Spravedlnost není samozřejmá

Mann_Pezzullo_SEALTeamSix_LovSakala
Spravedlnost není něco, co by přišlo jen tak z čistého nebe. Kdyby tomu tak bylo, jak by mohly prosperovat všechny ty světové i lokální zločinecké mafie? Když se jedna taková rozhodne vydírat amerického senátora, je třeba spravedlnosti napomoci. Je třeba povolat SEAL Team Six.

Počátek června 2015 byl pro nakladatelství CPress, člena skupiny Albatros Media, ve znamení mimo jiné i vydání současné akční knihy autorské dvojice Don Mann a Ralph Pezzullo s názvem SEAL Team Six: Lov Šakala (SEAL Team Six: Hunt the Jackal, 2014). Překlad pochází z dílny Petra Šťastného, jenž se na válečnou tématiku specializuje.

Máme před sebou další autorskou dvojici, v níž alespoň jeden člen je bývalým aktivním vojákem. Spolu jsme si již tři takové představili, konkrétně v recenzích knih Operační centrum – Z popela, Stroj na smrt a Četa psanců, přičemž první zmíněná má asi k dnes představovanému titulu pozadím a zkušenostmi autorů nejblíže.

V naší dnešní dvojici je tím vojákem Don Mann, bývalý příslušník jednotek SEAL a člen právě jednotky Seal Team Six (do roku 1998). Kromě pěti příběhů SEAL Team Six s názvy Hunt the Wolf (2012, Lov Vlka), Hunt the Scorpion (2012, Lov Škorpióna), Hunt the Falcon (2013, Lov Sokola), dnes představovaného Hunt the Jackal (2014, Lov Šakala, česky 2015) a konečně Hunt the Fox (2015, Lov Lišáka), uvedených samostatnou publikací Inside SEAL Team Six: My Life and Missions with America’s Elite Warriors (2011, Uvnitř SEAL Team Six: Můj život a mise s elitními americkými válečníky), vydal nespočet odborných příruček, jako třeba Příručku pro přežití, Příručku k tajemstvím počasí, Manipulaci s ručními střelnými zbraněmi a podobně.

Druhým členem autorského dua je Ralph Pezzullo, jenž s Donem Mannem pracoval na všech pěti dílech SEAL Team Six a na několika dalších příručkách, typicky třeba na The U.S. NAVY SEAL Survival Handbook z roku 2012. Kromě toho má za sebou ale i samostatnou vlastní tvorbu a za zmínku jistě stojí i jeho účast na jedinečné povídkové sbírce The Chopin Manuscript (2007, Chopinův rukopis, česky 2009), do níž svoji část připojil i populární Lee Child.

Příběh Lovu Šakala je členitý a začíná únosem ženy i dcery senátora Clarka, bývalého člena SEAL jednotek. Hned poté je čtenář vtažen do dramatické akce Černého družstva jednotek SEAL Team Six, považovaného za nejlepší z nejlepších, operujícího v severní Sýrii. Šestice mužů musí čelit nejen očekávanému nebezpečí v podobě střetu s místními jednotkami, ale řešit i havárii jejich vlastního přepravního vrtulníku, při níž jeden člen skupiny zahyne a druhý je velice vážně raněn. Po návratu do vlasti se velitel skupiny, Tom Crocker, musí postavit vlastním výčitkám svědomí, zda rozkazy, jež vydal, byly opravdu ty správné. K tomu se dozvídá o únosu obou senátorových děvčat a přes standardní neochotu ostatních bezpečnostních složek se mu podaří dostat svou nově doplněnou skupinu do akce za záchranu obou rukojmí. Cesta je zavede nejprve do Mexika, kde zuří války narkomafií a kam vede stopa, již sledovali společně příslušníci CIA i DEA.

Lov Šakala se od podobných v úvodu zmíněných válečných knih liší nejen jazykovou a vypravěčskou kvalitou, jíž je zásadním způsobem převyšuje, ale i absencí idealizace vztahů mezi různými vojenskými jednotkami. Naopak, hned v prvních kapitolách popisuje eskalaci konfliktu mezi Crokerovými lidmi a posádkou izraelského záchranného vrtulníku, když se názorově rozešli v otázce priorit záchrany členů Černého družstva. Obohacení děje o tuto rovinu přidává celé knize na věrohodnosti a možná i zvyšuje její chytlavost.

Dobrá kniha se pozná podle toho, že má všechny příznaky návykové látky. Když ji čtete, nemůžete přestat, a když ji zrovna nemáte otevřenu před sebou, hledáte každou příležitost tento stav změnit a dokud se tak nestane, cítíte vnitřní neklid a nemůžete se na nic jiného soustředit. A když pak ukojíte svoji touhu a dočtete se na konec, cítíte prázdnotu, protože jste právě ztratili zdroj své inspirace. A toužíte popadnout nějaké pokračování, dílo stejného autora a ideálně i stejných hrdinů. SEAL Team Six: Lov Šakala vykazuje všechny příznaky takové návykové látky. Jakmile přečtete první stránky, už se od knihy nedokážete odtrhnout. Silně tedy doporučuji, začít s četbou na sklonku pracovního týdne, abyste měli před sebou celý víkend a nic vás nerušilo. Těch téměř tři sta třicet stránek před vámi prosviští jako vítr. A v neděli večer budete hledat v edičních plánech svého oblíbeného nakladatelství CPress, kdy že už vyjde další z překladů z díla Dona Manna a Ralpha Pezzullo.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSEAL Team Six: Lov Šakala

Mann, Don - Pezzullo, Ralph

CPress, 2015

Napsat komentář