Získejte historický román z počátku 18. století

hrabe-spork-perex
V 18. století vládla na mnoha panstvích tvrdou rukou cizí šlechta a také císař Karel VI. se snažil oklešťovat stavovská práva českého království. Proti těmto zájmům se však hodlá postavit hrabě Špork. Přečtěte si, zda uspěje.

Boj za zájmy českého obyvatelstva

Počátek 18. století znamená v Čechách po jen o málo nadějnější vládě císařů Leopolda I. a Josefa I. nové utužení absolutistické vídeňské politiky. Na mnoha českých panstvích vládne tvrdou rukou cizí šlechta. V náboženské oblasti usiluje řadu desetiletí o moc jezuitský řád, který podporuje násilnou rekatolizaci navzdory umírněnějšímu stanovisku jiných církevních hodnostářů. Císař Karel VI. se snaží prosadit tzv. pragmatickou sankci, která znamená jen další oklešťování stavovských práv českého království. V této době z neblahé řady cizí i domácí šlechty vybočuje jedna významná osoba: hrabě Špork, který, ačkoli pocházel z cizího vestfálského rodu, bojuje za práva českého království a snaží se alespoň na svých panstvích prosadit poměry, jež do jisté míry respektují náboženskou toleranci i zájmy českého obyvatelstva. Svým převratným úsilím i výstřední povahou však proti sobě poštvává mocné nepřátele, kteří intrikami usilují přivodit jeho pád.

Kniha je doplněna dobovým pojednáním o autorovi románu Josefu Svátkovi z pera významného českého esejisty Ferdinanda Strejčka.

 

Hrabě Špork

Autor: Josef Svátek

Vydalo: nakladatelství Stefanos
Počet stran: 352
Vazba: pevná/e-kniha
Vydáno: 6/2017
ISBN: 978-80-87081-63-1

Přečtěte si více o knize Hrabě Špork, kterou do soutěže věnovalo nakladatelství Stefanos. A nezapomeňte ani na ukázku.

stefanos-logo

Nakladatelství Stefanos vzniklo v roce 1995 a během své existence vydalo již několik desítek titulů. Zaměřuje se především na vydávání křesťanské literatury, zejména pak té, která se zabývá pronásledováním církve jak v současnosti, tak i v minulosti. Vydavatelský obzor nakladatelství je však mnohem širší a k vydávaným publikacím patří i biografie významných postav církevních dějin, filozofická pojednání, historické romány i současná česká próza a poezie.

 

Ukázka z knihy

V čele jeli čtyři trubači v barvách hraběcího rodu Šporků, žluté a modré, kteří, jakmile z lesa na pláň vyjeli, zvučnou fanfárou z lesních rohů příchod svého vznešeného velitele veškerému okolí oznamovali.
I povrchní znalec lovecké hudby dovedl rozeznat, že tyto táhlé a melodické zvuky nejsou obvyklými fanfárami, jaké se při každém větším lovu po lesích rozléhaly, nýbrž že tato umělá skladba je vyluzována z nástrojů zcela zvláštních a to od hudebníků, kteří za pravé umělce na těchto nástrojích mohli být pokládáni.
A skutečně troubili tu oni čtyři jezdci v čele průvodu na proslulé lesní rohy, které hrabě František Antonín Špork ve Francii u dvora krále Ludvíka XIV. poznal a první je také do Čech přinesl, kde tyto nástroje brzy způsobily úplný převrat v dosavadní lovecké hudbě a poznenáhlu ve všech jiných zemích při zábavách vysoké šlechty se staly obyčejem.

Pokud si chcete přečíst zbytek ukázky, případně zapůjčit celou e-knihu, klikněte zde.

 

Vyhrajte knihu Hrabě Špork

Hrabě Špork, navzdory plánům cizí šlechty a císaře Karla VI., usiluje o to, aby na jeho panstvích panovaly poměry, které alespoň do jisté míry respektují náboženské vyznání i zájmy českého obyvatelstva. Tím však proti sobě poštvává mocné nepřátele, kteří spřádají intriky a plány, které mají přivodit jeho pád. Podaří se hraběti uspět? To si přečtěte v historickém románě Josefa Svátka, o který si můžete zahrát. A pokud nebudete mezi výherci, nezoufejte – tento titul si v jeho elektronické verzi můžete nyní nově také vypůjčit.

Ve spolupráci s nakladatelstvím Stefanos vám přinášíme soutěž, ve které tři z vás mohou vyhrát knihu a současně i e-knihu Hrabě Špork. Stačí, když u soutěžní otázky vyberete jedinou správnou odpověď ze tří možností, a výhra může být vaše. Hodně štěstí!

Soutěž o knihu a e-knihu Hrabě Špork
probíhá od 7. do 20. června 2018.

Náš tip pro ty, kteří tuto soutěž ještě moc neznají: Netipujte na začátku soutěže příliš vysoko! Jednou denně můžete své tipy upravovat a zvýšit tak šanci na výhru.

Související soutěž

Soutěž o 3 sady knihy a e-knihy Hrabě Špork

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeHrabě Špork
Román z osmnáctého století

Svátek, Josef

Stefanos, 2017

Napsat komentář