Soutěž

Účastí v soutěži vyjadřujete souhlas s Pravidly soutěží v Klubu knihomolů.

Soutěž o 3 sady knihy a e-knihy Hrabě Špork

Začtěte se do historického příběhu z počátku 18. století, který je plný intrik a spletitých nástrah. S těmi se musí poprat hrabě Špork, aby se mu podařilo prosadit vlastní plány. Ovšem stojí proti velmi mocným nepřátelům. Uspěje i přesto?

Boj za zájmy českého obyvatelstva


Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád, který podporuje násilnou rekatolizaci navzdory umírněnějšímu stanovisku jiných církevních hodnostářů. Císař Karel VI. se snaží prosadit tzv. pragmatickou sankci, která znamená jen další oklešťování stavovských práv českého království. V této době z neblahé řady cizí i domácí šlechty vybočuje jedna významná osoba: hrabě Špork, který, ačkoli pocházel z cizího vestfálského rodu, bojuje za práva českého království a snaží se alespoň na svých panstvích prosadit poměry, jež do jisté míry respektují náboženskou toleranci i zájmy českého obyvatelstva. Svým převratným úsilím i výstřední povahou však proti sobě poštvává mocné nepřátele, kteří intrikami usilují přivodit jeho pád.

Kniha je doplněna dobovým pojednáním o autorovi románu Josefu Svátkovi z pera významného českého esejisty Ferdinanda Strejčka.

Přečtěte si náš článek.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Stefanos vám přinášíme soutěž,
ve které tři z vás mohou vyhrát knihu a současně i e-knihu Hrabě Špork.


stefanos-logo

Správnou odpověď na soutěžní otázku
naleznete v EPUB ukázce, odkaz na ni naleznete zde.Z důvodu technických problémů vyhodnoceno bez ohledu na tipy.

Kdo vyhrál?

inusalipa, millis, Magor

Správná odpověď

Jakého řádu byl hrabě Špork zakladatelem?
Sv. Huberta
Doporučení:
Share

Ceny v této soutěži

zobrazit info o knizeHrabě Špork (Svátek, Josef)
Román z osmnáctého století
Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou… více

Další soutěže najdete na stránkách partnerského portálu České soutěže.