Kupčení s jádrem

Mann_Pezzullo_LovSkorpiona
Snaha vlastnit jadernou technologii pro nemírové účely je jednou z předních priorit většiny světových mocností. Stejně tak je to ale neodolatelné lákadlo pro všemožné teroristické organizace. Podaří se těm správným hrozbu zneužití kradených nukleárních zbraní odvrátit?

Týden před koncem října 2017 přišlo nakladatelství CPress, člen skupiny Albatros Media, s knihou SEAL Team Six: Lov škorpiona (Hunt the Scorpion, 2013), jejímiž autorsy jsou Don Mann a Raplh Pezzullo. O překlad se postaral Petr Šťastný.

Don Mann, bývalý člen právě jednotek SEAL Team Six, prošel během aktivní služby celou řadou funkcí a mnoha nasazeními na různých místech světa, Blízký východ nevyjímaje. V rámci akcí i výcviku prodělal nejedno život ohrožující zranění a dvakrát dokonce upadl do zajetí. Řady SEAL Team Six opustil dva roky před koncem tisíciletí. Zatímco Don Mann přináší do společného díla zkušenosti z boje, spisovatelskou část vyvažuje v celé sadě knih SEAL Team Six známý publicista Ralph Pezzullo, jenž aktuálně pracuje pro New York Times.

Lov škorpiona je druhou knihou prozatím sedmidílné série SEAL Team Six. Jejímu vydání předcházel v roce 2013 Lov vlka (Hunt the Wolf, česky 2016). Na něj pak v tomto pořadí navazují: Hunt the Falcon (2013), Hunt the Jackal (2014, česky Lov šakala 2015), Hunt the Fox (2015), Hunt the Dragon (2016) a konečně Hunt the Viper (plánováno na květen 2018).

Příběh Lovu škorpiona začíná na lodi převážející zdánlivě neškodný náklad. Pohodovou plavbu však přeruší dramatický útok pirátů, a jak se posléze ukáže, nejenom těch. Stejně tak se prokáže, že náklad nebyl zdaleka tím, za co byl vydáván. Na záchrannou misi je povolán tým nadpraporčíka Thomase Crockera z jednotek SEAL Team Six. Po částečně úspěšném zákroku je celá šestičlenná jednotka převelena do Libye, v níž má ve zdánlivě civilních funkcích provést kontroly strategických míst, kde by měly být skladovány zbraně hromadného ničení. O tom, že se situace nebude vyvíjet ani zdaleka ideálně a že všem přítomným půjde mnohokrát o holý život, není třeba ani na chvilku pochybovat. Velitel jednotky navíc musí čelit i velice osobnímu problému, což je motivace, která z něj i jeho podřízených udělá ještě ničivější sílu než kdy před tím.

Jako kterékoli jiná kniha série SEAL Team Six i Lov škorpiona dává čtenářům příležitost nahlédnout do aktuálních problémů boje proti terorismu, a to přímo z první linie. Celý příběh je o to cennější, že pochází od někoho, kdo na většině popisovaných destinací osobně byl, a ještě k tomu v roli, na níž je akční líčení postaveno. Z každé věty čiší zkušenost i hluboká znalost problematiky. Místy je možná až zbytečně podrobně popisována konkrétní vojenská technika, zbraně i postupy, ale možná právě pro tuto detailnost si kromě čtenářů se zálibou v akčních románech najde série své milovníky i v řadách méně romanticky smýšlejících vyznavačů válečné historie.

S překvapivou přesností vychází Lov škorpiona v rozsahu tří set třiceti šesti stran, tedy úplně stejném jako oba dosud vydané překlady Lov vlka i Lov šakala. Takto rozsáhlý text je rozdělen do pouhých šestnácti kapitol, Prologu, krátkého Poděkování a dvoustránkového povídání O autorech. Ani stylově se druhý titul série nijak významně nevymyká z vysokého standardu, s nímž jsme se v obou překladech měli možnost seznámit. Kromě nepochybného mistrovství autorské dvojice Don Mann a Ralph Pezzullo přispívá k úspěchu na našem knižním trhu i skvělý překladatelský výkon Petra Šťastného. Ten není na poli válečné literatury i literatury faktu žádným nováčkem a na svém kontě má několik desítek překladů úspěšných titulů (např. 2. světová válka na východní frontě od Lee Bakera či dva svazky Kroniky válek).

Lov škorpiona má beze vší pochybnosti všechny atributy bestseleru. Jakmile se do četby ponoříte, nebude chtít knihu odložit, dokud se nedozvíte, jak to celé dopadne. Svým hrdinům držíte palce, zatímco padouši ve vás rozdmychávají vlny spravedlivého rozhořčení. Spolu s jednotkou nadpraporčíka Toma Crockera i jejich spolupracovníky z řad CIA či diplomatických složek pak prožíváte každý moment boje za záchranu hodnot našeho světa tak, jak je známe, s téměř bezdechým nasazením, zatímco vám adrenalin proudí žilami. A nejste-li přímo dobrodruhy, pak o to víc oceníte nasazení i obětavost svých oblíbených románových hrdinů, protože oni se za váš klid a bezpečí neváhají postavit bez ohledu na cenu.

Zachová-li si nakladatelství CPress současný trend pokračovat ve vydávání série SEAL Team Six od Dona Manna a Ralpha Pezzulla ve správném pořadí (připomeňme, že z nějakého důvodu jako první vyšel překlad čtvrtého dílu Lov šakala před opravdu úvodním příběhem Lov vlka), můžeme se příště těšit na Lov sokola. Ten nás během pronásledování íránského teroristy, jenž byl odpovědný za události dnes představovaného Lovu škorpiona, zavede přes půlku světa z Bangkoku až do Caracasu, aby nakonec naši oblíbení hrdinové svedli boj na život a na smrt až v samém srdci Íránu.  Určitě se máme na co těšit.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSeal team six: Lov škorpiona

Mann, Don – Pezzullo, Ralph

CPress, 2017

Napsat komentář