Do nového roku s románem v ruce

https://www.flickr.com/photos/krecimag/31077558484/in/photolist-PmdBpS-7rsBTh-5QB9Df-82GZh4-5KdwmN-dUmT9w-d2DDWG-aY9xMa-22TxKSa-q4B4yd-8BbkLw-6ZzkHw-SCNDiw-SSKmxx-8XYQ5Q-96qF3d-9DvUAy-7jQVCQ-e7qiv-SFidnD-SCUTCw-5QB9BN-isS6Uj-9a7J3Y-96qS57-7xdFmJ-quKHkL-8BbdkQ-7ksydq-6rZz8-8y32yB-eu3ti-4cZdDu-21RuR91-9ECCsa-qbGync-RCJfxt-dyQfVt-87jCc1-7neGJz-AGTxSg-aZ5R3V-SCPyzm-96qLEo-87jv5u-29rj89X-9DvTDm-Ca4vT9-SFo8S6-96nMze
Jak na Nový rok, tak po celý rok – vášniví čtenáři toto rčení jistě dodrželi. Ovšem nejen pro ně máme novou várku knižní potravy. Nechte se v našich novoročních tipech zlákat směsicí oceňovaných a neotřelých románů, přinášejících zábavu, zamyšlení, napětí i duševní souznění.

Úvodní titul lecčím připomíná díla mnoha autorů, jejichž jména jsou známá u nás i v zahraničí. Richard Popel v něm opulentně popisuje chaotický svět, který se jen velice málo podobá tomu současnému.

Ohledávání času přítomného

Popelův román Ohledávání času přítomného naopak až bobtná nejen imaginací, s níž je příběh rozvíjen, ale i stylem, který je košatý, bohatý a nutí některé pasáže vyslovovat nahlas, propukat smíchem či trnout. Románový projekt, jak signalizuje už název, je vystavěn na půdorysu velkých modernistických románů – nejen Hledání ztraceného času, ale i Kafkových románů, Haškova Švejka, Klímova Utrpení knížete Sternenhocha a podobně. Od velkých autorů si Richard Popel bere potřebu experimentujícího a grandiózního psaní a vypravování; zároveň ale tyto romány, především Proustovo Hledání, nostalgicky v příběhu odsouvá do minulosti jako něco, co bylo, ale už není. Román v postapokalyptickém duchu líčí svět v lecčems podobný světu Topolova Citlivého člověka – svět, který se jeví jako neproniknutelný chaos, jenž vytrhal všechny tradiční kořeny a přináležitosti a nabízí jen provizorní přežívání. Právě v kontrastu s obrazy současnosti o to sugestivněji působí ony velké romány minulosti, k nimž se odkazuje, ale které už v tom současném světě zároveň vyznívají muzeálně a nepoužitelně.

Autor: Richard Popel

Počet stran: 624
Vazba: vázaná
Formát: 140×190 mm
ISBN: 978-80-7470-288-4
Doporučená cena: 549 Kč

Knihu Ohledávání času přítomného vydalo nakladatelství Akropolis.

Ukázka z knihy

Cestou k Baronovi jsme se střídali u volantu, nyní byla řada na mně. Jel jsem rychle, neboť jsem se obával přepadu, ať už od banditů, nebo nejrůznějších bojovníků za nezávislost, což často bývalo to samé. Moc jsem nedal na Županovo ubezpečování, že v Sodomské vysočině, jež je Baronovým dědičným lénem, nikomu bez jeho vůle ani vlas z hlavy nespadne a obyvatelstvo, ač nečetné, je mu věrné.
Projeli jsme několika malebnými údolími, takřka Babiččinými, kde mír se zdál být natolik zahnízděn, že jsem na bandity docela zapomněl, když tu se náhle v kopcích před námi objevila hrozivá stavba, tak zjevně nevlídná a pochmurná, že jsem z pohledu na ni pocítil mrazení v zádech. Mimovolně jsem zpomalil, takže jsme jeli takřka krokem, když Župan pravil, že teď se už skutečně nemusíme ničeho bát, neboť jsme takřka u cíle. Ano, to chmurné stavení na obzoru není nic jiného než Baronova vila Folies-Bergère. (s. 353)

Přečtěte si celou ukázku a nahlédněte i do autorova dalšího titulu s názvem Gajstova smrt.

