Cesta kolem světa. O Vánocích.

Mann_Pezzullo_LovSokola
Vánoční čas a zrození nového roku si obvykle spojujeme s klidem a mírem, s posezením v rodinném kruhu, se štědrostí a porozuměním druhým. Teroristé mají ale zjevně zcela jiné představy a plány. Najde se někdo, kdo se jim postaví?

Půl roku po druhém dílu vydalo nakladatelství CPress, člen skupiny Albatros Media, v polovině dubna 2018 další z titulů v sérii SEAL Team Six od Dona Manna a Ralpha Pezzullo s názvem Lov sokola (Hunt the Falcon, 2012). Překlad je opět dílem Petra Šťastného.

Knihou Lov sokola se konečně srovnala posloupnost překladů příběhů „černého týmu“ jednotek SEAL Team Six z pera americké autorské dvojice ve složení Don Mann a Ralph Pezzullo. Jak jsme si připomněli již při třech příležitostech, první ze jmenovaných mužů přispívá ke společnému dílu zkušenostmi z vlastní aktivní služby právě v předmětných jednotkách, druhý pak zajišťuje profesionalitu z pohledu publicisty. Úvodním příběhem série je Lov vlka (Hunt the Wolf, 2013, česky 2016). Na něj navázal Lov škorpiona (Hunt the Scorpion, 2013, česky 2017). Lov sokola je v české verzi dosud chybějícím třetím článkem řetězu, zatímco čtvrtou knihou Lov šakala (Hunt the Jackal, 2014, česky 2015) nakladatelství CPress skupinu SEAL Team Six uvedlo.

Po krátké úvodní epizodě začíná děj Letu sokola, podobně jako tomu bylo v Lovu šakala, klasickou vojenskou operací na území Afghánistánu. Černé družstvo, jemuž stále velí Tom Crocker, je vysláno, aby asistovalo při ochraně napadené základny. Vlastní příběh se ale rozehraje teprve po návratu jednotky domů a do značné míry naváže na téma Lovu škorpiona. V honbě za vlivným íránským teroristou, přezdívaným nyní „Sokol“, jenž stál mimo jiné i za únosem Crockerovy ženy, je jednotka v civilu a pod záštitou CIA nasazena do několika po sobě jdoucích zásahů ve snaze rozprášit teroristickou větev označovanou jako Útvar 5000. Právě „Sokol“ je pravděpodobně ten, kdo činnost uvedené sekce řídí a směruje. Teroristé zvyšují svoji agresivitu, vynalézavost i množství cílů. Hon se přesouvá z Thajska, přes několik lokalit v Jižní Americe, Mexiko až do Texasu, aby ale k závěrečnému zúčtování došlo přeci jen na Sokolově domovské půdě v Íránu. Crockerův tým utrží během každé z akcí citelné rány a častěji než kdy jindy se všichni ocitají na samotném okraji smrti.

Z hlediska překladu, jenž již tradičně pochází od Petra Šťastného, si můžeme povšimnout několika zajímavostí. V souladu s předchozími třemi tituly překladatel zachoval zvyk vysvětlovat některé výrazy nebo zkratky. Překvapením ale může být množství přechodníků, jimiž se tentokrát text doslova hemží. A když píši „množství“, je jich opravdu plná nálož. Nemine strana, aby v ní nebyl alespoň jeden. Spíš jich ale potkáme hned několik, často v rámci i jediného odstavce. Z tohoto pohledu jde o nový přístup, těžko říci, zda dobře zvolený. Ačkoli jsou přechodníky použity gramaticky správně, přeci jenom moderní čeština se jim už spíše vyhýbá, a tak může pro určitou skupinu čtenářů Lov sokola získat poněkud archaický nádech. Do třetice, na rozdíl od předchozích knih této série, uniklo pozorným očím korektorů několik překlepů a zůstalo pár formulací, jež nedávají samy o sobě smysl. Přes to všechno naštěstí převládá původní napínavý příběh, gradující napětí a mající strhující vyvrcholení. Lov sokola určitě patří do knihovničky každého, kdo se zajímá o aktuální světové problémy a komu není lhostejné každodenní nasazení bezpočtu těch, kdo se starají o bezpečí civilizovaného světa, jak jej známe.

Nedojde-li k nějakým dalším přeskokům, mohli bychom se příště těšit na Hunt the Fox (2015). Tom Croker se na z nadporučíka vyšplhal do hodnosti kapitána a čeká jej setkání se syrskými zpravodajci, aby spolu se svým týmem následně spustil další z nebezpečných misí právě na syrském území.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSeal Team Six: Lov sokola
Román bývalého příslušníka jednotky Seal

Mann, Don – Pezzullo, Ralph

CPress, 2018

Napsat komentář