Skutečnost si nebere servítky

Muller_SkutecneZlocinyNaPlzensku
Z bezpočtu detektivek si čtenáři mohou odnést pocit, že zločin vždy vyřeší jedna geniální osoba. Podobně lze z díla některých umírněných autorů nabýt dojmu, že zločinec je gentleman připravený přiznat vinu, jakmile je usvědčen. Realita ale bývá zpravidla odlišná.

Na konci září 2023 se čtenáři a milovníci detektivek mohli radovat ze zcela nového titulu z cyklu Skutečné zločiny – tentokrát konkrétně z knihy Františka Müllera Skutečné zločiny na Plzeňsku. Za vydáním stojí nakladatelství CPress, člen skupiny Albatros Media.

Ačkoli si autor před jméno může psát nejeden akademický titul (Mgr, Bc.), pro nás je v tuto chvíli nejzajímavější ta úplně první část: kapitán. František Müller působí u plzeňské policie již několik desetiletí, posledních patnáct let však v řadách Krajského ředitelství policie v Plzni jako jeden z těch, kdo pomáhají přivést ke spravedlnosti pachatele zvlášť závažných trestných činů – vražd.

Dvousetstránkový svazek Skutečné zločiny na Plzeňsku začal dostávat svou podobu zhruba před rokem. Ať už se ale jeho osud ubíral jakoukoli cestou, faktem je, že dění v krajském městě posléze nepřímo ovlivnil. V prvním únorovém týdnu 2023 se totiž rozpoutalo téměř doslovné peklo – Studijní a vědecká knihovna v Plzni právě ve spolupráci s kapitánem Müllerem a jeho kolegyní kapitánkou Michaelou Noskovou zahájila cyklus přednášek pro veřejnost pod názvem Plzeňské zločiny. Zájem, jaký lidé projevili, ale pořadatelé vůbec nečekali. Zástup se táhl stovky metrů od vstupu do budovy. Kdo nepřišel alespoň půl hodiny předem, neměl tehdy vůbec šanci. Sám jsem se dovnitř dostával s obtížemi a nemít už uvnitř dceru, nejspíš bych patřil k té většině, která zůstala venku. Otázka tedy zní: co je tak přitažlivého na násilných činech, že to v lidech probouzí silnou potřebu o nich slyšet? Odpověď neznám. Snad v tomto konkrétním případě přitahuje ono souznění s prostředím – jedná se o zločiny doslova na našich vlastních prazích. Mnozí z posluchačů možná i někoho z obětí, svědků, či dokonce pachatelů znali osobně. V každém případě se cyklus Plzeňské zločiny rozjel raketovou rychlostí. Pořadatelé se z první vlny poučili, přidali ke každé přednášce místo původního jednoho termínu ještě druhý, zavedli povinnou registraci místa s týdenním předstihem… a i tak se na mnohé zájemce stále nedostane. Jen už si dychtiví a zvídaví posluchači „nešlapou po hlavách“ jako v prvním případě.

Tento obsáhlý úvod má jediný cíl: ukázat, jak je knižní trh v tomto konkrétním žánru zdánlivě nenasytitelný. V jakém? Jde o jakýsi hybrid mezi literaturou faktu a klasickou detektivkou. S tím rozdílem, případně tou výhodou, že si autor nemusí vymýšlet spletité konstrukce, kličky a zvraty. To za něj už dávno před okamžikem, kdy vzal poprvé do ruky pero, udělali jiní. Ve chvíli, kdy si načrtl první osnovu budoucího bestseleru, příběhy už byly „napsány“ samotnými pachateli. Ne nadarmo se říká, že není nic neuvěřitelnějšího než skutečnost. A tady ji máme v celé její nahotě a hrůznosti. Doslova.

Kapitán František Müller vybral do Skutečných zločinů na Plzeňsku čtyři případy. Tři z této skupiny stály posléze předlohou pro výše zmíněné přednášky pro veřejnost. Dvojitý případ pojmenovaný Bratři, který knihu uzavírá, popisuje zločiny hned dva: „Dvojnásobná vražda“ a následně „Vražda soka v lásce“. Tento tandem navíc posloužil jako podklad pro úvodní přednášky Plzeňských zločinů. V knize mu ale předcházejí ještě dva případy. První v pořadí „Bez motivu“, který jasně ukazuje, že obětí se člověk může stát, aniž se o takovou roli jakkoli zasloužil, a pro fanoušky přednáškového cyklu zatím neznámý „Já nevinný vrah“ o bestiální vraždě podnikatele z Chlumčan.

Ke Skutečným zločinům na Plzeňsku je lepší přistupovat jako k věrné sondě práce naší policie než jako k detektivce. Ostatně její autor (snad) ani ambice konkurovat zaběhlým mistrům jazyka neměl. Je pravda, že sem tam si od policejního žargonu, právnické hantýrky a přesných formulací zkusí odskočit k jazyku více poetickému, aby onen formální sloh poněkud zjemnil. Netroufám si posuzovat, nakolik jsou takové pokusy na místě. Trochu se bojím, aby právě ty u některých čtenářů nevzbuzovaly nesprávná očekávání. Já osobně bych se bez nich v knize tohoto typu obešel, ale vysloveně rušivě nepůsobí. Jinými slovy: občasné sklouznutí k jazyku krásné literatury by nemělo celému textu uškodit, byť může působit poněkud nekoncepčně.

Pojďme si ale znovu připomenout, že případy poctivě a krok za krokem rozebrané ve Skutečných zločinech na Plzeňsku mají za úkol ukázat svět skutečnýma očima. Kdo se s reálným vyšetřováním zločinu na vlastní kůži zatím nesetkal, nejspíš si (pod zhoubným vlivem televizních seriálů) nedovede tak docela představit, co všechno je kromě vypátrání pachatele třeba ošetřit. S jistou nadsázkou si dovolím poznamenat, že dostát všem předpisům, právním normám a pravidlům stojí možná mnohem větší úsilí než strhnout roušku přetvářky ze zloduchovy tváře. K tomu přidejme nenahraditelnou práci laboratoří, znalců a často i zvířecích pomocníků, bez nichž by si dnešní kriminalistika (a následně soudnictví) poradilo jen s velkými obtížemi. Zkrátka, šetření zločinů dnes už vůbec není o sólové práci poručíka Columba nebo Hercula Poirota, ale o dokonalé souhře mnoha profesí a dovedností. Přesně takové sdělení v knize kapitána Müllera čiší z každé stránky.

Nakladatelství CPress letos vydalo dokonce již tři další tituly v této sérii. Skutečné zločiny na Ostravsku, Skutečné zločiny v Praze a okolí a Skutečné zločiny po Česku. Pouze poslední zmíněný titul se ale podobně jako Skutečné zločiny na Plzeňsku může chlubit tím, že jeho autorem je přímo policista. Nicméně kniha Františka Müllera si zachovává svou jedinečnost tím, že její autor se vyšetřování všech v ní rozebíraných případů osobně účastnil. Některé zkušenosti je lépe předat neředěné, nepřikrášlené redakčními úpravami. To se v tomto případě zcela jistě a beze zbytku podařilo. Ostatně – posuďte sami.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSkutečné zločiny na Plzeňsku

Müller, František

CPress, 2023

Napsat komentář