Historie skrytá v příbězích

historie uvod
Páteční knižní tipy jsou opět ve znamení historických románů. Představíme vám pět knih, se kterými se můžete vrátit do minulosti. Zavedou vás do různých časových období a najdete v nich dobrodružství, lásku, žárlivost, smutek, zoufalství i nějakou tu záhadu.

Začneme historickým románem s názvem Špicl Páně 955, jehož děj se odehrává v době po zavraždění svatého Václava. Autorem je spisovatel Patrick Zandl.

SVATÝ VÁCLAV JE MRTEV. BITVA O OSUD ČESKÉ ZEMĚ ZAČÍNÁ…
Konec prvního tisíciletí našeho letopočtu není jednoduchá doba. Druhý muž českých zemí Martin z Wartberka se snaží usmířit východofranského krále Otu s knížetem Boleslavem. Otovi hnula žlučí nejenom nešťastná Václavova bratrovražda, ale také – a to především – neplacení tributu. A Boleslavovi zase popleněné pohraničí a vypálená hradiště i hrozba interdiktu. Cožpak se ale mohou dva křesťanští panovníci takto přít v předvečer vpádu uherských kmenů? A do toho to proroctví. To zpropadené proroctví! „Třikráte Čechy zachrání Říši, třikráte jí budou vládnout…“ A pak, pak co? Kdož ví. Omdlel, ten kněz, než to stihl dopovědět.

Špicl Páně 955

Autor: Patrick Zandl

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 150×210 mm
ISBN: 978-80-7588-355-1
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Špicl Páně 955 vydalo nakladatelství Mystery Press.

Ukázka z knihy

Když Boleslav vyšel na dvůr, krokem ještě vratkým po včerejší hostině, jež se protáhla hluboko za půlnoční, motala se mu hlava. Sáhl do vědra, které stálo přede dveřmi do stavení, a ošplíchl si obličej. Nadechl se zhluboka, nos mu pročistil pach kouře a ostrý ranní vzduch, mysl pak voda, která stékala po jeho tváři. Nevšímal si toho, že mu smáčí košili.
Pak ho uviděl. Muž vyšel z druhého stavení, ranní ptáče stejně jako on. Jak je to babička naučila. A matka, jistěže. Čeleď se teprve probírá, a pánové jsou již na nohou, protože vládnout zemi neznamená odpočívat.
„Bratře? Václave?“ zavolal na něj. Druhý se na něj podíval, rukama si přejížděl suknici a urovnával opasek s tesákem. Kývl. Neřekl nic.
„Bratře. Ta váda… včera… Oba jsme to tak přece nemysleli!“
„A co jsme nemysleli? Mluvil jsi o mně jako o zbabělci, a za to se mi chceš omlouvat v ústraní, zatímco mě haníš přede všemi?“
Dohonil ho. Oba mířili ke kostelním vratům. „Počkej přece!“ zavolal znovu. Druhý ho nepočkal, jen zrychlil krok.
„To chceš jít na jitřní neusmířený?“ zavolal ještě jednou, už byl půl kroku za ním, a chytil bratra za rameno. Ten sebou škubl, vysmekl se mu a otočil se jako na obrtlíku.

Dočtěte si ukázku.

O autorovi

Patrick Zandl je Husákovým dítětem socialistického Československa, ačkoliv se narodil v západoněmeckém Mnichově. Studoval religionistiku, ale celý život se živí technologiemi – bývá označován za jednoho z otců českého internetu. Spoluzakládal řadu internetových projektů (Mobil server, televize Stream) a dnes pracuje jako koordinátor vývoje ve firmě Prusa Research. Renomovaný technologický publicista a popularizátor vydal řadu knih věnovaných právě moderní technice (např. Apple: Cesta k mobilům). Coby beletrista debutoval military sci-fi Flotila Země, v níž nechal mimozemskou invazi rozdrtit českou vesmírnou flotilou. Následovaly první český e-book Koncernová pětiletka a socialistická epopej Husákův děda, kterou většina českých ekonomů zděšeně zavrhla. Dnes žije v Brandýse nad Labem, kde byl několik let pirátským zastupitelem a kde ho potkáte, jak běhá podél Labe nebo v hlubinách Houšťky.

