Nakladatel: Nová beseda

Nová beseda je nezávislé nakladatelství, které podporuje objevné autory a zvídavé čtenáře.
Spojuje odborníky z humanitních, společenských a technických věd. Z pohybu na jejich pomezí vzcházejí ideje a interpretace, které přispívají k udržitelnější a odpovědnější společnosti. Fakta a věda se doplňují s uměním jakožto různá pojetí analýzy i reflexe každodennosti i dlouhodobé situace.
Profilová edice: Co je nového?
Renomovaní autoři na méně než sto stranách a jazykem srozumitelným pro čtenáře z jiných oblastí shrnují stav přemýšlení, bádání a diskuse, aktuálně zkoumané otázky a myšlenkové proudy z nedávného vývoje ve svém oboru.
Jako jediné nakladatelství v České republice používá factchecking – každá kniha kromě klasických redakčních úprav prochází i ověřováním všech uvedených faktů.

https://www.novabeseda.cz/


Nová beseda - Nejnovější knihy

knihaCo je nového v logice

Nová beseda - Související články

Knihy nabité vědomostmi

Tipy_lidsky faktor

Dnešní tipy přinášejí odpovědi na řadu otázek týkajících se rodičovství, vnitřního vývoje a víry v Boha, onkologických onemocnění, logiky a naší historie. Obohatí vás o nespočet zajímavých poznatků.

Zní to logicky?

co-noveho-v-logice

Dříve byly logické úvahy ryze mužskou disciplínou. Ale je tomu tak i dnes? Co kdysi všeobecně platilo, je nyní historický přežitkem. Pro zvídavé jedince vychází kniha Co je nového v logice.