Osudy nejznámějšího ze starožitných českých rodů

156151
Páni z Rožmberka, jeden z rozrodů slavného rodu Vítkovců, patřili mezi nejstarobylejší a nejvlivnější české šlechtické rody. Nový titul nakladatelství ČAS se věnuje jejich zrodu, rozkvětu i zániku.

Autorem knihy Rožmberkové – první po králi s podtitulem Dramatické osudy pánů z Růže, již vydalo nakladatelství ČAS roku 2014 jako jedenáctý svazek edice Český ČAS, je jihlavský rodák Jan Bauer. Jan Bauer, původním vzděláním zemědělský inženýr, je český novinář a spisovatel. Po léta pracoval jako redaktor celostátního deníku Zemědělské noviny. Věnuje se především detektivkám a literatuře faktu, některé své knihy napsal i pod pseudonymy. Zajímavostí je, že v prosinci roku 2009 vyšla Bauerovi stá publikace, čímž se stal nejplodnějším jihočeským autorem. Z Bauerových knih lze jmenovat například tituly Ženy z rodu Přemyslovců, Poselství píšťaly, Ženy z rodu Lucemburků, Král nezná bratra, Podivné konce českých panovníků, Tajnosti českých hradů a zámků nebo Rožmberské dědictví.

Jan Bauer se ve své knize věnuje jednomu z nejvýznamnějších českých rodů, rodu pánů z Rožmberka. Rožmberkové zastávali důležité funkce u českého královského nebo říšského císařského dvora, takže velmi často podstatnou měrou zasahovali do osudů českého státu. Ačkoli poslední potomek rodu Petr Vok zemřel (značně zadlužen) již roku 1611 v Třeboni, hlavně v jižních Čechách se dodnes setkáváme s rodovým znakem pánů z Růže, s červenou pětilistou růží na stříbrném poli.

Rožmberkové vznikli jako jedna z rodových větví Vítkovců. O nich autor pojednává v první kapitole knihy s názvem „Praotec Vítek a dělení růží“. Po tomto nastínění počátků slavného rodu se věnuje jeho rozkvětu, jenž zahrnoval například založení rodového sídla, hradu Rožmberka, Vokem I. z Rožmberka kolem roku 1250 a končí osobou Petra Voka z Rožmberka – posledního z rodu.

Knihu Rožmberkové – první po králi lze zařadit spíše mezi popularizační díla. Téma Rožmberků je příliš rozsáhlé na to, aby se dalo řádně a odborně probrat v jedné knize, která je navíc vzhledem k obsáhlosti tématu nápadně nevelkého rozsahu. Autor přehlednou, stručnou a čtivou formou shrnul dostupné informace o rodu pánů z Rožmberka, a ačkoli nepřišel s žádnými novými objevy, je jeho publikace zajímavým příspěvkem k popularizaci dějin ve své době významné rožmberské rodiny.

Publikaci mohu doporučit všem zájemcům o historii rožmberského rodu. Především pak těm, kteří hledají srozumitelně a záživně napsaný výtah toho nejzajímavějšího a nejpodstatnějšího z jeho bohaté historie.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeRožmberkové – první po králi
Dramatické osudy pánů z Rožmberku

Bauer, Jan

Čas, 2014

Napsat komentář