————————————————

Po předchozích třech svazcích vydalo nakladatelství Argo souhrnně i čtvrtý a pátý díl ságy o Patricku Melroseovi. V nich se stává otcem, avšak jeho manželství nelze popsat jako ideální. V závěrečné části navíc pochová svou matku. Obrátí se mu život nakonec k lepšímu?

Patrick Melrose II

Čtvrtý a pátý díl ironické ságy o Patricku Melroseovi. V Mateřském mléce se s naším smutným hrdinou setkáváme jako s otcem. Patrickova minulost ovlivňuje jeho manželství, které je směsicí zmatků, příkoří, naschválů a nedorozumění. Určitá naděje se snad skrývá v jeho synkovi Robertovi. V posledním pátém dílu Konečně se příbuzní a přátelé sjíždějí na pohřeb Patrickovy matky Eleanor a Patrick jako už tolikrát zpytuje a bilancuje svůj život. Hledá odpověď na otázku, zda teď, když jsou oba rodiče po smrti, pro něj konečně přijde vysvobození a zacelení starých ran. Podle románů autor napsal scénář k pětidílné televizní minisérii nazvané podle jména hlavního hrdiny. Titulní roli bravurně ztvárnil Benedict Cumberbatch.

Autor: Edward St Aubyn
Přeložil: Ladislav Nagy

Počet stran: 408
Vazba: flexi
Formát: 125×205 mm
ISBN: 978-80-257-3321-9
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Patrick Melrose II vydalo nakladatelství Argo.

Proč se při jeho porodu chovali, jako kdyby ho chtěli zabít? Celé dny ho nenechali usnout, znovu a znovu mu tloukli hlavou o zavřené děložní hrdlo, pupeční šňůru mu omotali kolem krku a škrtili ho s ní. Studenými nůžkami pronikli do matčina břicha, sevřeli mu hlavu a kroutili mu s ní ze strany na stranu. Vytáhli ho z jeho domova a bušili do něj. Svítili mu ostrým světlem do očí a zkoušeli s ním bůhvíco. Vzali ho matce, která ležela polomrtvá na operačním stole. Třeba jim šlo o to zahubit v něm nostalgii po starém světě. Nejprve ho uvěznili, aby zatoužil po prostoru, a pak dělali, jako že ho chtějí zabít, aby byl za ten prostor vděčný, když se mu ho konečně dostalo, aby byl vděčný i za tuhle hlasitou prázdnotu, ve které jediné, co má, jsou paže matky, jimiž ho ovinuje jako bandáží, ale on už nikdy nebude mít to všechno dohromady, to teplé kolem něj, jež mu bylo vším.
Do nemocničního pokoje dýchalo světlo skrze závěsy. Vzdouvaly se v horkém odpoledním vzduchu, pak zase klesaly k velkému francouzskému oknu a mírnily žár přicházející zvenčí. (s. 9)

Pokračujte ve čtení

Edward St Aubyn (* 14. ledna 1960) je anglický spisovatel a žurnalista. Narodil se v Londýně jako syn bývalého vojáka a chirurga a vyrůstal střídavě zde a ve Francii, kde měla jeho rodina další dům. Docházel na Westminster School a následně na Keble College na Oxfordské univerzitě. Svůj první román s názvem Never Mind vydal v roce 1992. Za svou knihu Mother‘s Milk byl nominován na Man Bookerovu cenu. Přečtěte si také naši recenzi na autorovu knihu Marně hledám slov a nahlédněte do prvního trojsvazku Patricka Melrose.

