Špiónem z přesvědčení

Laux_OkamzikPredVybuchem
Literatura i filmy nás bohatě zásobují dobrodružnými příběhy tajných agentů, nezřídka protkaných mnoha romancemi. Mohlo by se zdát, že tato profese je nejvyhledávanějším pracovním uplatněním ze všech. Jak je tomu ale z pohledu někoho, kdo si celým procesem skutečně prošel?

Den po osmnáctém výročí útoku na Světové obchodní centrum, tedy 12. září 2019, představilo nakladatelství CPress, člen skupiny Albatros Media, knihu autorské dvojice Douglas Laux a Ralph Pezzullo Okamžik před výbuchem (Left of Boom, 2016). Překlad pochází od Jana Bendy.

Při pohledu na jména autorů logicky těm zkušenějším ze čtenářské obce vytane na mysli série akčních příběhů, v nichž Ralph Pezzullo propůjčil své publicistické zkušenosti Donu Mannovi. Ano, jde o zatím sedmidílnou sadu knih SEAL Team Six (Lov draka, Lov vlka, Lov škorpiona, Lov sokola, Lov šakala, Lov lišky, Hunt the Viper). V případě dnes představované novinky a prvotiny Douglase Lauxe se do jisté míry potvrzuje, že zkušenosti jsou jen částí úspěšného knižního projektu. Spojení operativce a publicisty dává výsledné formě mnohem větší šanci na úspěch, než kdyby se literární nováček do práce na knize pustil na vlastní pěst. Douglas Laux je muž s letitou zkušeností práce pro CIA, z níž větší část strávil přímo v první linii afgánského i syrského konfliktu. Do práce na zachycení vlastních zážitků i dojmů se pustil bezprostředně poté, co na přelomu let 2012 a 2013 řady agentury opustil.

Dějová osa titulu Okamžik před výbuchem začíná u Lauxova rozhodnutí vymanit se z generačního sepětí s farmařením. Jeho volbu zásadním způsobem ovlivnil útok al-Káidy na newyorská Dvojčata v roce 2001. Tehdy si uvědomil, že není k osudům světa, jenž tímto teroristickým aktem ztratil své původní v podstatě bezpečné obrysy, lhostejný. Cesta dospívajícího mladíka se od té chvíle ubírá od dlouhého souboje s administrativou spjatou s náborem do CIA, přes nezměrné úsilí prosadit se do programu výcviku operativců, nasazení do Afghánistánu, potíže osobního i profesního charakteru, až po finální účast v bojích na syrském území.

Okamžik před výbuchem představuje knihu, která ve čtenářích zcela jistě vyvolá celou řadu emocí. První, čeho si i po běžném prolistování zcela jistě všimnete, je bezpočet začerněných ploch, demonstrujících zásahy údajného cenzora. Narazíte na mnoho stran, v nichž zabarvené části téměř převládají nad těmi nezakrytými (trochu přeháním, leč tento dojem ve vás po pár stranách snahy prokousat se rozdrobeným textem zcela jistě vznikne). Patříte-li navíc mezi poctivé čtenáře a snažíte se opravdu číst nezačerněné slovo od slova, a do toho ještě odhadnout, co se pod temnou částí skrývá, pak možná pocítíte podobné vyčerpání, jaké asi na autora číhalo přímo v první linii. Abstrahujeme-li od zmíněné cenzury, pak na nás ale čekají další pocity. Některé úseky, zvláště ty, jež cílí na vypravěčův osobní život, si v ničem nezadají s klasickou krásnou literaturou. Jsou protkány mnoha umělecky vyvedenými obrazy, staví na rozvitých souvětích a hrají si s příměry a budováním atmosféry. Na jiných místech se ale poetický jazyk vytrácí ve prospěch dokumentárního až telegrafického stylu. Nicméně ani faktograficky pojatá část vyprávění není prosta silných dojmů hlavního hrdiny.

Určitým šokem může pro čtenáře být fakt, že Okamžik před výbuchem se od obvyklých textů a filmů o dobrodružném životě špiónů liší prakticky ve všem. Autorská dvojice se naprosto oprostila od jakékoli idealizace a propagace akčního života. Naopak, Douglas Laux vsadil na bezmeznou kritiku celého procesu od náboru po akci. Souboj s přebujelou administrativou trochu připomíná Franze Kafku. Téměř neuvěřitelně působí Lauxův popis procesu, během něhož přesvědčoval odpovědná místa k tomu, aby jej poslala do akce. Jak se zdá, u majority zaměstnanců agentury není tato volba na předních místech seznamu přání. Další odlišností od popularizačních příběhů se jeví popis skutečného nasazení, když k němu nakonec přeci jenom došlo. Idealizovaná představa spolupracujících profesionálů bere ve vypravěčově podání rychle za své a provokuje k otázkám, jak rychle by asi současné světové konflikty mohly být řešeny, kdyby pravá ruka věděla o tom, co dělá levá, či kdyby se do pole dostávali agenti dostatečně připraveni a motivováni. Z Lauxova pohledu se totiž zdá, že většina příslušníků jak agentury, tak ostatních ozbrojených složek ke své práci přistupuje spíš v duchu hrdinů seriálové klasiky M.A.S.H. a jejich postojů k vojenskému životu jako takovému.

Okamžik před výbuchem patří k titulům, které zcela určitě neponechají čtenáře bez názoru. Osobně oceňuji, že se někdo pustil i do kriticky uchopené formy. Na druhou stranu bych si dovolil připomenout, že většina mincí má pověstné dvě strany. Uvědomme si, že o autorovi příběhu víme jen to, co se o sobě rozhodl on sám prozradit. Nezapomeňme také, že mentálně vypjatá práce, jakou operativa v zahraničních misích jednoznačně je, zanechá na každém, jakkoli psychicky odolném, nesmazatelné stopy. Zvláště v našich krajích máme za sebou dlouhou historii účelových otáčení výkladů vlastní minulosti. Takže než podlehnete oblíbenému hanění té či oné strany, vzpomeňte si, že svět skutečně není jen černobílý. A už vůbec není růžový.

Přelouskání oněch tři sta šedesáti stran představuje tentokrát opravdu náročnou práci, kterou vám hra na cenzuru určitě nezpříjemní. K této nepříjemnosti přidejte i sem tam se vyskytující překlepy, chybějící znaky a pravopisné chyby, z nichž asi nejvíce vyčnívají chybná použití přivlastňovacích zájmen zcela jistě pocházející z nesprávného (nečeského) překladu. Odměnou za investované úsilí vám ale může nakonec být pochopení nebo alespoň náhled do složitého světa mezinárodních vztahů a současného terorismu. Odložíte-li publikaci po jejím přečtení se silným znepokojením nad směrem, jímž se náš svět poslední dvě desetiletí ubírá, pak jste četli opravdu pozorně. Luxus nestrannosti je dnes totiž mnohem dražší, než tomu bývalo na přelomu tisíciletí.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOkamžik před výbuchem

Laux, Douglas – Pezzullo, Ralph

CPress, 2019

Napsat komentář