Zdroj informací: nakladatelství Mystery Press

————————————————

Na začátek 13. století vás zavede Manuela Schörghofer ve svém příběhu Nevěsta z kláštera. Nahlédněte společně s hlavní hrdinkou do středověkého kláštera. Zjistíte, zda alespoň tam byla tehdy žena v bezpečí…

Franka, mladší dcera pána z Marienfeldu, se jen těžce smiřuje s osudem řeholnice, zatímco pohledná sestra Melinda se může vdát. Franka si chce ještě naposledy užít svobody a vyjede si potají na projížďku do lesa. Tam potká Wulfa, Melindina nastávajícího, který v ní probudí hluboké city. Z úcty k rodině ovšem Franka odejde do kláštera, ale ani zde nenalézá klid, dějí se tu totiž podivné věci.

Nevěsta z kláštera

Autorka: Manuela Schörghofer
Přeložila: Jesika Schaft

Počet stran: 320
Vazba: vázaná
Formát: 135×205 mm
ISBN: 978-80-7633-737-4
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Nevěsta z kláštera vydalo nakladatelství Alpress.

Ukázka z knihy

Franka se nenápadně dostala zpět do stájí. Rychle zaopatřila koně, převlékla se a proplížila se do své komůrky. Mužské oblečení, které už nebude potřebovat, později daruje někomu ve vesnici.
V duchu zase jednou poděkovala rodičům za luxus vlastního prostoru. Byla ráda, že se o svou komůrku nemusí dělit se sestrou. Spěšně za sebou zavřela dveře a hned poklekla k sošce Panny Marie v rohu místnosti. Pokřižovala se a sepjala ruce.
„Díky, Maria, že jsi mi v nejvyšší nouzi poslala pomoc, ale opravdu to musel být zrovna budoucí choť mé sestry? Manýry zrovna neoplývá… Počítám, že byl jediný, koho jsi tak narychlo našla.“
Franka se odmlčela. Pak pokračovala: „Mé setkání s ním neproběhlo zrovna šťastně. Já vím, řekneš, že jsem měla být pokornější. Jenže on má něco, co mě mate a současně ponouká mu odmlouvat.“
Vzhlédla, jako by očekávala, že Matka Boží odmítavě zavrtí hlavou. Ta k ní však jen dál shovívavě shlížela. „Kdybych mu byla prokázala více úcty, byla bych nejspíš ušetřena toho polibku.“ (str. 1)

Nezapomeňte si přečíst celou ukázku.

O autorce

Manuela Schörghofer pochází z Porýní a ráda do této oblasti situuje příběhy svých knih. Odmalička bylo její vášní tvůrčí psaní. Mezi svá největší potěšení řadí vymýšlení příběhů zasazených do dávných časů, zejména do období vrcholného středověku, který v jejím podání oplývá nezkrotnými ženami, šlechetnými rytíři a notnou dávkou tajemna. Více se o autorce můžete dočíst na jejím webu.

Zdroj informací: nakladatelství Alpress

————————————————

Zapomenout nesmíme ani na klasickou literaturu! Anglická spisovatelka Jane Austenová napsala několik románů, které se oblibě těší i dnes. Přečtěte si třeba Northangerské opatství: román o lásce, zklamání, intrikách a životě v 19. století.

Módní lázeňské město před dvěma sty lety: sem si jezdili angličtí otcové léčit v horkých pramenech klouby stižené dnou a spolu s manželkami uvádět dcery do společnosti s cílem upoutat zájem vyhlédnutých ženichů. Hrdinky příběhu, upřímná, naivní mladičká Catherine a její mazaná přítelkyně Isabella, si toto své poslání zpestřují četbou strašidelných gotických románů a jejich rekvizity vidí na každém kroku. Tato situace nabízí Jane Austenové skvělou příležitost rozehrát svůj typický smysl pro humor a ironický vtip.

Northangerské opatství

Autorka: Jane Austenová
Přeložil: Kateřina Hilská

Počet stran: 232
Vazba: vázaná
Formát: 135×215 mm
ISBN: 978-80-276-0399-2
Doporučená cena: 349 Kč

Knihu Northangerské opatství vydalo nakladatelství Slovart.