Zdroj informací: Argo

————————————————

Epický román Richarda Powerse, oceněný Pulitzerovou cenou, vypráví o svobodě, lásce k žití i sobě navzájem. Nabízí členitý, nezávislý a komplexní vhled na mnoho problematik, které k životu patří. Přesvědčte se sami.

Stromy znamenají svět

Známe ještě osobní nasazení? Umíme riskovat ve prospěch odvážně chápané společné věci? Ve prospěch budoucnosti, pro generace, jež doufejme budou následovat?
Richard Powers v tomto strhujícím chorálu velebícím kořeny života přivádí na světlo vášnivé zaujetí proti světu plnému obav, chladu, lhostejnosti, netečnosti, nenávisti a sobectví. Líčí riziko, jež vyplývá z dobromyslně zápecnického i z krvavě kořistnického života, i to, jež může způsobit odpor proti nim. Dokazuje, že spokojené konvenční žití musí být vyváženo vzpurnou obětí druhých. Oba postoje jsme zdědili po našich předcích a obě protichůdné skupiny jsou pro přežití nepostradatelné. Obě taky za svoje přesvědčení platí – která z nich víc? Jsou živé příklady v našem okolí? Co když jsme všechna zaujatá slova poslali do vyhnanství, takže se stala cizí, neznámá a nesrozumitelná?
Román přináší hned několik úchvatných, jedinečných milostných příběhů s tématy nevysvětlitelných jisker lásky a síly citu, jenž převrátí naruby svět. Dostane se nám dobrodružného thrilleru i románu – tragédie o vině a trestu. Také úchvatného profesního románu, jemuž stačí několik vět, aby přesně vylíčil sezení v ordinaci klinického psychologa nebo povahu příslušníků policie. Přijmeme dědictví Dostojevského, Thoreaua i Camuse, Anny Kareninové i Dona Quijota. Nejde však o literární herbář, ale o živé, krvácející kusy tkáně obětované z těl našich předků.
Kniha se netváří, že musí mít ve všem pravdu, ale nabízí souznění, citové zaujetí – chvílemi třeba pomýlené – a problematickou cestu za dobrem, zákonitým vyústěním osudu lidského jedince i posloupnosti celých generací. Ten příběh se nám dostane pod kůži, možná až hluboko do srdce.
Vůbec nejpodivnější je, že kniha, vyznávající svobodu jednání a představující nezávislý pohled na svět, nepodlézavá a bez vnucené falše, byla čerstvě odměněna americkou Pulitzerovou cenou.

Nic kolem nás není tak společenské jako stromy
Autor: Richard Powers
Přeložil: Vladimír Medek

Počet stran: 528
Vazba: vázaná
Formát: 145×225 mm
ISBN: 978-80-7335-642-2
Doporučená cena: 498 Kč

Knihu Stromy znamenají svět vydalo nakladatelství Leda.

Přišel čas kaštanů.
Lidé házejí kamení na obrovské kmeny. Kaštany padají všude kolem jako úchvatné krupobití. Tuto neděli se to děje na nesčetných místech, od Georgie až po Maine. Nahoře v Concordu se přidá i Thoreau. Cítí, že hází kameny na vnímající bytost, sice s mdlejšími smysly, než jsou jeho vlastní, přesto však s ním pokrevně příbuznou. Staré stromy jsou naši rodiče, a možná rodiče našich rodičů. Chcete-li poznat tajemství Přírody, musíte projevovat větší lidskost…
Na Prospect Hillu v Brooklynu se čerstvý přistěhovalec Jørgen Hoel směje krupobití, které jeho kameny dokážou spustit. Pokaždé, když zasáhne, jídlo padá dolů po lopatách. Muži se hemží kolem jako zloději a cpou si kaštany zbavené trnitých slupek do čepic, do pytlíků, a dokonce i do záložek u kalhot. Tady je, pověstná americká hostina zdarma – další z mnoha darů spadlých z nebe, v zemi, která dokonce ujídá přímo z Božího stolu. (s. 15)

Přečtěte si kompletní ukázku.

