Neobvyklá interpretace uměleckých děl raně renesančního malíře

Pierovo_tajemstvi
Historik Carlo Ginzburg ve své knize spojuje populární mikrohistorii s rozborem vybraných obrazů raně renesančního malíře Piera della Francescy. Snaží se přitom odkrýt cestu, která by mohla vést ke zcela novému chápání uměleckých děl.

Autorem knihy Pierovo tajemství, které vydalo na konci roku 2020 nakladatelství Argo v edici Každodenní život, je italský historik Carlo Ginzburg. Ginzburg je klasikem moderního dějepisectví. Ve svých odborných publikacích využívá zejména mikrohistorického přístupu – jedná se o historickou metodu, při které se badatel zaměřuje na důkladné zkoumání malých jednotek (například jedné vesnice). Patrně nejznámější Ginzburgovou knihou je titul Sýr a červi, zabývající se detailním studiem soudního procesu s furlanským mlynářem Domenico Scandellou (zvaným Menocchio), který byl obviněn z kacířství. Proces se táhl několik let, přičemž spisy zachycující průběh výslechů vyprávějí poutavý příběh mlynářových představ. Menocchio si například vytvořil osobitou teorii o vzniku světa – podle něj vznikl svět z ničeho, jako „v mléce sýr“, přičemž v tomto světě se následně zrodily živé bytosti (Bůh, andělé a lidé) tak „jako v sýru červi“. Kniha se dočkala dokonce filmového zpracování – snímek Kacíř Menocchio režíroval Alberto Fasulo.

Kniha Pierovo tajemství zpracovává příběh malíře italské renesance Piera della Francescy, o kterém se nám nedochovalo mnoho informací. Ginzburg není historikem umění – nesoustředí se proto ani tak na malířovo zaujetí pro perspektivu a matematiku, jako na problematiku Pierových mecenášů a zadavatelů jeho obrazů a fresek. Historik se dále věnuje ikonografickým otázkám kolem raných a vrcholných děl tohoto malíře. Svou pozornost zaměřuje na obrazy Kristův křest a Bičování Krista a na fresku s legendou o sv. Kříži v kostele San Francesco v Arezzu. Právě v těchto dílech Ginzburg objevuje ikonografické zvláštnosti, které se snažili objasnit již mnozí autoři před ním – jejich názory historik podrobuje kritice a dokazuje, že většina z těchto tezí nestojí na pevných základech.

Samotný Ginzburg se pak snaží přijít na to, které okolnosti determinovaly podobu Pierových obrazů – v úvahu připadají významné historické události jako dobytí Konstantinopole Turky, sjednocení východní a západní církve a podobně. Bohužel ani Ginzburg nedospívá k jasným závěrům, ale formuluje další hypotézy. Pierovo tajemství tak zůstalo neobjasněno – díky Ginzburgově práci se však můžeme dozvědět, jak historici umění pracují a že jejich interpretace uměleckých děl je často relativní záležitostí.

Kniha Pierovo tajemství potěší zejména čtenáře, kteří jsou dobře poučeni o událostech evropských dějin kolem poloviny patnáctého století. Ačkoli Ginzburg nedochází k podloženým závěrům, je jeho publikace metodologicky zajímavá a přináší nové nápady pro interpretaci uměleckých děl.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePierovo tajemství
Piero della Francesca, malíř rané renesance

Ginzburg, Carlo

Argo, 2020

Napsat komentář