Žalmy, jak je neznáte

kniha zalmu
Biblické žalmy jsou mimořádně hodnotný soubor básní. Díky jedinečné Knize žalmů je můžete číst i v jejich původním jazyce – hebrejštině. Poznejte hloubku jejich moudrosti i díky rabínským výkladům v knize…

Chválím tě, Hospodine, celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích!

Žalm 9:2, Bible

Nakladatelství Garamond vydává dvojjazyčnou verzi knih žalmů v českém překladu Viktora Fischla s výběrem Rašiho komentářů. Takto koncipovaná kniha je pro čtenáře zajímavá hned ze dvou hledisek: Zaprvé Knihy žalmů nikdy nevyšly ve dvojjazyčné, česko-hebrejské verzi, a zadruhé je text žalmů doplněn o výbor z Rašiho komentářů, přičemž je třeba podotknout, že knihy s rabínskými komentáři na českém knižním trhu chybí. Za českou verzi žalmů jsme zvolili překlad Viktora Fischla, který je zároveň velmi poetický a poměrně přesný. Hebrejsko-český zrcadlový text bude doprovázet výběr z Rašiho komentářů na každé straně pod čarou. Výběr komentářů bude veden s ohledem na náboženský smysl komentářů a pominuty budou některé Rašiho komentáře dobové či lingvistické povahy.

Kniha žalmů / Sefer Tehilim

Přeložil: Fischl, Viktor – Kohout, Ivan – Reitschläger, Jan David

Počet stran: 416
Vazba: vázaná
Formát: 117×186 mm
ISBN: 978-80-7407-173-7

Doporučená cena: 498 Kč

 

Knihu Kniha žalmů / Sefer Tehilim vydalo nakladatelství Garamond.

Viktor Fischl (Avigdor Dagan)

Český, židovský i izraelský básník, prozaik, překladatel, publicista a sionista. Narodil se 30. 6. 1912 v Hradci Králové. Po maturitě na gymnáziu vystudoval sociologii a práva na Karlově univerzitě v Praze. Po studiích od roku 1933 pracoval jako novinář na volné noze, přispíval do Českého rozhlasu, byl redaktorem sionistického týdeníku Židovské zprávy a parlamentním sekretářem menšinové Židovské strany. V té době začal tvořit první literární díla. Během svého života emigroval nejprve v roce 1939 do Velké Británie, kde pracoval pro český zahraniční odboj a posléze v roce 1949 mohl emigrovat do Izraele, kde se později stal diplomatem. Celkem napsal devět sbírek původních veršů, básnické překlady, knížky pro děti a zejména pozdní básnivé prózy, v kterých spojuje fantazii, životní filozofii a reálné zážitky.

Zdrojem informací a fotografie je www.kosmas.cz

Rabbi Šlomo Jicchaki (Raši)

Rashi_rabbiRabi Šlomo Jicchaki, (hebrejsky רבי שלמה יצחקי‎‎) je někdy zván Rabi Šlomo ben Jicchak (רבי שלמה בן יצחק‎‎). Nejznámější je však pod akronymem Raši (‏רש“י‎‎).(* 1040 +13. července 1105, obojí Troyes) Byl to židovský mudrc ze severní Francie. Proslavil se pro své komentáře k Bibli, Talmudu a Midrašům. Právě jeho komentáře k Bibli jsou až dodnes základem tradičního studia biblických textů v judaismu. Rovněž jeho jedinečný komentář k Talmudu je stále považován za nepřekonaný. Raši okomentoval převážnou většinu knih Tanachu, kromě části knihy Jób a knih Ezdráš, Nehemjáš a Kronik.  Díky této rozsáhlé činnosti se může směle řadit mezi nejdůležitější učence židovského náboženství, mající vliv i na kulturu a historii. Stal se známou a respektovanou osobností i v nežidovském prostředí a např. Mikuláš Kusánský se v díle De docta ignorantia, zmiňuje o Rašim jako o „Rabbi Salomonovi“. Také v některých českých dobových textech se můžeme setkat se jménem „Šalamoun ben Izák“.

Zdrojem rytiny autora komentářů, Rabbiho Raši, je www.wikipedia.cz

Ukázka z Rašiho komentářů

K prvnímu verši Žalmu 40:
Všechnu naději jsem vložil do Hospodina.
„Slova o tom, že David doufal v Hospodina, se týkají celého Izraele. Je to úzkost, s níž volá Izrael k Bohu z Egypta. Tak se tento Žalm modlí celá komunita Izraele.“

K poslednímu verši Žalmu 103:
Dobrořečte Hospodinu, všechna Jeho díla, na všech místech Jeho vlády.
„Znamená to, že všechna Boží díla mají žehnat a děkovat Hospodinu. Všude, protože Boží vláda vládne celému světu.“


Nakladatelství Garamond vzniklo v roce 1997 a do konce roku 2013 vydalo téměř 400 titulů se zaměřením především na překlady z francouzské a frankofonní literatury a současné izraelské literatury, dále se nakladatelství specializuje na dvojjazyčné knihy, komiksy a detektivky. Snaží se čtenářům zprostředkovat to nejlepší z francouzsky a hebrejsky psané literatury, napětí v detektivních řadách edice Černá káva i nabídnout vzdělání v cizích jazycích prostřednictvím řady Bilingua.

Doporučení:

Související knihy

zobrazit info o knizeKniha žalmů / Sefer Tehilim
S Rašiho výkladem

Garamond, 2013

Napsat komentář