Okem neviditelný zázrak

nanovlakna (1)
Co je nanovlákno? Jaké jsou jeho unikátní vlastnosti? K čemu se tento okem neviditelný zázrak užívá? Proč vědci věnují nanovláknům v posledních letech mimořádnou pozornost? Nejen to se dozvíte v knize Davida Lukáška.

Výzkum a technologie výroby nanovlákenných materiálů se v posledních desetiletích bouřlivě rozvíjejí. Spolu s jejich rostoucím využitím například pro bioinženýrství, filtraci, elekroniku, vývoj sond, zdravotnictví a pro textil stoupají i nároky na analýzu vlastností těchto materiálů. Hledají se další oblasti jejich uplatnění, předpovídají se možná rizika a v neposlední řadě dochází k akreditaci vysokoškolských studijních programů, které se nanovlákny zabývají. Cílem knihy je nabídnout přírodovědně, technicky a technologicky zaměřeným čtenářům ucelený text popisující teorii tvorby nanovláken (s důrazem na hydrodynamické nestability), technologie jejich výroby (zejména elektrické zvlákňování) a oblasti jejich využití (především ve zdravotnictví). Nechybí ani ekonomická a filozofická reflexe.

Nanovlákna

Teorie, technologie a použití
Autor: David Lukáš a kol.

Počet stran: 372
Vazba: vázaná
Formát: 160×240 mm
ISBN: 978-80-200-3400-7
Doporučená cena: 595 Kč

Knihu Nanovlákna vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Nanovlákna jsou podstatným stavebním prvkem pro současné materiálové inženýrství. Používají se kupříkladu při vývoji ochranných materiálů, senzorů, kosmetických přípravků, hygienických výrobků, nosičů pro tkáňové kultury, filtrů a materiálů pro ukládání energie. Nejrozšířenější a nejvíce probádanou technologií výroby nanovláken je bezesporu elektrické zvlákňování. Tato technologie je velmi slibná díky své univerzálnosti a jednoduchosti. Používá se v různých podobách, jak bylo zmíněno v kapitolách 1 a 2. Nejrozšířenější jsou jehlové či kapilární (needle electrospinning) a bezjehlové (needleless electrospinning) zvlákňovací technologie. Oba způsoby využívají vysokonapěťových zdrojů stejnosměrného proud (DC – direct current electrospinning). (str. 166)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorovi

Prof. RNDr. David Lukáš, CSc., absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, obor biofyzika a chemická fyzika; profesor pro obor textilní technika; emeritní rektor Technické univerzity v Liberci; stipendista Fulbrightova programu. Zabývá se vývojem nových způsobů výroby nanovláken, fyzikálními principy jejich tvorby a aplikacemi nanovlákenných materiálů pro zdravotnictví a medicínu.

Zdroj informací: Kosmas


Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953 původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Tradiční cílovou skupinu produkce nakladatelství Academia tvoří vysokoškolští studenti, pedagogové a odborná veřejnost. V posledních letech také stoupá počet laických zájemců o populárně naučnou a uměleckou literaturu. Všechny publikace jsou proslulé profesionálním zpracováním – pečlivou redakční přípravou a kvalitní grafickou a tiskovou podobou. Splňují tak požadavky všech náročných zákazníků.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNanovlákna
Teorie, technologie a použití

Lukáš, David

Academia, 2023

Napsat komentář