Vzpomínáme i zapomínáme…

vzpominame uvod
Do dnešních tipů jsme pro vás vybrali hned pět knih, které jsou plné zajímavých zápisků či deníkových záznamů. Najdete v nich mnoho známých osobností i historická či politická témata.

Dva muži, dvě významné osobnosti a dva režimy, které z obou mužů udělaly hrdiny, bojovníky a mučedníky. Přesto se po pádu systémů oba dočkali zapomnění. Co je na jejich osudech nepravda a co skutečnost?

Julius Fučík v komunistickém Československu a Albert Leo Schlageter v nacistickém Německu: dva popravení, ze kterých režim učinil mučedníky a na jejichž odkazu vybudoval skutečný kult. Oba byli ve své době oslavováni jako hrdinové, bojovníci proti odvěkému nepříteli a jako jeho oběti. Po pádu systémů, který jejich jména využil, na ně čekal opět podobný osud: zapomnění. Tyto dvě osobnosti mají společné také to, že jejich skutečné osudy překryly nejrůznější legendy a polopravdy. Kniha nabízí pohled na hrdinský kult a kulturu vzpomínání dvou států a režimů, hledá pravdu skrytou pod nánosy bájí a zároveň se zabývá obecnými mechanismy vzniku postav národních hrdinů a mučedníků a tím, co je spojuje.

„Národní mučedníci“ Albert Leo Schlageter a Julius Fučík

Hrdinský kult, propaganda a kultura vzpomínání
Autor: Stefan Zwicker
Přeložila: Zuzana Schwarzová

Počet stran: 408
Vazba: brožovaná
Formát: 155×232 mm
ISBN: 978-80-200-3221-8
Doporučená cena: 495 Kč

Knihu „Národní mučedníci“ Albert Leo Schlageter a Julius Fučík vydalo nakladatelství Academia.

Ukázka z knihy

Uctívání Julia Fučíka jako prominenta odboje proti německým okupantům, zprvu šířené především tiskem, započalo už roku 1945 knižním vydáním Reportáže, ač tehdy ještě zdaleka nedosáhlo své pozdější intenzity. Po roce 1948 byl kult posílen a až do roku 1989 zůstal v různé podobě součástí komunistické propagandy. Vrchol představuje jubilejní rok 1953. Je nápadné, že mnozí, kteří se Fučíkovu kultu zpočátku klaněli nebo se organizačně podíleli na jeho propagaci, se později přidali k opozici proti komunistickému systému, potažmo emigrovali.

Podívat se můžete na celou ukázku.

O autorovi

Dr. Stefan Zwicker (1969) je německý historik, kulturolog, literární vědec a vysokoškolský pedagog zaměřující se na dějiny střední a východní Evropy, česko-německé vztahy, kulturu paměti a dějiny sportu.

Zdroj informací: Kosmas

————————————————

Druhá kniha přináší důležité historické události zachycené v unikátním deníku mladého a nadějného hudebníka, který v roce 1948 utíká z Československa, aby v Norsku našel svůj nový domov.

V roce 2012 byly v Norsku na půdě jednoho domu nalezeny dosud neznámé a nepublikované deníky Václava Polívky, později Vidara Jensena, které si psal v Československu od ledna 1945 do března 1948. Mladík pocházel ze vzdělané rodiny a spolu se svými rodiči žil v domě na Pražském hradě, miloval klasickou hudbu a sám hrál na klavír a violoncello. Zapisovat si začal jako sedmnáctiletý gymnazista a po válce pokračoval už jako student medicíny. Jeho deníky jsou cenné zejména tím, že poskytují bezprostřední a autentické svědectví o důležitých historických událostech a vůbec o společensko-politickém dění dané doby – od posledního roku okupace včetně Pražského povstání přes poválečné období, kdy společnost ještě žila v euforii z osvobození a neviděla blížící se nebezpečí, až ke komunistickému převratu v únoru 1948. Tehdy dvacetiletý Václav Polívka jasně viděl, co se ve státě děje a že vývoj směřuje ke komunistické diktatuře. Na jaře 1948 se mu podařilo uprchnout z Československa a usadit se v Norsku, kde se také oženil se svou láskou, kterou potkal během studentských cest do Dánska v letech 1946 a 1947.