Ukázka z knihy

Nikdo z těch, kdo kdy viděli Catherine Morlandovou v dětství, by se nenadál, že z ní jednou bude hrdinka. Její životní postavení, povaha jejích rodičů, její vlastní osoba i sklony, to vše svědčilo proti. Otec byl kněz, ale nijak opomíjený ani chudý, dokonce velice úctyhodný, třebaže se jmenoval Richard, a nikdy nebyl pohledný. Vedle svých dvou obročí měl navíc slušný nezávislý příjem, a neměl sklon k tomu, že by svým dcerám bránil ve volném pohybu. Matka se vyznačovala užitečným zdravým rozumem, příjemnou povahou, a co je ještě pozoruhodnější, dobrou tělesnou konstitucí. Než přivedla na svět Catherine, porodila už tři syny, a místo aby s jejím příchodem zemřela, jak by se obecně dalo čekat, žila dál – dokonce manželovi povila ještě dalších šest dětí. Viděla je tedy všechny kolem sebe vyrůstat a sama se nadále těšila výbornému zdraví. Rodina s deseti dětmi bude vždy považována za krásnou, pokud jejich počtu odpovídá rovněž počet hlav, paží i nohou. Morlandovi však jiné právo na toto označení neměli, protože žádnou výjimečnou krásou neoplývali, a Catherine po mnoho let svého života právě tak. Měla hubenou a neohrabanou postavu, nezdravě vyhlížející bledou pleť, tmavé zplihlé vlasy a ostré rysy. Tak tedy vyhlížela tělesně a k hrdinství nebyla o nic lépe vybavena ani její mysl. (str. 5)

Podívejte se na celou ukázku.

O autorce

Jane Austenová (1775–1817) je známá anglická spisovatelka. Pocházela z osmi sourozenců, sama byla druhou nejmladší. Její otec byl reverend. Studovala na dívčí škole v Oxfordu a získala tak lepší vzdělání než většina ostatních dívek v její době. Poté, co byla uvedena do společnosti, vedla až do své smrti život, který se skládal z obvyklých zábav její společenské vrstvy – plesy, návštěvy známých a příbuzných, čas od času i návštěva Londýna. Ve svých dílech obvykle zachycovala život venkovských vyšších vrstev. Hlavními postavami jejích děl bývají inteligentní, morálně silné hrdinky, které ostře kontrastují s pošetilostí svého okolí. Je nejvýznamnější představitelkou tzv. rodinného románu. Mezi její nejznámější romány se jednoznačně řadí Pýcha a předsudek. Dále můžeme uvést například Rozum a citÚskalí láskyEmmaOpatství NorthangerMansfieldské panství a další. Tato díla si získala takovou oblibu, že mají i řadu filmových a knižních adaptací. Mezi nimi např. Rozum a cit: Jane Austenová v jednadvacátém stoletíPýcha, předsudek a zombie či Rozum a cit a mořské příšeryDcery pana Darcyho.

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

Poutavé vyprávění napsala také spisovatelka Janette Okeová. Knihu Volání srdce zasadila na počátek 20. století. Hlavní hrdinka Elizabeth začíná učit v drsné kanadské divočině děti místních farmářů a sžívá se s místním prostředím…

Elizabeth odjela do pohraničí vyučovat v nové jednotřídce děti osadníků Divokého západu. V hodinách musí zvládat šestileté caparty i sedmnáctileté výrostky a zpočátku se jí moc nedaří ani topit ve školních kamnech. V učitelském domku se po nastěhování potýká s nepohodlím i drzými myšími vetřelci a děsí ji vytí kojotů. Ale to by nebyla Elizabeth, aby se nepřízni osudu nepostavila čelem. Místní komunita si ji brzy oblíbí a mladíci na ženění si u ní podávají dveře. Ona sama si však myslí na „koňáka“ Wynna Delaneye ze sboru Severozápadní jízdní policie, široko daleko jediného svobodného muže, který nevěstu nehledá a ženit se nehodlá. Nikdy. Podaří se Elizabeth změnit jeho názor? A jakou sváděcí taktiku zvolí, aby ji schválilo její svědomí i Bůh?

Volání srdce

Autorka: Janette Okeová
Přeložila: Wanda Dobrovská

Počet stran: 216
Vazba: brožovaná
Formát: 140×213 mm
ISBN: 978-80-7684-082-9
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Volání srdce vydalo nakladatelství Triton.

Ukázka z knihy

Tady, jak stojíme – máme před sebou hlavní vchod, obývák…“ vykládal a rozkládal při tom rukama. „Co si o tom myslíte?“
Nechápala jsem, proč se mě na to ptá, ale zamumlala jsem něco v tom smyslu, že myslím, že to tak bude určitě fajn.
„Myslím, že dům postavíme raději z cihel než ze dřeva, i když dřevo se dá sehnat snadněji. Čtyři ložnice, nebo pět, co myslíte?“
„Pane Higginsi, já…“
„Nemusíte mi říkat pane Higginsi, má drahá Beth,“ pronesl vlezle. Že mě takhle bez okolků, aniž se mě dovolil, oslovil křestním jménem, mě šokovalo. „Já jsem Thomas – Tom, jestli chcete.“ Díval se na mě zjihlýma očima. „Nebo mi říkejte jakkoli jinak, jak vy sama chcete.“
„Pane Higginsi,“ oslovila jsem ho tvrdošíjně znovu příjmením. „Obávám se, že vám nerozumím. Jeli jsme sem, abychom si promluvili o mé škole, a místo toho…“
„Ach, má drahá. Vidím, že jsem se nevyjádřil dost jasně. Žádné učitelské místo nebudete potřebovat. Vzít se můžeme brzy a já…“ (str. 55)

Přečtěte si celou ukázku.