Román Stromy znamenají svět napsal jako svou dvanáctou knihu Richard Powers, jenž se narodil v roce 1957 v Evanstonu ve státě Illinois. Na univerzitě studoval fyziku, pak přešel k anglické literatuře. Původním povoláním je programátor. Zaujetí pro vědu, zejména genetiku, ho přivedlo do biochemické laboratoře, kde se podílel na zkoumání mechanismů zajišťujících stabilitu buněčného genomu. K jeho zálibám patří hudba – hraje na cello, kytaru, saxofon a klarinet – a čtení, především literatura faktu a klasická beletrie. Jako své nejoblíbenější knihy uvádí Homérovu Ilias a Odysseu.

Zdroj informací: Leda

————————————————

Slunná Neapol, rodiče s dobrým vzděláním i jistým zaměstnáním – existují snad lepší podmínky pro dospívání? Věřte, že ano, tedy alespoň Giovanna, hlavní hrdinka následující audioknihy, si to rozhodně myslí. Jací jsou její příbuzní, se kterými otec zpřetrhal vazby? Najde u nich to, co hledá?

Prolhaný život dospělých (audiokniha)

„Dva roky předtím, než odešel z domu, řekl můj otec mé matce, že jsem velmi ošklivá.“ Těmito slovy začíná příběh třináctileté Giovanny, která náhodou vyslechne pro ni bolestný rozhovor mezi rodiči, a od té chvíle se jí život obrátí naruby. Bedlivě zkoumá svoji tvář i tělo a její jedinou touhou je poznat tetu Vittorii, otcovu zatracovanou a nenáviděnou sestru, ztělesnění všeho zla, které se údajně podobá.
Z intelektuálního prostředí (oba rodiče vyučují na gymnáziu, mluví spisovnou italštinou, chovají se zdrženlivě, mají vybrané způsoby) se Giovanna dostává mezi prosté lidi bez vzdělání, kteří pro silnější výraz nejdou daleko, mluví dialektem, výrazně gestikulují a nebojí se dávat své city najevo, ať už jde o lásku, zlobu či nenávist. Poznává příbuzné, s nimiž otec přerušil veškeré kontakty, a snaží se přijít na to, proč chtěl za každou cenu zpřetrhat všechny vazby, nadobro vymazat své kořeny.
Elena Ferrante se ve svých románech nevyhýbá ani otázkám sexuality, mnohdy popisuje milostné scény, které jsou na hony vzdálené tradičním představám o lásce a vášni, bývají totiž nezřídka provázeny pocitem trapnosti a nepatřičnosti. Něco takového prožívá i hlavní hrdinka románu
Prolhaný život dospělých, když se seznamuje s fyzickými projevy touhy a poprvé se oddává muži, kterého ve skutečnosti vůbec nechce.
Hlavní hrdinka Giovanna postupně zjišťuje, že nic není černobílé, že svět dospělých je mnohem složitější, zrádnější a také prolhanější, než si kdy dokázala představit, a proto se rozhodne jít vlastní cestou, možná plnou chyb a omylů, ale vlastní, nikým nediktovanou. Cestou bez falše a předstírání. V Itálii se
Prolhaný život dospělých setkal se značným čtenářským úspěchem, dosud se ho prodalo přes čtvrt milionu výtisků a kniha byla přeložena do 35 jazyků. Zároveň se podle ní bude natáčet televizní série pro Netflix.

Autorka: Elena Ferrante
Přeložila: Sarah Baroni

Vazba: CD
ISBN: 8590236109124
Doporučená cena: 399 Kč

Audioknihu Prolhaný život dospělých vydalo nakladatelství Radioservis.

