Vznik a zánik iluze o všespasitelném komunismu

minulost_jedne_iluze
Mnozí francouzští intelektuálové v mládí podlehli iluzi komunismu, aby z ní ve zralejším věku zase procitli. Patří mezi ně i autor knihy Minulost jedné iluze, která shrnuje zrod a pád tohoto myšlenkového konceptu.

Autorem titulu Minulost jedné iluze s podtitulem Esej o ideji komunismu ve 20. století, kterou vydalo nakladatelství Argo v závěru roku 2018 v edici Historické myšlení, je francouzský historik François Furet. Furet, autor odborníky ceněných knih o francouzské revoluci, si stejně jako mnoho dalších francouzských intelektuálů v mládí prošel obdobím, kdy jej (pod vlivem válečných zkušeností) zlákala idea rovnosti všech lidí, odstranění vykořisťování a zamezení všem válkám. Až násilná ruská invaze do Maďarska byla hlavním důvodem, proč Furet ze svého poblouznění procitl. Titul Minulost jedné iluze pak psal v atmosféře po rozpadu Sovětského svazu (v originále kniha vyšla roku 1995).

Minulost jedné iluze se od Furetových knih o Velké francouzské revoluci odlišuje zejména přítomností osobních zkušeností, pod jejichž tíhou autor svou esej psal. Furet konstatuje, že zatímco Hitlerův nacistický režim skončil válkou, bolševismus se zhroutil sám do sebe vlivem neúspěšného pokusu o reformní proměnu, která jej měla udržet při životě. Autor podotýká, že na Západě se iluze komunismu udržela podstatně déle, jelikož zde nebyla přítomna neblahá zkušenost s jejím uváděním do praxe.

Furet se ve své knize nesnaží o postihnutí dějin komunismu, nýbrž zkoumá přijímání jeho iluzí. Snaží se vysvětlit, jak mohly být nerealistické iluze přitažlivé i pro jedince zvyklé kriticky myslet. Autor konstatuje, že pod vlivem první světové války se vytvořila dvě velká revoluční hnutí – komunismus a nacismus (k němuž autor v tomto kontextu přidružuje i fašismus), která měla společného nepřítele v demokracii. Kromě Furetových osobních postřehů obsahuje výklad i stručně vylíčené osudy dalších intelektuálů, kteří se od komunistické ideje odtrhli. Autor se ve svém výkladu primárně zaměřuje na stalinistickou éru, ve kterém prožil své „komunistické“ období. Dobu po opuštění Stalinova kultu rozebírá až v závěrečné kapitole své knihy.

Titul vyvolal pozdvižení mezi francouzskou inteligencí, která většinou tíhla k levicovému smýšlení. Název Minulost jedné iluze je inspirován knihou Sigmunda Freuda Budoucnost jedné iluze, jež je sice věnována jiné problematice (konkrétně náboženství), ale rovněž přikládá silný význam slovu „iluze“. Výrazem „minulost“ se autor snažil vyjádřit, že zatímco komunistická forma iluze o ideální společnosti zemřela, sen o spravedlivém světě přetrvává. Furet se svým výkladem dotýká velkého problému moderní společnosti – jak vytvořit společnost na zásadách kapitalismu, jenž je jako jediný schopen vytvářet hmotné bohatství, a zároveň vytvořit společnost respektující rovnost práv?

Pro českého čtenáře, seznámeného spíše s problematikou dějin komunistického hnutí ve státech střední a východní Evropy, je titul Minulost jedné iluze podnětným seznámením se s komunistickým obdobím západních států. Dalším zajímavým aspektem knihy je osobní přínos autora, který si sám prošel procesem vystřízlivění z komunistické iluze. Jelikož kniha není tím nejjednodušším čtením, doporučuji ji spíše čtenářům, kteří jsou již do problematiky zasvěceni.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeMinulost jedné iluze
Eseje o ideji komunismu ve 20. století

Furet, Francois

Argo, 2018

Napsat komentář