Soutěž

Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s Pravidly soutěží v Klubu knihomolů.

Soutěž o 3 svazky z edice Dějiny světa

Ponořte se do historie společně s obsáhlou knihou přímo z pera odborníka. Stačí si jen vybrat, které období ve vývoji lidstva, světa a společnosti vás láká. Obsáhlý soubor přináší zcela nový pohled na dějiny homo sapiens.

Dějiny světa 1 – Od počátku do roku 1200 př. Kr.


První svazek zpracovává nejstarší dějiny v širokém geografickém záběru. Úvodní kapitoly sledují fyzický a mentální vývoj rodu Homo sapiens. Od počátku doby kamenné až po její konec před zhruba 10 000 lety byly jedinými způsoby získávání obživy lov a sběr – ty také přispěly k zformování dnešní podoby člověka a umožnily mu rozšířit se ještě před koncem doby ledové po všech kontinentech. S počátkem neolitu začala vznikat první velká sídliště a předměstské struktury, jež se pak přirozeně vyvinuly v první vyspělé civilizace.

Dějiny světa 2 – Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.


Druhý svazek se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké míry nezávisle, a jejich vliv zasáhl rozsáhlé sousedící oblasti Asie, Afriky a Evropy. První ze čtyř částí knihy sleduje postupně významné státy a kultury antického světa, druhá část sleduje dramatické proměny v epoše helénismu počínaje Alexandrovým tažením, třetí pak období dominance Říma a jeho boje se sousedy. Čtvrtá a závěrečná část pak obrací pohled k Indii, Číně a dalším oblastem Dálného Východu.

Dějiny světa 3 – Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500


Další díl přináší nejnovější poznatky k období zhruba od nástupu islámu po velké zámořské objevy. Ukazuje souvislost historických událostí, socioekonomického vývoje a kulturních výdobytků v rámci celého světa. První část načrtává náboženskou a politickou mapu období, druhá se věnuje mocenské expanzi islámu, křížovým tažením i dění na indickém subkontinentu a ve střední a východní Asii. A třetí část se podrobně zabývá náboženskými systémy – kulturou středověkého křesťanství, islámským myšlením či náboženskými proudy v Číně a Indii.

Dějiny světa 4 – Objevy a nové struktury. 1200–1800


Nový svazek nás přivádí blíž současnosti. První část knihy věnovaná „demografii, technice a hospodářství“ se soustředí na rozvoj dálkového obchodu. V jeho pozadí stály nové teoretické poznatky i pozoruhodné výdobytky techniky, například v oblasti navigace. Objevitelské cesty do vzdálených koutů země přispívaly k rozšíření stávajícího vědění. V rámci toho dochází ke střetu křesťanské misie s jinými náboženstvími, jež bude mít osudové důsledky pro nově nalezený „Nový svět“. Rostoucí sebevědomí člověka vede k proměně pevně skloubené náboženské soustavy. Jádro svazku spočívá v nových objevech a strukturách.

Dějiny světa 5 – Vznik moderny. 1770–1914


Další svazek se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás známými rysy. Autoři se nejprve podrobně zabývají demografickými proměnami v novověku a postupnou industrializací, jež vedla k restrukturalizaci společnosti. V politické oblasti dochází ke vzniku a vývoji státu a objevují se nové koncepce, ty se v Marxově přepracování stanou kolébkou revolucí, jež zasáhnou svět. Dochází ke globalizaci a Evropa se šíří do světa nejen hospodářsky, ale i svými myšlenkami a náboženstvím. Mimořádně turbulentní historické období vrcholí příchodem první světové války.

Dějiny světa 6 – Globalizace od roku 1880 do dneška


Závěrečný svazek se věnuje dvacátému století – století razantních proměn. Již na jeho počátku dosahoval obchod a průmyslová produkce bezmála dnešní globální šíře. Dvě světové války měly sice negativní dopad na širokou oblast lidského života a společnosti, nicméně právě v jejich průběhu dosáhl technickoprůmyslový pokrok svého vrcholu. Konec 20. století se vyznačuje dramatickým zrychlením toku informací i toků finančních, zároveň se však vynořuje vědomí odpovědnosti vůči životnímu prostředí. Svazek se věnuje rovněž fenoménu masové kultury a je završen obsáhlým výhledem do 21. století.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Vyšehrad vám přinášíme soutěž,
ve které tři z vás mohou vyhrát jednu z knih. Vybrat si můžete kterýkoliv svazek z edice Dějiny světa.


logoVysehrad_240x120

Správnou odpověď na soutěžní otázku hledejte v článku:
Získejte nový pohled na vývoj a historii lidstvaDo soutěže bylo odesláno 1988 tipů.

Kdo vyhrál?

georgek (1993, Dějiny světa 6), Neobee (2000, Dějiny světa 3), hejlenka (2001, Dějiny světa 4)

Správná odpověď

Ve kterém období dochází poprvé ke globalizaci Evropy?
1770 až 1914
Doporučení:
Share

Ceny v této soutěži

zobrazit info o knizeDějiny světa 1 ()
Od počátku do roku 1200 př. Kr.
Nový pohled na světové dějiny v 6 svazcích. První svazek šestidílné edice, která nese název Globální dějiny od počátků do 21. století, zpracovává nej­starší dějiny v širokém geografickém záběru od… více

zobrazit info o knizeDějiny světa 2 ()
Starověké světy a nové říše 1200 př. Kr. až 600 po Kr.
Druhý svazek se soustřeďuje na dvě nejdůležitější oblasti vývoje ve starověku – Středomoří a Blízký východ, a čínskou civilizaci Dálného východu. Tato dvě centra světových dějin se vyvíjela do velké… více

zobrazit info o knizeDějiny světa 3 ()
Výklady světa a světová náboženství. 600 až 1500
Středověk v globální perspektivě Další díl šestisvazkové edice Dějiny světa přináší na zhruba 500 stranách nejnovější poznatky k danému období, jímž je nyní doba zhruba od nástupu islámu po velké… více

Další soutěže najdete na stránkách partnerského portálu České soutěže.