Loupežník, RUR a Bílá nemoc v jednom svazku

tri-hry-karel-capek
Edice České knižnice se může pyšnit další vydanou knihou. Dnes nahlédneme do dramatické tvorby významného českého spisovatele Karla Čapka; odborný komentář napsal literární teoretik Jiří Holý.

Karel Čapek

Karel Čapek se narodil 9. ledna 1890 v Malých Svatoňovicích do rodiny lékaře a byl nejmladší ze tří dětí. Na jeho tvorbu mělo velký vliv jeho filosofické a estetické vzdělání. Dále ho velmi ovlivnila vědeckotechnická revoluce a v mnoha dílech vyjadřoval obavu, že jednou technika získá moc nad člověkem (například v díle RUR nebo Krakatit). Byl samozřejmě také ovlivněn první světovou válkou a později blížící se druhou světovou válkou – všimnout si toho můžeme například v dílech Matka, Bílá nemoc nebo Válka s mloky. Čapek ve svých dílech neuznával jednoznačnou pravdu, ale pouze pravdu z pohledu jednotlivce. Disponoval velmi širokou slovní zásobou, používal neobvyklá slova a rozvitá souvětí a uměl velmi dobře využívat zvláštnosti českého jazyka. Tento výborný prozaik, dramatik, překladatel, žurnalista, esejista a kritik na následky své nemoci zemřel 25. 12. 1938 ve věku 48 let.

Přečtěte si více o Karlu Čapkovi v našem medailonu!

Tři hry

Po Čapkovi romanopisci, jehož Česká knižnice prezentovala trilogií HordubalPovětroň a Obyčejný život, se představuje Čapek jako dramatik. Právě svými dramaty s utopickými a fantastickými náměty dosáhl Karel Čapek už ve dvacátých letech 20. století evropské proslulosti. Svazek obsahuje tři vrcholná autorova dramata z různých období jeho tvorby: hořkou komedii o mládí a lásce Loupežník (začala vznikat ještě ve společné dílně bratří Čapků před první světovou válkou), proslulou hru o robotech a lidech RUR, podnícenou mimo jiné světovou válkou a následnou revoluční vlnou, a Bílou nemoc z druhé poloviny třicátých let, z doby, kdy se autor angažoval na obranu demokracie proti autokratickým a fašistickým režimům. V komentáři Jiří Holý analyzuje jednotlivé verze prvních dvou her, sleduje genezi, recepci i aktuální smysl všech tří autorových her. Knihu vydalo nakladatelství Host.

Předmluva k prvému vydání

Myšlenka a první verze této hr vznikla v Paříži roku 1911; zrodila se z touhy po domově, z obtíží stráviti Paříž a z prudkého obolavění cizinou; vyrostla vzpomínkou na mladost a svobodu, na rodný kraj a kamarády, prostě na domov. Ale nebyla jen vzpomínkou nýbrž i loučením.
Kamarádi z doby tehdejší, dosvědčte autorovi, není-li tento Loupežník aspoň trochu podobiznou vás samotných, vás, kteří jste tančili v Zátiší, sahali po každém děvčeti, utrhli každou růži a současně zvedli odboj proti stávajícímu vkusu v umění; ta veselá zvůle a životnost, jež tehdy oslňovala mladé oči, neztrácí na své síle ani ve vzpomínce.

Pokračujte v četbě ukázky z knihy!

Autor: Karel Čapek

Editor: Jiří Holý
Počet stran: 288
Formát: 137 × 205
Vazba: vázaná

Přečtěte si více o knize Tři hry

Edice Česká knižnice

Ediční řada Česká knižnice je koncipována tak, aby obsáhla reprezentativní díla české literatury od počátků do současnosti. Usiluje o to představovat hodnotná díla v pečlivě připravených vydáních, bez ohledu na občanskou, ideovou a literární orientaci jejich tvůrců. Řídí ji vědecká rada složená z předních literárních odborníků. Každý svazek je opatřen komentářem seznamujícím čtenáře s dílem, okolnostmi jeho vzniku a dobovým i pozdějším ohlasem. Dosud bylo publikováno více než 60 svazků. Začala vycházet roku 1997 v nakladatelství Český spisovatel, v roce 1998 přešla do Nakladatelství Lidové noviny a od roku 2009 do nakladatelství Host.

V této edici také vyšlo:


 Nakladatelství Host zaujímá v současnosti nepřehlédnutelné místo na českém knižním trhu. Vydává tradičně především kvalitní českou prózu a poezii, literární teorii i literaturu naučnou – publikace věnované zejména historii, sociologii, filmové vědě i dalším oborům. V posledních letech se výrazně rozšířila řada překladové beletrie, ale nově zde našla přístřeší například i prestižní edice Česká knižnice s výbory z děl českých klasiků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeTři hry

Čapek, Karel

Host, 2014

Napsat komentář