Manželka, která přežila

katerina_parrova
Kateřina Parrová je zralá a vzdělaná žena, která se chystá provdat se za švagra anglického krále. Když o ni však projeví zájem samotný panovník, zdá se, že se bude muset svého snu o lásce vzdát…

Román Kateřina Parrová: Šestá manželka, který vydalo roku 2022 nakladatelství BB/art, je závěrečným dílem série Šest tudorovských královen od autorky Alison Weirové. Tato spisovatelka a historička se dlouhodobě zabývá osudy tudorovských králů a královen, o nichž píše jak romány, tak populárně naučné knihy. Na našich stránkách si můžete přečíst recenze na všechny předcházející díly výše zmíněné série, jmenovitě na romány Kateřina Aragonská: Pravá královna, Anna Boleynová: Králova posedlost, Jana Seymourová: Laskavá královna, Anna Klevská: Královna s tajemstvím a Kateřina Howardová: Nevěrná královna.

Anglický král Jindřich VIII. je veřejnosti znám zejména pro rychlost, s jakou se zbavoval svých manželek. Osudy jeho žen bychom mohli ve stručnosti shrnout následujícími slovy: rozvedená, popravená, zemřela, rozvedená, popravená, přežila. Kateřina Parrová se stala právě manželkou, která slavného panovníka přežila a po jeho smrti se vydala (samozřejmě v rámci dobou nastavených možností) vlastní cestou.

V době, kdy se Jindřich VIII. a Kateřina Parrová poznali, byla Kateřina již zkušenou třicetiletou ženou, tolik odlišnou od nedávno popravené mladičké a prostoduché Kateřiny Howardové (jednalo se o královu pátou manželku). Dvojnásobná vdova Kateřina Parrová oslňovala své okolí inteligencí a příjemným vystupováním. Právě tyto vlastnosti zaujaly stárnoucího Jindřicha, který již potřeboval spíše klidnou ošetřovatelku než rozvernou milenku.

Kateřinu myšlenka prestižního sňatku z dobrých důvodů děsila – její nápadník nechal dvě manželky popravit a dvě zapudil, a také již nepřipomínal toho atletického mladíka, jímž byl dříve, ale spíše obézního despotu. Navíc v době, kdy ji král požádal o ruku, milovala Thomase Seymoura, králova švagra – svého snu o lásce se však musela vzdát. Krále nelze snadno odmítnout, proto se Kateřina proti své vůli stala královnou. Rozhodla se této příležitosti využít a být nejen dobrou manželkou pro nemocného krále, ale i milující matkou pro jeho děti a obránkyní reformované víry před katolickou dvorskou klikou. Díky své inteligenci se dokázala bránit nejen intrikám svých nepřátel u dvora, ale i královým náladám a rozmarům.

Román je důstojným zakončením celé série vyprávějící osudy manželek Jindřicha VIII. Autorka důkladně prostudovala veškeré dostupné archivní prameny k tomuto tématu, což se odráží i na uvěřitelnosti příběhu. Přesto se pochopitelně nevyhnula nutnosti uplatnění své imaginace tam, kde historické zdroje mlčely – i tyto „vymyšlené“ části však působí dojmem autentičnosti.

Na knize oceňuji zejména skutečnost, že nekončí smrtí Jindřicha VIII., který působil jako tmel mezi jednotlivými díly celé série. Autorka čtenáře provádí celým životem Kateřiny Parrové od jejího narození až do smrti – a že to byl zajímavý život, plný dramatických zvratů (vždyť tato žena přežila celkem tři své manžely), ale i šťastných chvil. Drobným nedostatkem románu je skutečnost, že autorka opakuje některé situace z předchozích knih – vzhledem k tomu, že královy manželky byly často vrstevnice a pohybovaly se ve stejné společnosti, se to však dá pochopit.

Knihu Kateřina Parrová: Šestá manželka doporučuji čtenářům, kteří mají oblibu v autentických historických románech zakládajících se na studiu relevantních historických zdrojů. Díky tomu, že Alison Weirová dokáže skloubit odbornou erudici s poutavým vyprávěním, je její podání historie navíc velmi záživné.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeKateřina Parrová
Šestá manželka

Weirová, Alison

BB/art, 2022

Napsat komentář