Z Labyrintu o krok dál

labyrint_upgrade
Rozhlédněte se. Nezabloudili jste zrovna v hromadě problémů, ze které není úniku? Jak vypadá cesta, po které kráčíte? Nejlepší je si sednout, vzít do ruky knížku a utéct do jiného světa. A třeba do celého Labyrintu světa! Přečtěte si, jak Komenský k upgradu přišel.

Labyrint upgrade

Upgrade je moderní pojem označující výměnu staré verze za novou, lepší. Výpočetní technici se snaží vytvořit vždy takovou verzi programu, která usnadňuje jeho použití nebo zkvalitňuje zážitek z jeho užívání. Geniální dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce, které patří mezi naše národní bohatství, o takový upgrade přímo volalo. Naštěstí pro něj se na scéně objevil duchapřítomný nadšenec/ komeniolog Jan Hábl, který se Komenskému věnuje na odborné úrovni.

labyrint_klecJeho kniha Labyrint upgrade jakoby vdechla starému literárnímu artefaktu nový život a smysl. Nevím jak vy, ale když jsem dostala od profesora na gymnáziu seznam knih k maturitě, z Komenského díla jsem nadšená nebyla. Po přečtení prvních pár řádek se mi udělal uzel na mozku a dál šlo čtení jen velmi ztuha. Problém nebyl ve složitosti příběhu, ale ve složitosti archaické češtiny, kterou Komenský psal. Možná to je také důvod, proč stále více lidí opouští zájem o českou klasiku − srozumitelnost. Je třeba nebrat Háblovu vylepšenou verzi jako parodii. S veškerou úctou, jakou může mít jen komeniolog, zachoval ráz, poselství a příběh knihy původní. Zůstala i ich-forma (vyprávění v 1. osobě – já), díky které budete mít pocit osobní účasti v ději. Jediné, co se změnilo, je podání: Představte si, že vyměníte oschlý krajíc chleba za sklenici mléka. Mléko (Háblova jednodušší čeština) je stravitelné i těmi nejmenšími dětmi. Starší oschlý chléb (Komenského originál ve staré češtině) by se dal v duchovní terminologii označit jako „příliš hutný pokrm“.

Labyrint upgrade bych naopaklabyrint_fortuna
s radostí doporučila i dětem od devíti let. Díky ilustracím Vojtěcha Pince je plný obrázků. Bude to pro ně zajímavý příběh, často vtipný, navíc z blízkého prostředí, protože když prochází hlavní postava Amos Labyrintem světa, nakukuje do tříd a objevuje nové obdoby výuky. Jak by to asi vypadalo, kdyby se dětem místo učení navrtala do hlavy dírka, kterou by se potřebná látka z matematiky nalila? Nebo kdyby si děti ve škole mohly jednoduše dělat, co chtějí? (Určitě jste v dětství mívali podobné nápady…) No dobrá, řeknete si. Takže je tohle vlastně jen nějaká verze pro děti. Vůbec ne! Nenechte se mýlit. Už starší děti mohou v Háblově Labyrintu nacházet hlubší význam. Důležitost morálních hodnot. Nesmyslné počínání některých lidí. Alegorie k opravdovým situacím z opravdového světa.

Dospělý potom prohlédne i ironii, která se táhne příběhy z Labyrintu i v Královském městě. Dozajista shledá marnost v Labyrintu a důvěru v jeho průvodci. Možná pochopí zprávu, kterou nám Komenský zanechal. Háblovo dílo se dá brát jako jakýsi klíč, díky kterému snadněji pochopíte, o co Komenskému šlo. Jak obrovskou hloubku vepsal do svých řádků… Jan Hábl každou kapitolu začíná úvodem z originálního znění. Nejspíš si nemohl pomoci a jeho učitelské já chtělo čtenářům dát alespoň ukázku Komenského geniality. Jen pár vět. Po lžičkách přidávat do mléka, aby bylo aspoň trochu hutnější. Navíc si na tom ještě lépe uvědomíte, jak je dobře, že text nemusíte číst v původním znění celý… Dalo by se říct, že tyto krátké úryvky mohou sloužit jako vnadidlo/reklama a kdoví, třeba jednou dostanete chuť pro změnu na Komenského.

Pro porovnání:

Probuzení
„Když jsem v tom věku byl, v kterémž se lidskému rozumu rozdíl mezi dobrým a zlým ukazovati začíná, vida já rozdílné mezi lidmi stavy, řády povolání práce a předsevzetí, jímiž se zanášejí, zdála mi se toho nemalá býti potřeba, abych se dobře, k kterému bych se houfu lidí připojiti a v jakých věcech život tráviti měl, rozmyslil.“ − Labyrint světa a ráj srdce, kap. I

Nádhera. Ta květnatost! Ale pár vět úplně stačí, že? Zvažte, jestli vám nebude Jan Hábl bližší:

Nabídl mi, že můžu přespat u něho. Připraví něco k večeři a půjčí mi spacák. Když jsem po večeři ulehli ke spánku, řekl mi, kdo vlastně je.
„Jmenuji se Všudybud, příjmením Všezvěd a jsem průvodce. Provádím lidi Labyrintem, aby nezabloudili. A těm, kteří chtějí ven, pomáhám ven.“
„Díky Bohu, to mám ale štěstí, že jsem natrefil zrovna na vás.“
„Se štěstím to nemá nic společného, nebude to zadarmo, mám svou cenu.“
„Jakou?“
„Každý, koho vyvedu z Labyrintu, mi musí dát všechno, co má.“ − Labyrint upgrade, kap. I

labyrint_puleni_kytyNutno přiznat, že Komenský byl a Hábl je křesťanem. S tímto ohledem byl psán jak Labyrint světa a ráj srdce, tak Labyrint upgrade. A proto si troufám tvrdit, že největší hodnotu (jak historickou, tak morální) v těchto knihách naleznou  právě křesťanští čtenáři. Jak lze samozřejmě předpokládat u většiny knih z nakladatelství Návrat domů.

Vyprávění o Amosovi vám trochu připomene život vás samých. Jak se člověk snaží najít tu nejlepší cestu pro svůj život, žene se za štěstím, chce zvládnout mnoho věcí sám a často neslyší hlas průvodce, který mu moudře radí, co dělat… V knize jsou za jinotaji ukryty známé situace z Bible i příběhy, včetně toho nejdůležitějšího…

Osobně jsem velmi vděčná, že se mi tato kniha dostala do rukou. Ne všechny knihy vás motivují k přemýšlení tolik jako Labyrint. (Oba, ačkoli ten starší trochu víc. Vzpomeňte si na můj uzel na mozku.) Vytáhne vás z každodenních povinností do kraje plného jinotajů. Navíc velmi jemně upozorňuje na fakt, že chcete-li změnit svět a lidi kolem sebe, musíte začít ve svém srdci…


Zdroj ilustrací: osobní stránky Jana Hábla

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeLabyrint upgrade

Hábl, Jan

Návrat domů, 2015

Z Labyrintu o krok dál - DISKUZE

Počet reakcí: 1
  1. luccien napsal:

    Dobrý den, Vaše recenze mě zaujala. Ráda bych ji nabídla redakční radě časopisu Tabita k otištění – souhlasíte? (Prosím napište mi mail na lucka2@centrum.cz, díky).

Napsat komentář