Deníky 1945–1948

Autor: Václav Polívka

Počet stran: 336
Vazba: brožovaná
Formát: 143×205 mm
ISBN: 978-80-88411-13-0
Doporučená cena: 398 Kč

Knihu Deníky 1945–1948 vydalo nakladatelství Maraton.

Ukázka z knihy

Vstávali jsme až po šesté hodině. Slabší střelba stále pokračuje. Vlasovci, bojující proti Němcům, prý jsou kolem Prahy a Angloameričané prý v Berouně a Příbrami. – Němci prý rozvážejí v autech Červeného kříže munici(!). – Hlásili naši, že nemají nic společného s vlasovci, že je to jejich samostatná akce, že spolu nemají žádné politické úmluvy(!). – Hlásili (i z Londýna), že vrchní německé vedení je ochotno bezpodmínečně kapitulovat všem třem mocnostem, že prý jsou němečtí delegáti také v sovětském hlavním stanu. – Včera prý jednali i naši s Frankem, ten však chtěl, abychom Němce nechali dále bojovat proti Rusům; naši tedy zastavili vyjednávání.

K dispozici maté také kompletní ukázku.

O autorovi

Václav Polívka (1927–1971) se narodil v Praze do rodiny překladatelky a ministerského rady. Od malička miloval klasickou hudbu a byl talentovaným klavíristou a violoncellistou. Kromě toho si také vedl podrobný deník, jehož část z let 1945–1948 objevily jeho děti na půdě rodinného domu po Polívkově smrti. Po absolvování Vančurova gymnázia na Smíchově začal Václav Polívka studovat lékařství. Se svým nejlepším přítelem absolvoval v letech 1946 a 1947 dva letní pobyty ve Skandinávii, které ho silně ovlivnily a během nichž se seznámil se svou budoucí ženou. Když komunisté převzali v zemi moc, rozhodl se Václav Polívka pro emigraci. Na jaře 1948 si za peníze z prodaného violoncella opatřil falešný pas a vycestoval do Dánska. Později se usadil v Norsku, kde dokončil studia medicíny a působil jako lékař se specializací na plicní choroby. Emigrace ho navždy poznamenala – situaci v Československu sledoval s hořkostí i opatrnými nadějemi, které definitivně zpřetrhal rok 1968. V roce 1971 Václav Polívka v pouhých čtyřiceti čtyřech letech zemřel na rakovinu.

Zdroj informací: Maraton

————————————————

V další knize nás čeká téma vlastní identity, kterou není snadné nalézt, jste-li Němec narozený po 2. světové válce. Zcela unikátní rozměr dostává kniha svým literárním a zároveň grafickým zpracováním.

„Jak má člověk pochopit, kým je, když neví, odkud pochází?“

Nora Krugová patří ke druhé generaci Němců narozených po druhé světové válce. Ve svém unikátním literárně-grafickém „rodinném albu“ se snaží najít odpověď na to, co to znamená být Němcem po holokaustu. Pocit studu vůči vlastnímu národu ji provázel od mládí, a proto se rozhodla pátrat po vlastní rodinné historii. Vydává se na fascinující cestu zkoumání, objevování a rešeršování, jejímž výsledkem je kniha kombinující kreslené a ručně psané obrázkové příběhy s historickými fotografiemi, dokumenty z archivů a s nálezy z blešího trhu. Autorka vše skládá do nového poetického, výtvarně i literárně fascinujícího celku, v němž se rodinná historie setkává s historií dobovou.
„Svědomitě jsme si připravovali otázky pro staré dámy, které přijížděly z Ameriky, aby nám vyprávěly o lágrech, a úplně jsme přitom zapomněli klást si otázky o našich vlastních prarodičích.“
Kniha získala řadu prestižních ocenění a do této doby se dočkala překladů do šestnácti jazyků.

