč

Knihu Prvních 100 dnů Charty 77 vydalo nakladatelství Academia.

Průvodce představuje historické události, které bezprostředně vedly ke vzniku Charty 77 a zásadním způsobem ovlivnily její podobu, strukturu signatářů a strategii jejich činnosti. Ustavení Charty 77 vzbudilo mimořádný ohlas a bylo jedním z důvodů masivní propagandistické a represivní kampaně, kterou proti signatářům Charty 77 iniciovali představitelé komunistického režimu. Kniha je koncipována jako historická koláž, která plasticky přibližuje hlavní události odehrávající se nejen v Československu, zejména v Praze, ale i za hranicemi. Publikace je vybavena řadou dobových fotografií a dokumentů, které ilustrují tehdejší dění od vzniku Prohlášení Charty 77 až po pohřeb prof. Jana Patočky.

 

Ukázka z knihy

Patrně nejznámějším nezveřejněným signatářem byl ministr spravedlnosti z  poválečného období, bývalý národněsocialistický politik a dlouholetý politický vězeň komunistického režimu Prokop Drtina (1900–1980). Prohlášení Charty 77 signoval v bytě otce Václava Havla. S publikací svého podpisu nesouhlasil, protože se obával, aby jeho účastí jako „reakčního politika“ nebyla Charta 77 kompromitována. Jeho postoj byl předvídavý, režimní propaganda se skutečně následně snažila o jeho dehonestaci. Při vyšetřování signatářů Charty 77 Prokop Drtina svůj podpis nezapřel, naopak se podle dochované výpovědi z 19. ledna 1977 k němu hrdě hlásil. Výslech se přitom uskutečnil již několik dnů po zatčení Václava Havla, Jiřího Lederera, Oty Ornesta a Františka Pavlíčka, kteří odeslali rukopis jeho pamětí Československo můj osud do zahraničí. (str. 63)

Přečtěte si celou ukázku.

 

Petr Blažek

PhDr. Petr Blažek, Ph.D. (* 1973) se zabývá dějinami komunistických režimů v Československu a Polsku. Pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů a Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Je editor a spoluautor řady knižních publikací, např. Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989 (Praha 2005), Polsko a Československo v roce 1968 (Praha 2006), A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989 (Praha 2008), Jan Palach ´69 (Praha 2009) a Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech (Praha 2010). Blažek je též autorem monografie Živá pochodeň na Stadionu Desetiletí. Protest Ryszarda Siwce proti okupaci Československa v roce 1968(Praha 2009). Působil jako odborný poradce u řady dokumentárních a hraných filmů. Je spoluautorem knihy „Vraťte nám vlasy!“ a autorem knihy „Kéž je to všecko ku prospěchu obce!“.

Informace byly čerpány ze stránek nakladatelství Academia.


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete báječné knížky za skvělé ceny.

Líbily se vám naše tipy plné vědomostí? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLidé plánují, Bůh se směje
Když se život nevyvíjí podle vašich představ

Hirsch, Sherre

Portál, 2018

zobrazit info o knizeCo jsem měl vědět dřív, než jsme se stali rodiči

Chapman, Gary – Warden, Shannon

Návrat domů, 2018

zobrazit info o knizeNemoc jako křižovatka
Rady onkologickým pacientům

Dostálová, Olga

Triton, 2018

zobrazit info o knizeCo je nového v logice

Peregrin, Jaroslav

Nová beseda, 2018

zobrazit info o knizePrvních 100 dnů Charty 77
Průvodce historickými událostmi od vzniku Prohlášení Charty 77 po pohřeb Jana Patočky

Blažek, Petr – Schovánek, Radek

Academia, 2018

Napsat komentář