Nejkrásnější české knihy roku 2010 v Památníku národního písemnictví

památník_národního_písemnictví
Slavnostní vyhlášení cen se uskutečnilo ve čtvrtek 14. dubna. Bylo přihlášeno rekordních 252 titulů od 117 nakladatelů. Ty nejkrásnější české knihy se nyní můžete prohlédnout na malé výstavě v Praze…

Historie oceňování těch nejkrásnějších knih spadá až do roku 1928, kdy Spolek českých bibliofilů uspořádal poprvé soutěž o krásnou knihu. V roce 1965 byla soutěž ustanovena jako celostátní akce organizovaná Památníkem národního písemnictví. V této době se začínají pořádat i výstavy oceněných knih. Od roku 1968 se také uděluje Cena Arne Sáňky, která je určena posluchačům středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením.

V roce 1993, tedy v době po sametové revoluci zahájila soutěž Nejkrásnější české knihy svou existenci v nových politických, ekonomických a kulturních podmínkách. Soutěž prošla složitým vývojem a jejími pořadateli se stali Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury ČR. O dva roky později se k pořadatelům připojil Svaz polygrafických podnikatelů, který uděluje cenu tiskárnám za kvalitní polygrafické zpracování. V roce 1998 se připojilo občanské sdružení Typo Design Club, které uděluje cenou za vynikající grafickou úpravu, o rok později se připojuje i SČUG Hollar, který uděluje cenu za nejlepší ilustrační soubor. V roce 2006 se snižuje počet soutěžních kategorií na šest. Cenu tvoří diplom a peněžní ocenění ve výši 50.000,- Kč.

Porota soutěže

Porota je jmenovaná ministrem kultury ČR.
Pro tento rok zasedly v porotě opět významné osobnosti našeho kulturního života. Předsedou byl Václav Jirásek, ve výtvarné komisi zasedl například Marius Corradini, Martin Dyrynk, Clara Istlerová, Vladimír Suchánek, Barbara Šalamounová, technickou komisi vedl Jiří Klíma.

Cena za nejkrásnější českou knihu se uděluje v několika kategoriích:

1. cena za vědeckou a odbornou literaturu
2. krásná literatura
3. literatura pro děti a mládež
4. učebnice pro školy všech stupňů a ostatní didaktické pomůcky
5. knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace
6. katalogy výtvarné, firemní a další, neprodejné publikace

Hodnocení knih

Probíhá ve dvou kolech. Nejprve se hodnotí kvalita polygrafického zpracování, z dalších postupujících pak komplexní pojetí – hodnotí se kvalita, polygrafické zpracování a výtvarná úroveň.

Knihy zasílají do soutěže sami vydavatelé.

Nejkrásnější české knihy roku 2010 – výsledky

Odborná a vědecká literatura
SIAL – Rostislav Švácha ed.,Martin Souček, Nakladatelství Arbor vitae ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc
DESIGN PRO, Český průmyslový design – Jana Pauly, Jiří Hulák, Jindřich Dušek – SIGNUM
SÝKORKA – Jiří Lammel, Museum Kampa

Krásná literatura
PERVERŠE – Martin Pecina, HOST
VŠECKO NAPSANÉ – Jan Antonín Pitínský, Nakladatelství Větrné mlýny
POVÍDKY (Dílo I) – Jan Balabán, HOST

Literatura pro děti a mládež
NOEMOVA ARCHA – Tereza Říčanová, Baobab
BABOČKY – Milada Rezková, Lukáš Urbánek, Labyrint-Raketa
PÍSNIČKY BEZ MUZIKY

Učebnice a didaktické pomůcky v tištěné podobě
PROJEKT 3V-  Barbara Semeráková, Sdružení Tereza
BOOK OF ENGLISH – Arnošt Škvrdleta, Mgr. Milan Šácha
HÁRO – koncept Terezie Pokorná, Společnost pro Revolver Revue

Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické publikace
LIBUŠE NIKLOVÁ – Tereza Bruthansová, Arbor vitae societas
ZDE JSOU PSI – Martina Overstreet, Michal Nanoru, Yinachi
DEMARTINI – Mahulena Nešlehová, Petr Wittlich, Gallery

Katalogy
KAREL ŠKRÉTA – I.Stolárová, V. Vlnas, Národní galerie v Praze
OVER AND OVER – Kateřina Šedá, Kateřina Šedá
DOMÁCÍ UMĚNÍ – Český lidový design druhé poloviny 20. století – Pablo de Sax, Klára Zápotocká, Domácí umění

Práce studentů výtvarných a polygrafických škol
CENA ARNA SÁŇKY
CO JE TO ? – Anna Pleštilová, VŠUP v Praze
SEKEROU DO MLHY – Silvie Vavřinová, VŠUP
MŮRA NOCTUIDAE – Aneta Bendáková, ZČU v Plzni

CENA SČUG HOLLAR
Magda Kadlecová
Západočeská univerzita v Plzni za ilustrace ke knize Kobercové

CENA TYPODESIGNCLUBU
Matěj Činčera
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze za grafickou úpravu knihy Okolo

CENA VOJTĚCHA PREISSIGA
Pavlína Zemanová
Západočeská univerzita v Plzni za autorskou knihu Na pamia…uje

CENA SVAZU POLYGRAFICKÝCH PODNIKATELŮ
Tiskárna T.A.Print, s.r.o. Praha
za titul Sbírka 1,2,3 – Stopy historie v akvizicích, vydaného Galerií Středočeského kraje (knihařské zpracování CPI Moravia Books, s.r.o. Pohořelice)

Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.
za titul: Josef Gočár, vydaný nakladatelstvím TITANIC

Tiskárna Protisk, s.r.o., České Budějovice
za titul Demartini vydaný nakladatelstvím Gallery s.r.o. (knihařské zpraování CPI Moravia Books s.r.o Pohořelice)

Tiskárny Havlíčkův Brod a.s.
za titul Malt Whisky Skotsko, vydaný nakladatelstvím BVD, s.r.o.

ČESTNÉ UZNÁNÍ
CPI Moravia Books Pohořelice za vynikající knihařské zpracování řady přihlášených publikací.

Kudy kam a za kolik

Výstava Nejkrásnější české knihy 2010 se koná v Památníku národního písemnictví v Praze 1, na Strahovském nádvoří. Pro účely výstavy byl vyhrazen Malý sál Boženy Němcové.

Dospělí zaplatí na vstupném 30 Kč, děti polovinu. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Na výstavu se můžete vydat i s dětmi, je ale nutné upozornit, že knihy jsou umístěny ve skleněných vitrínách, je tedy na místě zvýšená opatrnost při nenechavých dětských ručičkách. Pokud se rozhodnete výstavu spatřit i dítětem v kočárku, je to možné, ale čeká vás výstup po několika starých, vcelku příkrých schodech.

Pokud chcete znát i tituly z užšího výběru nebo další informace o soutěži, pak je naleznete na stránkách Památníku národního písemnictví.

Výstava Nejkrásnější české knihy 2010 se koná v termínu od 15. do 30. dubna 2011.

Doporučení:
Share

Napsat komentář