Soubor dramat Václava Havla

Vaclav Havel_Hry
Ve světě literatury proslul Václav Havel především svými eseji a chytrými i vtipnými dramaty v duchu absurdního divadla. Kdo by neznal Audienci, Vernisáž či Zahradní slavnost alespoň ze školních hodin českého jazyka?

Pokračujíc v linii vydávání dramatických textů představuje nyní Česká knižnice hry Václava Havla (1936–2011), které tvoří pomyslné vrcholy jeho dramatického díla: Zahradní slavnost (1963), Vyrozumění (1965), Ztížená možnost soustředění (1968), Žebrácká opera (1972), Audience, Vernisáž (1975), Largo desolato (1984) a Pokoušení (1985). V těchto hrách Havel konstituuje, rozvíjí a brilantně obměňuje svůj groteskně-satirický dramatický rukopis, vyrůstající z kritiky totalitní ideologie 50. a 60. let a postupně do sebe vstřebávající také myšlení disidentské, formující se v dekádách následujících. Svazek edičně připravila Lenka Jungmannová, která v závěrečném komentáři sleduje nejen genezi jednotlivých her, jejich ohlasy a kritickou recepci, ale i jejich publikační a inscenační život.

 

Hry

Autor: Václav Havel

Počet stran: 560
Vazba: vázaná
ISBN: 978-80-7491-943-5
Doporučená cena: 389 Kč

Knihu Hry vydalo nakladatelství Host v edici Česká knižnice.

 

Václav Havel

Václav Havel se narodil ve známé pražské podnikatelské a intelektuálské rodině. V 60. letech 20. století působil v Divadle Na zábradlí, kde jej proslavily hry Zahradní slavnost a Vyrozumění . V době kolem Pražského jara se zapojil do politické diskuse a prosazoval zavedení demokratické společnosti. Po násilném potlačení reforem vojenskou invazí států Varšavské smlouvy byl postižen zákazem publikovat a stal se jedním z prominentních disidentů, kritiků tehdejšího normalizačního režimu. Vystupoval na obranu politických vězňů a stal se spoluzakladatelem a jedním z prvních mluvčích občanské iniciativy za dodržování lidských práv Charta 77. To upevnilo jeho mezinárodní prestiž, ale také mu vyneslo celkem asi pět let věznění. Po vypuknutí sametové revoluce v listopadu 1989 se Václav Havel stal jedním ze spoluzakladatelů protikomunistického hnutí Občanské fórum a jako jeho kandidát byl 29. prosince 1989 zvolen prezidentem Československa. Od roku 1993 byl po dvě funkční období prezidentem České republiky. Jako literát se Václav Havel světově proslavil svými dramaty v duchu absurdního divadla, v nichž se mimo jiné zabýval tématy moci, byrokracie a jazyka, a také svým esejistickým dílem. V esejích a dopisech z vězení se vedle politických analýz zabýval filozofickými otázkami svobody, moci, morálky či transcendence. Je také autorem knihy Motomorfózy a spoluautorem rozhovorů Dálkový výslech. Přečtěte si také knihu o jeho životě Václav Havel – Jediný autorizovaný životopis a nevynechejte ani náš medailon.

Informace byly čerpány ze stránek internetového knihkupectví Kosmas.

 

Doporučujeme

Přečtěte si další zajímavé tituly z edice Česká knižnice, třeba Tři hry Karla Čapka, Povídky Karla Václava Raise, Pozdrav Tasova Jakuba Demla, Básně Antonína Sovy, Kytici a České pohádky Karla Jaromíra Erbena, Povídky Jana Čepa nebo tzv. broučkiády Svatopluka Čecha.


Nakladatelství Host zaujímá v současnosti nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Vydává tradičně především kvalitní českou prózu a poezii, literární teorii i literaturu naučnou – publikace věnované zejména historii, sociologii, filmové vědě i dalším oborům. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, ale nově zde našla přístřeší například i prestižní edice Česká knižnice s výbory z děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHry

Havel, Václav

Host, 2017

Napsat komentář