Naladěno na eseje

Tipy_Samota_Dejiny a doba postfakticka
V dnešních tipech se budeme zabývat zajímavými úvahami o různých stránkách samoty a také o českých dějinách 20. století, současných politických problémech a mýtech s nimi spojených.

Guy Gilbert, známý francouzský kněz a vychovatel problémové mládeže, se v knížce s názvem Samota zamýšlí nad samotou dobrovolnou i nechtěnou. Útěchu nalézá v odpuštění, pokoře, modlitbě, ale také v pomoci potřebným. Zabývá se například samotou starých lidí nebo kněží.

Samota

Autor: Guy Gilbert
Přeložila: Jaroslava Fejková

Počet stran: 112
Vazba: brožovaná
Formát: 109×162 mm
ISBN: 978-80-262-1875-3
Doporučená cena: 159 Kč

Knihu Samota vydalo nakladatelství Portál.

Ve své nové knize se Guy Gilbert zamýšlí nad fenoménem samoty. Ta pro něj není omezena jen na fyzickou nepřítomnost jiných lidí v nejbližším okolí. Mluví i o pocitu osamělosti uprostřed davu, o vyloučení – ať už sociálním, nebo fyzickém, daném hendikepem –, o samotě starých lidí, o samotě po rozvodu nebo smrti blízkého člověka, o samotě chudých, cizinců či sebevrahů. Nabízí ovšem i cesty ze samoty skrze službu druhým, odpuštění, pokoru, sílu modlitby, a v neposlední řadě se obrací i na prarodiče, často trpící pocitem samoty, a ukazuje jim jejich výjimečný úkol v rámci rodiny a společnosti. Poslední kapitola je věnována tématu samoty kněží.

 

Ukázka z knihy

Boj, který stojí na prvním místě
Osoba trpící osamělostí by se měla snažit bojovat o pokoru a měl by to pro ni být boj, který stojí na prvním místě. Pokora je ctnost, která se získává každodenním zápasem.
Člověk nebude mít nikdy dostatečnou zásobu pokory, aby odmítl přesvědčení, že se s osamělostí může vypořádat sám. Každý žije nebo vyvíjí činnost podle svých schopností. Je na každém, aby věřil – protože si to může ověřit –, že je základním, ale nikoli nenahraditelným článkem ve společném boji… Pokud dosáhnete společenského úspěchu, snažte se pěstovat víc pokory. Nikdy nezapomeňte: v životě je veškerý úspěch relativní… Žijte podle příkladu skromných rodičů, zůstávajících na blízku tomu nejslabšímu, skromných šéfů, kteří mají porozumění pro ty nejméně kvalifikované v podniku. Vycházejte vstříc tomu nejmenšímu v rodině nebo ve skupině.
Stále lidi třídíme. Srovnáváme se s ostatními. Avšak křesťan nemá lidi třídit, to není možné. Pokora, ta pravá, neznamená koukat se jen na sebe, znamená naučit se obdivovat Boha, tedy druhého člověka. Měli bychom ustupovat trochu do pozadí a brát v úvahu báječnost ostatních.

Přečtěte si další ukázky.

 

Více o knize

Text doplňují citáty a skutečné příběhy lidí trpících samotou.
Jsou ovšem i šťastní samotáři. Někdo prostě nemůže žít s jinou osobou. Takoví lidé nejsou nešťastní, protože si samotu sami zvolili. Mají bohatý vnitřní život, vášně, vystačí si sami se sebou.
Naplnění života samotou, přemýšlením, časem pro sebe posiluje osobnost a umožňuje člověku najít si pevné jistoty. Neschopnost snášet samotu člověka destabilizuje a brání mu prosazovat svou osobnost ještě dřív, než se střetne s životem ve dvou. Pěstujte si svou samotu, prožívejte ji jakoby v očekávání. Vězte, že není nikdy neplodná, pokud ji můžete vyplnit pozitivně.

Zdroj informací: Portál

 

O autorovi

Guy Gilbert je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. V Portále vyšla celá řada jeho knih, např. Ať se ti život povede!PartnerstvíBratr vyvrženýchSrdce v ohniČas žít či Rodina.

Zdroj informací: Portál

 

O nakladatelství Portál

Nakladatelství Portál načíná na knižním trhu 30. rok existence. Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Knižní produkci doplňují periodika. Od podzimu 2006 pořádá Portál také odborné semináře určené pedagogům mateřských a základních škol, školních družin a dalších vzdělávacích či volnočasových zařízení.

————————————————

Ve své nové knize Dějiny a doba postfaktická se profesor historie a mezinárodních vztahů Igor Lukeš zabývá českými dějinami 20. století a aktuálními politickými problémy nejen u nás. Z historie lze podle něj čerpat cenná poučení.

Dějiny a doba postfaktická

Eseje, úvahy, glosy
Autor: Igor Lukeš

Počet stran: 224
Vazba: brožovaná
Formát: 146×205 mm
ISBN: 978-80-88411-04-8
Doporučená cena: 298 Kč

Knihu Dějiny a doba postfaktická vydalo nakladatelství Maraton.

Igor Lukeš tematizuje české dějiny 20. století s jejich katastrofami a mýty a dnešní politické problémy u nás, v USA a Rusku. Prosazuje západní liberální hodnoty a varuje před počínáním těch, kteří lžou, popírají fakta a vytvářejí tak „dobu postfaktickou“.