O skutečnou totožnost Eleny Ferrante se lite­rární obec zajímá už od počátku devadesátých let, kdy vyšla románová prvotina L’amore molesto (1992, Tíživá láska) osob(y) publikující(ch) pod tímto jménem. Mezinárodní úspěch tetralogie Geniální přítelkyně, tvořené romány L’amica geniale (2011, Geniální přítelkyně), Storia del nuovo cognome (2012, Příběh nového jména), Storia di chi fugge e di chi resta (2013, Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří zůstanou), Storia della bambina perduta (2014, Příběh ztracené holčičky), dal podnět k intenzivnějšímu pátrání po její identitě.
Ať už je Elena Ferrante kdokoli, v současnosti je kritikou řazena mezi největší žijící italské autory a týdeník Time ji v roce 2016 zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí světa. S jejím vypravěčským mistrovstvím, které není založeno na narativních experimentech, ale na strhující síle výpovědi o těch nejzákladnějších lidských citových poutech, se už mohli čeští čtenáři setkat v románě Dny opuštění (2011) a dále Temná dcera či Příležitotsné nápady.

Zdroj informací: nakladatelství Prostor

————————————————

Závěrečný titul dnešních tipů povypráví o vztazích a násilí v nich. Nejde však pouze o násilí fyzické, jak by si mnozí mohli představit, ale i o psychické. Ze začátku ovšem bývá tak nenápadné, že je později jen velice obtížné se mu vymanit. To ostatně dokládají následující příběhy tří žen…

Bumerang

Román Bumerang velmi otevřeně popisuje různé formy násilí ve vztazích. A násilí, to nejsou jen facky nebo nadávky. Čím bližší vztah k někomu máte, tím pravděpodobněji se vám může stát, že neuhlídáte tu pomyslnou hranici, přes kterou by už neměl jet vlak. Násilník si postupně získává vaši důvěru (důvěru oběti), podlehnete falešné iluzi, že máte mnoho společného… a cesta ven ze začarovaného kruhu je najednou velmi těžká. Natolik, že se vám každá snaha o rozumnou dohodu několikrát vrátí jako bumerang.
Autorka ve svém novém románu na příbězích tří žen zachycuje, jak se chovají násilníci, jak se chovají lidé, kteří zachraňují ostatní (a přitom by měli začít u sebe), jak se chovají lidé, kteří neustále „brečí“, mají tendenci konat dobro, a přitom parazitují na ostatních.
Je to kniha, která má schopnost otevírat oči a uvědomit si, že jsou věci, před kterými nikdy neutečete a ať už jsou dobré či zlé, mohou se vám vrátit jako bumerang.

Autorka: Tereza Schillerová

Počet stran: 360
Vazba: vázaná
Formát: 140×200 mm
ISBN: 978-80-87973-52-3
Doporučená cena: 299 Kč

Knihu Bumerang vydalo nakladatelství No Limits.

Tereza Schillerová je blogerka a spisovatelka. Vystudovala gymnázium v Praze. Po studiích vycestovala do Anglie, kde si přivydělávala jako au-pair. Svou profesní dráhu začala v korporacích v oblasti marketingu a PR. Na jaře roku 2016 založila blog Deník raka, který byl ještě téhož roku nominován do ankety Czech blog awards a umístil se na 7. místě. Deník raka vyšel ve dvou dílech také knižně. V roce 2019 vyšel její první román Princezna Psycho, ve kterém rozplétá vztahové peripetie hlavní hrdinky, Jolany. V knize Bumerang rozkrývá problematiku partnerského násilí.

Zdroj informací: Kosmas


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeOhledávání času přítomného

Popel, Richard

Akropolis, 2020

zobrazit info o knizePatrick Melrose II

Aubyn, Edward St

Argo, 2020

zobrazit info o knizeStromy znamenají svět
Nic kolem nás není tak společenské jako stromy

Powers, Richard

Leda, 2020

zobrazit info o knizeProlhaný život dospělých (audiokniha)

Ferrante , Elena

Radioservis, 2020

zobrazit info o knizeBumerang

Schillerová, Tereza

No Limits, 2020

Napsat komentář