Soubor přednášek Umberta Eca

na_ramenech_obru
Ačkoli Umberto Eco bohužel zemřel již před dvěma lety, zanechal po sobě takové množství textů, že stále průběžně vycházejí soubory jeho esejů. Nově se mohou čtenáři seznámit s jeho přednáškami pronesenými na konferenci La Milanesiana v letech 2001 až 2015.

Autorem textů, jež jsou součástí souboru Na ramenech obrů, je Umberto Eco. Umberto Eco (1932–2016) byl významný italský filosof, estetik, literární vědec, sémiolog a romanopisec. Spolupracoval s veřejnoprávní televizí RAI a poté s nakladatelstvím Bompiany, v období let 1975 a 2007 byl profesorem sémiotiky v Bologni. Eco je autorem množství odborných knih i románů. Z jeho esejistických děl jmenujme například Jak cestovat s lososem anebo Od hlouposti k šílenství, z jeho románů Jméno růže, Foucaultovo kyvadlo či Pražský hřbitov. Populární jsou i Ecova výpravná díla Dějiny krásy, Dějiny ošklivosti, Bludiště seznamů a Dějiny legendárních zemí a míst.

Titul Na ramenech obrů, který vydalo nakladatelství Argo roku 2018, je tvořen knižně dosud nepublikovanými přednáškami, které Umberto Eco přednesl na konferenci La Milanesiana mezi lety 2001 a 2015 ve formě lectio magistralis. Texty souvisí s širokým spektrem témat – od filosofie přes literaturu a estetiku až po etiku a média. Eco v nich svým osobitým stylem, obsahujícím náznaky ironie i humoru, diskutuje o kořenech naší kultury, proměnlivosti představy krásy, posedlostí spiknutími všeho druhu a mnoha dalších fenoménech.

Soubor je tvořen dvanácti texty, přičemž prvním příspěvkem je přednáška „Na ramenech obrů“, která ukazuje Ecovu vizi přínosu klasiků pro současnost. Závěrečnou přednášku „Znázornění posvátna“ nestihl Eco nikdy na konferenci představit. Ačkoli jsou texty tematicky rozdílné, spojují je často jakési leitmotivy, které představují témata, o něž se autor živě zajímal a jež mu byla blízká. V textu jsou průběžně umístěny ilustrace, kterými Eco doprovázel své přednášky.

Pro obdivovatele Umberta Eca jakožto renesančního člověka, který dokáže erudovaně vyprávět o neuvěřitelném množství témat, je titul Na ramenech obrů dalším bravurním nahlédnutím do „kuchyně“ tohoto filosofa, sémiologa, historika a tak dále. Ecův typický styl je čtivý i pro laického čtenáře. Osobně na Ecových esejích, přednáškách a dalších kratších textech obdivuji to, že i z několika stran se dovím nové informace hned z několika vědních oborů.

Kniha Na ramenech obrů je nejen úžasným čtením pro ty, kteří si chtějí rozšířit své obzory o informace z témat, jimiž se zabývají humanitní vědy, ale díky bohaté obrazové příloze je i ozdobou domácí knihovny.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeNa ramenech obrů

Eco, Umberto

Argo, 2018

Napsat komentář