 

Ukázka z knihy

„VÍTĚZSTVÍ“ SENÁTORA MCCAINA A TRIUMF AMERICKÉ POLITICKÉ KULTURY
Když pozdě večer přistupoval k mikrofonu, usmíval se, ale bylo vidět, jak je strašně unaven. Ve dvaasedmdesáti letech, z nichž pět a půl strávil v mučírnách komunistického vězení v Hanoji, nebylo vůbec divu. Po několika prvních slovech už zase zněl rozhodně. Američtí voliči, řekl John McCain, promluvili jasnou řečí a o výsledku voleb není pochyb. A pak přišlo to hlavní: „Před malou chvílí jsem měl tu čest říci senátoru Baracku Obamovi, že mu gratuluji k jeho zvolení příštím prezidentem země, kterou oba milujeme.“
Po dvou letech neúprosných bojů o hlasy voličů tohle bojovníka McCaina jistě muselo bolet. Ještě ale nekončil. Nejdřív vyjádřil svou soustrast nad úmrtím Obamovy babičky, která se doslova jen o pár dnů nedožila vítězství svého vnuka. „Naše víra,“ řekl McCain, „nás učí, že odpočívá v přítomnosti svého stvořitele a je hrdá na toho dobrého muže, kterého pomáhala vychovat.“ Poražený Obamův rival se pak vrátil k politice. Máme oba své názory a v řadě věcí se lišíme. (str. 11)

Přečtěte si další ukázku.

 

Více o knize

Ve své nové knize Igor Lukeš nabízí dva póly svého pohledu – historii a politiku. Studuje české dějiny 20. století s jejich katastrofami a mýty a dnešní politické problémy u nás, ve Spojených státech, Rusku a v globální rovině. Zvláštní důraz klade na vztahy mezi bývalým východním a západním blokem a na dlouhodobé ruské mocenské ambice na Ukrajině. Jsou to zejména autorovy studie Putinova Ruska, které s odstupem několika let překvapí jasnozřivým pohledem a předvídavostí; nabádají západní publikum ke zformování jednoznačných postojů vůči ruskému režimu.
Lukeš vychází z myšlenky, že z dějin můžeme čerpat poučení. Historie se sice neopakuje, ale při dostatečně kritickém a hodnotově založeném pohledu můžeme odhalit vlastní chyby a stereotypy, nalézt paralely mezi současností a minulostí, které nejsou na první pohled zjevné. Autor nezastírá, že je aktivním obhájcem a stoupencem západních liberálních
hodnot, jako je svobodomyslnost, tolerance, úcta k pravdě, respekt k druhým, slušnost a lidskost, a neváhá jasně pojmenovat počínání těch politiků a veřejných činitelů, kteří otevřeně a bezostyšně lžou, popírají fakta a vytvářejí tak „dobu postfaktickou“.
Kniha je výborem z autorových historických esejů, politických komentářů a úvah o současném světě z let 2004–2021. Tematicky jsou texty rozděleny do několika oblastí, v nichž autor mapuje éru Obamova a Trumpova prezidentství, putinovské Rusko, českou státnost, studenou válku, tajné služby a politické ideje. Vedle poznání a kritických postřehů přináší četba díky autorovu stylu a nasazení také značný čtenářský a emocionální zážitek.

Zdroj informací: TZ nakladatelství Maraton

 

O autorovi

Igor Lukeš (*1950) je profesorem historie a mezinárodních vztahů na Pardee School of Global Studies Bostonské univerzity. Zaměřuje se na dějiny a politiku střední a východní Evropy a současného Ruska. Česky vyšly jeho práce Československo mezi Stalinem a Hitlerem. Benešova cesta k Mnichovu (1999 a 2018) a Československo nad propastí. Selhání amerických diplomatů a tajných služeb v Praze 1945–1948 (2014, ukázka z knihy). Je též autorem knihy Rudolf Slansky. His Trials and Trial (2006) a spoluautorem publikací The Munich Crisis, 1938. Prelude to World War II (1999), Inside the Apparat. Perspectives on the Soviet Union (1990) a Gorbachev’s USSR. A System in Crisis (1990). Narodil se v roce 1950 v Praze a vyrůstal na Letné ve stínu Stalinova pomníku. Vystudoval filozofii a anglistiku na filozofické fakultě Karlovy univerzity. V sedmdesátých letech emigroval do USA, kde po dalším studiu získal doktorát z historie mezinárodních vztahů. V roce 2012 obdržel ocenění CIA za „vynikající přínos literatuře o zpravodajství“.

Zdroj informací: nakladatelství Maraton

 

O nakladatelství Maraton

Nakladatelství Maraton vzniklo počátkem roku 2020. Vydává kvalitní českou i světovou prózu a vedle toho nonfiction zaměřenou jednak na historii, jednak na závažné problémy současnosti. Zvýšenou pozornost věnuje česko-německým vztahům a totalitním režimům 20. století. Neuzavírá se žádným žánrům, od beletrie přes paměti, biografie, deníky, literaturu faktu, esejistiku až k odbornějším pracím.

Zapojte se do našich aukcí, v nichž najdete tyto knihy a mnoho dalších za skvělé ceny.

Zaujaly vás úvahy o samotě, historii a politice? Napište nám svůj názor v komentářích.

Doporučení:
Share

Související knihy

zobrazit info o knizeSamota

Gilbert, Guy

Portál, 2022

zobrazit info o knizeDějiny a doba postfaktická
Eseje, úvahy, glosy

Lukeš, Igor

Maraton, 2022

Napsat komentář