Heimat

Německé rodinné album
Autorka: Nora Krugová
Přeložila: Tereza Tomášová

Počet stran: 288
Vazba: vázaná
Formát: 195×265 mm
ISBN: 978-80-7470-418-5
Doporučená cena: 699 Kč

Knihu Heimat vydalo nakladatelství Akropolis.

Ukázka z knihy

Heimat ukazka (1)

Prolistujte si celou ukázku.

O autorce

Nora Krugová (1977) je německo-americká spisovatelka a výtvarnice. Vystudovala scénografii, dokumentaristiku a ilustraci v Liverpoolu, Berlíně a New Yorku. Pravidelně přispívá do významných periodik jako New York Times, The Guardian, či Le Monde. Žije a pracuje v New Yorku.

Zdroj informací: Akropolis

————————————————

V předposlední knize zabrousíme do lékařské vědy. Podíváme se totiž na život jednoho z otců moderní genetiky. Do jeho života nás zasvětí autorka knihy – jeho vlastní dcera.

Profesor Lejeune propojil jedinečným způsobem své vědecké aspirace s věrností etickým zásadám lékařské práce. Jérôme Lejeune učinil v šedesátých letech 20. stol. významné objevy týkající se počátku lidského života. Ty z něj dělají jednoho z otců moderní genetiky. Nejznámější je jeho odhalení příčin tzv. Downova syndromu (trizomie 21). Svůj objev využíval výlučně k tomu, aby pomáhal, nikoli eliminoval lidi, kteří se s touto nemocí inteligence narodili nebo byli počati. Lejeune svým pacientům a jejich rodinám věnoval veškerý svůj čas a energii. Životy nenarozených hájil z etických i vědeckých důvodů. Přednášel a jezdil po světě, řadu přátel kvůli svým postojům získal a možná ještě víc ztratil. Jako muž vědy a víry stál za svými zásadami a ustál převládající společenské i mediální tlaky. Jeho dcera Clara nám ho ukazuje nejen jako vědce, ale i jako šťastného manžela, otce, křesťana hluboké víry i muže s rozhledem a nenapodobitelným smyslem pro humor. Jeho pokora i pronikavé názory oslovují mnohé dodnes.

Život pro zavržené

Jerome Lejeune (1926–1994) – velký genetik, lékař a muž víry
Autorka: Clara Lejeune Gaymordová
Přeložila: Zdeňka Křehlíková

Počet stran: 174
Vazba: brožovaná
Formát: 130×190 mm
ISBN: 978-80-7566-240-8
Doporučená cena: 269 Kč

Knihu Život pro zavržené vydalo Karmelitánské nakladatelství.

O autorce

Clara Gaymardová (roz. Lejeunová, *1960) vystudovala Pařížský institut politických věd (Sciences Po) a Vysokou školu administrativy (ENA) ve Štrasburku. Pracovala na francouzském ministerstvu financí a řadu let působila ve vysokých pozicích nadnárodního technologického koncernu General Electric. V roce 1986 se vdala za politika Hervé Gaymarda, s nímž má devět dětí.

Zdroj informací: Karmelitánské nakladatelství

Edice OSUDY

Edice Karmelitánského nakladatelství s názvem OSUDY přináší životopisy a svědectví křesťanských osobností a svatých. Víra je živá a svatí se rodí i v naší době. V této edici již vyšly například knihy V životě se musí za vše platit, Zůstává mi však milost Boží, Nejvyšší oběťA přesto říci životu ano a další.

