Když stromy vyprávějí…

Sunlight sparkling between Tree Trunks in Forest
Stromy jsou krásné, a především také užitečné. Jejich věk je na rozdíl od našeho delší, což znamená, že za celý svůj život viděly daleko více než my. A právě příběhy dávných dob teď vyprávějí…

Kniha Marie Hruškové Příběhy památných stromů Čech a Moravy, která vyšla před nedávnou dobou v nakladatelství Deus je důkazem toho, jak hluboká může být paměť jednoho, na první pohled zcela opuštěného a obyčejného dubu. Stromy jsou svědky času, ale pozornosti je jim věnováno velice málo, vezmeme-li v potaz také jejich záslužnou činnost vztahující se k ovzduší a čistotě vzduchu, který dýcháme. Je veliká škoda, že neumějí mluvit. To by byly kroniky staletí! Jenže možná to chce jen tiše naslouchat. Stejně jako oni vnímají i stovky let to, co se okolo nich děje…

Mnoho stromů v naší republice není zase tak zcela „obyčejných“. Takových, o kterých by se nikdy nemluvilo. Celá řada z nich je tzv. památných, chráněných. Marie Hrušková je velkým znalcem této části flóry. Již její doktorská disertační práce Památné stromy v ústní lidové slovesnosti a literatuře znamenala začátek další činnosti. V roce 1994 vydala publikaci Památné stromy I., o šest let později pokračování. Následovaly Knížky o Podoubraví, Kult stromů v zemích Koruny české z roku 2005 a konečně loňský rok přišla s titulem Podivuhodné stromy. Kromě literárních aktivit spolupracovala se scénáristou a režisérem Bedřichem Ludvíkem na úspěšném televizním seriálu z roku 2001 Paměť stromů (díky tomuto seriálu přišly na svět i knihy Stromy se na nás dívají a Paměť stromů). Jak je vidět, autorka není v tomto tématu vůbec žádná začátečnice a dá se tedy očekávat, že její nejnovější dílo bude, stejně jako ty předchozí, na vysoké úrovni.

Sto šedesát čtyři stran přiblíží čtenáři řadu pověstí a legend, jež se vztahují k celkem dvaceti pěti památným stromům nacházejícím se na území Čech a Moravy. Každá kapitola vypráví jeden příběh, většinou z dávných dob, jenž známe skutečně pouze z lidových pověstí. Tady můžeme jmenovat jako příklad za všechny Oldřichův dub, který leží v městečku Peruc nedaleko Loun. Pověst o něm pochází už z jedenáctého století. Nejinak je tomu i v dalších případech. Každá část je doprovázena kresbou daného stromu z pera výtvarníka Jaroslava Turka, jehož hlavním námětem byly, vedle krajinomalby, památné stromy. Zabýval se pověstmi o nich, kreslil jejich portréty, ilustroval články s přírodovědnou tématikou a výtvarně také doprovázel i práce Marie Hruškové. Jeho perokresby v této publikaci jsou výtečně ztvárněné, skvěle doplňují text, který sestavila autorka na podkladě zlidověných vyprávění.

Zamyslíme-li se nad množstvím beletristicky zpracovaných prací, pak zjistíme, stejně jako Marie Hrušková, že takových bylo vydáno jen málo. Je míněno samozřejmě knih, které by se obšírněji, a především výhradně, věnovaly významným stromům. Texty k nim nalezneme hlavně jako doplněk k legendám a pověstím. A právě autorka této publikace se na ně zaměřila. Shromáždila lidová vyprávění a další podklady a sepsala dílo, které má nezastupitelnou roli v knižní nabídce, která se věnuje podobným tématům. Všechny zde uvedené pověsti nejsou psané nijak rozvláčně, spíše jsou podány zjednodušeně. Zda jim uvěříte, je jen na vás. Každopádně je nutné podotknout, že Marie Hrušková nevymýšlela žádné nové. Jde o jakýsi opis těch, co jsme všichni určitě už někdy slyšeli. Vycházejí z legend, kterými je naše země opředená a tím jsou tajemnější, ale zároveň i krásnější.

Každé uvedené místo lze také navštívit, k čemuž slouží přehledná kreslená mapka v závěru knihy. K ní je přiložen i jasný přehled všech zde zmíněných stromů s číslem, pod nímž je možné jej na mapě vyhledat. Nechybí údaje o názvu a druhu, obvodu kmene a roku tohoto měření, stejně jako data GPS. Tím dostává toto dílo také jiný rozměr. Nejde tedy jen o publikaci informační. Je to také jedinečný průvodce naší krajinou a jejími skvosty v podobě stromů, které mají paměť sahající hluboko do minulosti. Velkou radost tedy budou mít milovníci přírody a cestovatelé, již se rádi vydávají na místa, která alespoň prozatím nejsou vydána napospas davům turistů.

No, řekněte. Najdete snad na trhu nějakou knihu, která vám nabídne výlet mezi pole, ke zřícenině kdysi snad slavného hradu, a to jen proto, abyste se ocitli na rozcestí dějin a zkusili si obejmout kmen tak mohutný, že se vám to zřejmě ani nepodaří? Marie Hrušková vás zve za poznáním, při kterém můžete strávit příjemně prožité chvíle tam, kde se už dávno zastavil čas. Tam, kde leží naše historie

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizePříběhy památných stromů Čech a Moravy

Hrušková, Marie

Deus, 2012

Napsat komentář