Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. - Žijeme v nejlepším z možných právních světů?

zobrazit info o knize
Nakladatelství Aleš Čeněk
Vydáno   3/2015
ISBN 978-80-7380-543-2
Vydání 1.
Počet stran 382
Vazba sešit
Doporučená cena 399 Kč

O knize

Po 25 letech od přechodu k demokracii a právnímu státu se ukazuje, že v oblasti právní se země V4 potýkají se závažnými problémy. O životě v nejlepším z možných právních světů nemůže být řeči, čím dál více pozorujeme odklon od původních ideálů a nárůst negativních tendencí. Snaha vysvětlovat potíže dědictvím minulého režimu patří spíše k populistickému zastírání skutečnosti a vyjadřuje nechuť palčivé otázky řešit. Zdá se, že oslabení role státu a práva v oblasti ochrany veřejného zájmu ve jménu absolutizace ideologie tzv. volného trhu a vypjatého individualismu překročilo únosnou mez. Mezinárodní konference zemí V4 – Metamorfózy práva ve střední Evropě IV. se proto zaměřila na hledání cest, jak prostřednictvím rozvíjení demokracie a právního státu přispět k léčení tohoto stavu.

Doporučení:
Share