Zdroj informací: Karmelitánské nakladatelství

————————————————

A v poslední knize otevřeme téma politiky a kultury. Jan Klíma přináší svědectví z období dlouho připravovaných demokratických voleb v Angole, které ale nakonec přinesly pouze novou občanskou válku…

Po třiceti letech se autor vrací ke svému diplomatickému působení v africké Angole. V zemi se po dlouhé občanské válce připravovaly první demokratické volby. Ve stejné době bylo rozhodnuto o rozpadu České a Slovenské Federativní Republiky, jejíž zastupitelský úřad Jan Klíma vedl jako chargé d’affaires. Mimořádná doba mu při každodenní náročné práci poskytla příležitost důvěrně poznat oficiální prostředí i nesnadný život lidí, osobnosti angolské politiky a kultury i odchovance československých škol na významných angolských postech, velkoměsto i jeho zázemí, angolské tradice, náboženství, jazyk i zvyky. Když výsledek voleb poražená strana neuznala, bojoval tým naší ambasády při vypuknutí nové fáze občanské války o záchranu a zažil válečné hrůzy z bezprostřední blízkosti. Dramatická evakuace velvyslanectví ukončila období mezistátních styků, které už pak nebyly ve větším rozsahu obnoveny.

Nad Angolou zataženo

Zápisky z roku 1992, roku prvních angolských voleb a evakuace posledního československého velvyslanectví v Luandě
Autor: Jan Klíma

Počet stran: 174
Vazba: brožovaná
Formát: 120×200 mm
ISBN: 978-80-7422-867-4
Doporučená cena: 219 Kč

Knihu Nad Angolou zataženo vydalo Nakladatelství Lidové noviny.

Ukázka z knihy

Angolan se především snaží neonemocnět. Pokud se nemoci nevyhne, hledá nejprve pomoc ve svém okolí. Babské recepty mívají jistou účinnost a v široké rodině se vždycky najde někdo, kdo se lidovému léčitelství trochu věnuje. Když je ještě hůř, pomohou bylinkáři. Po okrajových luandských čtvrtích se pohybují prodavači lístků a natí, čerstvých, sušených i drcených, především však kůr a dřev, z nichž vývary a výtažky působí léčivě na téměř všechny nemocné orgány.

K dispozici máte kompletní ukázku.

O autorovi

Doc. PhDr. Jan Klíma (*1943) působí jako docent obecných dějin na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Je předním odborníkem na dějiny zemí s portugalským úředním jazykem a na historii Afriky a Latinské Ameriky. Publikoval více než třicet knižních titulů a dlouhou řadu cizojazyčných i českých studií s touto tematikou v odborných časopisech. Pravidelně se účastní českých i mezinárodních afrikanistických i iberoamerikanistických kongresů a konferencí. V Nakladatelství Lidové noviny vydal Dějiny Portugalska, Dějiny Brazílie, Dějiny Angoly, Dějiny Mosambiku, Dějiny Kapverdských ostrovů, Svatého Tomáše a Princova ostrova a Dějiny Afriky.

Zdroj informací: Nakladatelství Lidové noviny


Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Která z dnes představených knih vás nejvíce zaujala? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knize„Národní mučedníci“ Albert Leo Schlageter a Julius Fučík
Hrdinský kult, propaganda a kultura vzpomínání

Zwicker,Stefan

Academia, 2023

zobrazit info o knizeDeníky 1945–1948

Polívka, Václav

Maraton, 2023

zobrazit info o knizeHeimat
Německé rodinné album

Krugová, Nora

Akropolis, 2022

zobrazit info o knizeŽivot pro zavržené
Jerome Lejeune (1926–1994) – velký genetik, lékař a muž víry

Gaymordová, Lejeune Clara

Karmelitánské nakladatelství, 2022

zobrazit info o knizeNad Angolou zataženo
Zápisky z roku 1992, roku prvních angolských voleb a evakuace posledního československého velvyslanectví v Luandě

Klíma, Jan

Nakladatelství Lidové noviny, 2022

Napsat komentář