O autorce

Janette Okeová se narodila 18. února 1935 v Championu v Albertě kanadským farmářům. Absolvovala Mountain View Bible College v Didsbury v Albertě, kde se setkala se svým manželem Edwardem Okem, který se později stal rektorem této vysoké školy. Mají čtyři děti, včetně dvojčat. Její knihy se často věnují průkopnické éře v Americe a zaměřují se na ženské hrdinky. Její první román Love Comes Softly (Láska přichází po špičkách) vyšel v nakladatelství Bethany House v roce 1979. Od té doby následovalo více než 75 dalších. Je také autorkou scénářů televizních seriálů. Dalšími díly rozsáhlé romantické série jsou Věčný slib lásky, Dlouhá cesta láskyŠtěstí láskyVěčný odkaz láskySen láskyLáska dostává křídla a Láska nalézá přístav.

Zdroj informací: denik-knihy.cz

————————————————

Gill Paulová napsala příběh, který potěší nejen fanoušky beletrizovaných životopisů, ale také fanoušky archeologie, Egypta a různých záhad. Kniha Prokletí hrobky vypráví o ženě, která jako první vstoupila do Tutanchamonovy hrobky.

Lady Evelyn Herbertová, krásná a oblíbená dcera lorda Carnarvona, se měla především výhodně vdát. Ona však toužila po něčem jiném. Opustila svět bálů a sňatků z rozumu a spolu s otcem se vydala do egyptské pouště v naději, že se stane archeoložkou a bude pracovat po boku Howarda Cartera. Ten sen se jí splnil.
Egypt jí jednu lásku dal a o druhou ji připravil. První byl její budoucí muž, druhou milovaný otec. V roce 1922 tam prožila podle vlastních slov „nejskvělejší okamžik v životě“, když jako první vstoupila do čerstvě objevené Tutanchamonovy hrobky. Její život však od onoho okamžiku nabral temnější směr. Série tragédií v jejím okolí, která následovala, ji nezlomila, dala ovšem vzniknout mýtu o faraonově kletbě, který ji v různých podobách provázel po celý život.
Zestárlá Eve se po mrtvici v roce 1972 rozpomíná na události svého mládí. Částečně jí v tom pomáhá i egyptská archeoložka pátrající po osudu artefaktů z Tutanchamonovy hrobky. Co když ale její otázky nejsou tak nevinné, jak se zdají? Dokáže milující manžel chránit Eve až do konce?

Prokletí hrobky

Autorka: Gill Paulová
Přeložila: Dina Podzimková

Počet stran: 320
Vazba: vázaná
Formát: 124×200 mm
ISBN: 978-80-7625-236-3
Doporučená cena: 449 Kč

Knihu Prokletí hrobky vydalo nakladatelství Metafora.

O autorce

Gill Paulová se narodila ve Skotsku, kde také strávila své dětství. Studovala medicínu na univerzitě v Glasgow, tu pak vyměnila za literaturu a historii. Nakonec se přestěhovala do Londýna, kde začala pracovat v nakladatelství. Svou první knihu psala o víkendech, později odešla ze své původní práce a začala se psaní věnovat naplno. Proslavila se zejména historickými romány z období 20. století, ale píše také povídky pro časopisy. Ve volném čase ráda cestuje. Napsala např. sérii Love Stories nebo knihu A History of Medicine in 50 Objects. Český čtenář ji může znát také z knihy Tajná manželka či Jackie a Maria.

Zdroj informací: web autorky


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeŠpicl Páně 955

Zandl, Patrick

Mystery Press, 2022

zobrazit info o knizeNevěsta z kláštera

Schörghofer, Manuela

Alpress, 2022

zobrazit info o knizeNorthangerské opatství

Austenová, Jane

Slovart, 2022

zobrazit info o knizeVolání srdce

Okeová, Janette

Triton, 2022

zobrazit info o knizeProkletí hrobky

Paulová, Gill

Metafora, 2022

Napsat komentář